Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : źródła prawa konstytucyjnego / [zebrał i oprac.] Andrzej Sylwestrzak. - Stan prawny na dzień 30 lipca 2001 r. - Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2001. - 596 s. ; 24 cm.

8386605871


Prawo konstytucyjne--legislacja.--Polska


Polska--konstytucja (1997).

Powered by Koha