Michalska, Katarzyna (psychologia).

ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie : diagnoza, interwencja, pomoc / Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska. - Warszawa : Fundacja ETOH : Wydawnictwo Edukacyjne Remedium, 2014. - 112 s. ; 21 cm.

Książka wydana pod patronatem PARPA.

Bibliogr. s. 107-108.

9788364000157


Przemoc w rodzinie--Polska--1990-.
Przemoc w rodzinie--zapobieganie--Polska--1990-.
Opieka społeczna nad rodziną--Polska--1990-.

Powered by Koha