Patryn, Rafał.

Orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczych na potrzeby postępowania sądowego = Decisions on the type and range of care services for the purpose of court proceedings / Decisions on the type and range of care services for the purpose of court proceedings Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska, Alina Deluga, Alina Trojanowska, Elżbieta Bartoń.

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia na stronie 54.

Zakres i treść: orzecznictwo sądowe, prawo medyczne, świadczenie opiekuńcze.


Streszczenie angielskie i polskie.

Powered by Koha