Logo Krakowskiej Akademii

Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski.

By: Contributor(s): Series: Podręczniki LexisNexisAnalytics: Show analyticsPublication details: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011.Edition: Wyd. 2, stan prawny na sierpień 2011 rDescription: 481, [2] s. ; 21 cmContent type:
 • Tekst
Media type:
 • Bez urządzenia pośredniczącego
Carrier type:
 • Wolumin
ISBN:
 • 9788376208350
Subject(s):
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Książka Biblioteka KA Magazyn M-093223 Available 10113139
Total holds: 0

Bibliogr. s. 453-467. Indeks.

Aktywność obywatelska mieszkańców województwa świętokrzyskiego / Sławomir Pastuszka. by
 • Pastuszka, Sławomir [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Czynniki wpływające na realizację projektów unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego / Sławomir Pastuszka. by
 • Pastuszka, Sławomir [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Factors related to the implementation of EU projects by teritorial self-government units in the Święokrzyskie Voivodhip
Availability:
No items available.
Dylematy w określaniu aktywności zagranicznej samorządów terytorialnych - kategoria paradyplomacji / Wojciech Tomasz Modzelewski. by
 • Modzelewski, Wojciech Tomasz [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Dilemmas in specifying foreign activity of territorial self-governments - category of paradiplomacy
Availability:
No items available.
Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomukacji niebędąca działalnością gospodarczą / Kamil Stefan Kasina. by
 • Kasina, Kamil [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Activity of territorial self-government units in the area of telecommunications not constituting business activity
Availability:
No items available.
Dzieje samorządu terytorialnego w Polsce / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
[Glosa krytyczna. Inc.:] Uchwała Sądu Najwyższego z 13 marca 2015 r. (III CZP 116/14) / Dariusz Felcenloben. by
 • Felcenloben, Dariusz
Source: Samorząd Terytorialny
Other title:
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 13 marca 2015 r. (III CZP 116/14) : [glosa krytyczna]
Availability:
No items available.
Inicjatywa lokalna jako forma realizacji zadania publicznego / Dorota Fleszer. by
 • Fleszer, Dorota [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Local initiative as a form of implementation of a public task
Availability:
No items available.
Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej / Katarzyna Szlachetko. by
 • Szlachetko, Katarzyna [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Instrumentalization of the supervision of the territorial self-government using the example of the regulations of a substitute order of a voivod on matters related to the de-communization of public space
Availability:
No items available.
Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego / Ryszard Szostak. by
 • Szostak, Ryszard [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Openness and transparency of public procurement proceedings
Availability:
No items available.
Jednostki pomocnicze samorządu gminnego (sołectwa, osiedla i inne) / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Język pomocniczy jako szczególny sposób komunikacji przy załatwianiu spraw przez organ gminy / Roman Hauser, Marta Szustkiewicz. by
 • Hauser, Roman, (1949- ) [Autor]
 • Szustkiewicz, Marta [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Auxiliary language as a special method of communicating while the municipal authorities are dealing with matters
Availability:
No items available.
Kontrowersje wokół opodatkowania budowli wewnątrz budynku na przykładzie stacji redukcyjno-pomiarowych gazu / Bogumił Pahl. by
 • Pahl, Bogumił [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Controversies around the taxation of structures within a building using the example of a gas reduction and metering station
Availability:
No items available.
Krytyka istniejącego modelu postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w zakresie regulacji normujących styk postępowania administracyjnego i cywilnego - wybrane dylematy oraz postulaty de lege ferenda / Dariusz Felcenloben. by
 • Felcenloben, Dariusz [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Criticism of the existing model of conduct on the demarcation of property in terms of the regulations governing the point of interconnection of administrative and civil proceedings - selected dilemmas and de lege ferenda postulates
Availability:
No items available.
Kwalifikacje pracownika socjalnego w świetle dostępu do zawodu i możliwości jego wykonywania / Iwona Sierpowska. by
 • Sierpowska, Iwona [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Qualifications of a social worker in the light of access to the profession and the ability to practice it
Availability:
No items available.
Legalizacja części obiektu budowlanego : (uwagi na tle art. 48 i 49 Prawa budowlanego) / Kazimierz Bandarzewski. by
 • Bandarzewski, Kazimierz [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Legalization of a part of a building : (comments in the light of Articles 48 and 49 of the Construction Law)
Availability:
No items available.
Legalność zabudowy w postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy / Paweł Daniel. by
 • Daniel, Paweł [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Legality of a development in proceedings on the definition of planning permission
Availability:
No items available.
Legitymacja czynna osoby sprawującej zarząd nieruchomością – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2018 r. (III CZP 27/18) / Małgorzata Sekuła-Leleno. by
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Right of action of a person managing real property – commentary on the decision of the Supreme Court of 10 August 2018 (III CZP 27/18)
Availability:
No items available.
Likwidacja samorządy terytorialnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945-1990) / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- ) [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zakres wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Milczenie organów gminy w sprawach ładu przestrzennego / Tomasz Bąkowski. by
 • Bąkowski, Tomasz [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Silence of the municipal authorities on spatial governance
Availability:
No items available.
