Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001. - 167, [1] s. : il. ; 24 cm.

Zawiera materiały z konferencji pod hasłem "Kształcenie ustawiczne w warunkach transformacji gospodarczej a rynek pracy. Rola szkół wyższych i urzędów pracy" odbytej w Warszawie 30 marca 2001 r. oraz konferencji zorg. 13 września 2001 r. w WSB w Radomiu pt. "Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem".

Bibliogr. przy niektórych rozdz.


Spis treści także ang.

837204239X


Rynek pracy--Polska--1990---konferencje.
Edukacja i zatrudnienie--Polska--1990---konferencje.
Edukacja i zatrudnienie--Kraje Unii Europejskiej--1990---konferencje.

Powered by Koha