Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / [red. nauk. Zofia Hasińska]. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2001. - 133 s. : il. ; 23 cm. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 8 . - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu nr 8 .

Materiały z konferencji.

Bibliogr. przy rozdz.

8387708062


Edukacja i zatrudnienie--Polska--1990---konferencje.
Edukacja permanentna--Polska--1990---konferencje.
Kształcenie zawodowe--Polska--1990---konferencje.

Powered by Koha