Sadowski, Marcin (medycyna).

Is the time between onset of pain and restoration of patency of infarct-related artery shortened in patients with myocardial infarction? : the effects of the Kielce Region System for Optimal Management of Acute Myocardial Infarction / Czy skrócono czas od wystąpienia bólu do udrożnienia tętnicy u pacjentów z zawałem serca? : efekty funkcjonowania Świętokrzyskiej Sieci Optymalnego Leczenia Zawału Serca Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Janusz Sielski, Łukasz Zandecki, Marianna Janion, Lech Poloński.

Tytuł nagłówkowy. Druk dwuszpaltowy. Zawarty w dziale: Original paper ; Prace oryginalne. Zawiera ilustracje.

Bibliografia na stronach 139-140.
Streszczenia polskie i angielskie.


Świętokrzyska Sieć Optymalnego Leczenia Zawału Serca (Kielce).


Mięsień sercowy--zawał--Polska--Świętokrzyskie, Województwo (1999- )--badania przekrojowe.
Mięsień sercowy--zawał--leczenie--Polska--Świętokrzyskie, Województwo (1999- ).

Powered by Koha