Wilczyński, Jacek.

Speech development delay in a child with foetal alcohol syndrome / Opóźnienie rozwoju mowy u dziecka z alkoholowym zespołem płodowym Jacek Wilczyński, Jolanta Jabłońska.

Tytuł nagłówkowy. Druk dwuszpaltowy.

Bibliografia na stronach 202-203.
Streszczenie polskie.


Płodowy zespół alkoholowy u dzieci.
Dzieci alkoholików--opieka i pomoc.
Zaburzenia komunikacji u dzieci.
Zaburzenia mowy u dzieci--diagnostyka.
Zaburzenia mowy u dzieci--leczenie.

Powered by Koha