Modele samorządu terytorialnego / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Modele samorządu terytorialnego / Lucyna Rajca. by
 • Rajca, Lucyna [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Nadzór nad jednostkami samorzadu terytorialnego / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Niedochowanie wymagań procedury absolutoryjnej jako podstawa stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie absolutorium / Magdalena Budziarek, Aneta Szymczak. by
 • Budziarek, Magdalena [Autor]
 • Szymczak, Aneta [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
O potrzebie zmian przepisów dotyczących statutów jednostek samorządowych / Rafał Budzisz. by
 • Budzisz, Rafał [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
Obowiązek odśnieżania chodnika przez właścicieli nieruchomości w prawie polskim - aspekty administracyjnoprawne / Piotr Modrzejewski. by
 • Modrzejewski, Piotr (prawo cywilne) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Obligation of property owners to clear snow from the pavement under Polish law - administrative law aspects
Availability:
No items available.
Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika na podstawie art. 53 § 5 Kodeksu pracy a otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego / Aleksandra Wiącek-Burmańczuk. by
 • Wiącek-Burmańczuk, Aleksandra, (1978- ) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Obligation to re-employ an employee on the basis of Article 53 § 5 of the Labour Code compared with open and competitive recruitment to official positions in territorial self-government units
Availability:
No items available.
Obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy jako instrument wzmocnienia pozycji rady gminy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) / Wioleta Baranowska-Zając. by
 • Baranowska-Zając, Wioleta [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Obligation to present a report on the condition of the municipality as an instrument reinforcing the position of the municipal council with respect to the mayor
Availability:
No items available.
Ocena potencjalnego znaczenia klastrów innowacyjnych dla przyszłego rozwoju województwa wielkopolskiego w Polsce / Aleksandra Kania. by
 • Kania, Aleksandra (ekonomia) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Assessment of the potential significance of innovation clusters for the future development of the Wielkopolskie Voivodship in Poland
Availability:
No items available.
Opłata miejscowa jako danina nakładana na turystów / Marcin Burzec. by
 • Burzec, Marcin [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Local charge as a levy imposed on tourists
Availability:
No items available.
Opłata za usługi wodne w zakresie retencji – zagadnienia materialnoprawne / Bartosz Rakoczy. by
 • Rakoczy, Bartosz, (1973- ) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Charge for water retention services – substantive law issues
Availability:
No items available.
Organ właściwy do rozpoznania skargi na przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego : glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2018 r. (II OSK 1362/18) / Anna Wierzbica. by
 • Wierzbicka, Anna (prawo) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Competent authority for considering a complaint about the head of a governing body of a territorial self-government unit : commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 1 August 2018 (II OSK 1362/18)
Availability:
No items available.
Organizacja pogrzebu przez gminę w ramach systemu pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. by
 • Sierpowska, Iwona [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Organization of a funeral by the municipality as part of the social welfare system
Availability:
No items available.
Organy stanowiące i kontrolne samorządu terytorialnego / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Organy wykonawcze samorządu terytorialnego / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym : przemiany koncepcji prawnej i praktyki w latach 1990-2020 : zagadnienia wybrane / Barbara Jaworska-Dębska. by
 • Jaworska-Dębska, Barbara, (1949- ) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Piśmiennictwo samorządowe i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego : z perspektywy 25-lecia miesięcznika "Samorząd Terytorialny" / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Pojęcie samorządu terytorialnego / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Pojęcie samorządu terytorialnego w nauce polskiej - definicja współczesna i jej cechy / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- ) [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zakres wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Porozumienie międzygminne a wykonywanie zadań w trybie zamówienia in-house / Joanna Jagoda. by
 • Jagoda, Joanna (prawo) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Inter-municipality understanding and the performance of tasks in the procedure of in-house orders
Availability:
No items available.
Prawo administracyjne w obliczu wyzwań cywilizacyjnych : I edycja Zimowej Akademii Administratywistyki Chęciny, 6-8 grudnia 2019 r. / Przemysław Iżycki. by
 • Iżycki, Przemysław [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Problematyka prawna uciążliwości zapachowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze gminy / Jan Chielewski. by
 • Chmielewski, Jan (prawo) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Legal issue of arduousness of odours in spatial planning and development within the municipality
Availability:
No items available.
Przedawnienie wzruszalności decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego / Zbigniew R. Kmiecik, Magdalena Kotulska. by
 • Kmiecik, Zbigniew R [Autor]
 • Kotulska-Kmiecik, Magdalena [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Limitation of the ability to cancel a decision as a result of the renewal of administrative proceedings
Availability:
No items available.
Przedmiot referendum lokalnego z perspektywy 30 lat doświadczeń / Ewa Olejniczak-Szałowska. by
 • Olejniczak-Szałowska, Ewa [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Local referendum from the perspective of 30 years of experience
Availability:
No items available.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle ustawy z 2018 r. / Mirosław Gdesz. by
 • Gdesz, Mirosław [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Transformation of the right of perpetual usufruct into an ownership right in the light of the Act of 2018
Availability:
No items available.
Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych / Tadeusz Markowski, Dorota Sikora-Fernandez. by
 • Markowski, Tadeusz, (1949- ) [Autor]
 • Sikora-Fernandez, Dorota [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Public dimension of housing resources
Availability:
No items available.
Recenzja monografii Przemysława Pesta "Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego", Wrocław 2018 / Wojciech Gonet. by
 • Gonet, Wojciech [Autor]
 • Pest, Przemysław. Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Source: Samorząd Terytorialny
Other title:
 • Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego : [recenzja]
Availability:
No items available.
Reformy samorządu terytorialnego w Danii / Izabela Rycerska. by
 • Rycerska, Izabela, (1959- ) [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Reformy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej / Lucyna Rajca. by
 • Rajca, Lucyna [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Regionalne budżety obywatelskie - powielenie, inspiracja czy nowa konstrukcja? / Robert Gawłowski, Mariusz Popławski. by
 • Gawłowski, Robert [Autor]
 • Popławski, Mariusz, (1982- ) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Regional civic budgets - copying, inspiration or a new structure?
Availability:
No items available.
Rodzina wielodzietna w okresie transformacji systemowej / Leon Dyczewski. by
 • Dyczewski, Leon, (1936-2016)
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny Królestwa Niderlandów / Violetta Gul-Rechlewicz. by
 • Gul-Rechlewicz, Violetta [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny w Belgii / Jolanta Mikołajczyk. by
 • Mikołajczyk, Jolanta, (1967- ) [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej (1918-1939) - rys historyczny / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- ) [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zakres wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej (1990-2003) / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- ) [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zakres wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji / Beata Słobodzian. by
 • Słobodzian, Beata [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec / Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Janina Kowalik. by
 • Miaskowska-Daszkiewicz, Katarzyna, (1979- ) [Autor]
 • Kowalik, Janina [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny w Republice Włoskiej / Izolda Bokszczanin. by
 • Bokszczanin-Gołaś, Izolda [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii / Lucyna Rajca. by
 • Rajca, Lucyna [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Samorząd terytorialny we Francji / Jacek Wojnicki. by
 • Wojnicki, Jacek, (1972- ) [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Samorządowa administracja zespolona / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Social media w administracji samorządowej na przykładzie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego / Robert Gawłowski, Kamil Miliszewski. by
 • Gawłowski, Robert [Autor]
 • Miliszewski, Kamil, (1983- ) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Social media in self-government administration using the example of the counties of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Availability:
No items available.
Spółki komunalne jako podmioty prawa publicznego w znowelizowanym prawie zamówień publicznych / Marek Szydło. by
 • Szydło, Marek, (1977- )
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Standardy legislacji samorządowej na przykładzie uchwał w sprawie trybu udzielania dotacji oświatowych / Joanna M. Salachna, Anna Ostrowska. by
 • Salachna, Joanna
 • Ostrowska, Anna (prawo finansowe)
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Status prawny samorządowego konserwarota zabytków / Adrian Porwich. by
 • Porwich, Adrian [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Legal status of a self-government conservator of monuments
Availability:
No items available.
Strefa płatnego parkowania – problemy pomiędzy regulacją prawną a praktyką / Kamil Gopaniuk. by
 • Gopaniuk, Kamil [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Metered parking zone – problems between legal regulation and practice
Availability:
No items available.
Struktura samorządu terytorialnego / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego w związku z naruszeniem przepisów art. 24f ustawy o samorządzie gminnym / Paweł Wróblewski. by
 • Wróblewski, Paweł [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Confirmation of the expiry of a councillor’s mandate in connection with the breach of the provisions of Article 24f of the Act on Municipal Self-Government
Availability:
No items available.
System samorządu terytorialnego w Republice Austrii / Beata Słobodzian. by
 • Słobodzian, Beata [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
System wyrównawczy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - propozycja usprawnienia / Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska. by
 • Swianiewicz, Paweł, (1961- )
 • Łukomska, Julita
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Sytuacja demograficzna gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2010-2015 / Sławomir Pastuszka. by
 • Pastuszka, Sławomir [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Demographic situation in the municipalities of the Kielce Functional Area in the years 2010-2015
Availability:
No items available.
Techniki i metody stosowane w procedurze delimitacji obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w kontekście obowiązujących aktów prawnych / Katarzyna Kudłacz, Martyna Tylka, Marta Ziółkowska. by
 • Kudłacz, Katarzyna (planowanie przestrzenne) [Autor]
 • Tylka, Martyna [Autor]
 • Ziółkowska, Marta [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Techniques and methods used in the procedure of delimiting degraded areas and revitalization in the context of the applicable regulatory framework
Availability:
No items available.
Tendencje reform samorządu terytorialnego w Szwajcarii / Izabela Rycerska. by
 • Rycerska, Izabela, (1959- ) [Autor]
Source: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
Availability:
No items available.
Testament wielkiego samorządowca : recenzja książki Pawła Adamowicza "Gdańsk jako wspólnota", Gdańsk 2018, ss. 316 / Hubert Izdebski, Marcin Gerwin, Krzysztof Izdebski, Wojciech R. Wiewiórowski. by
 • Izdebski, Hubert, (1947- ) [Autor]
 • Gerwin, Marcin [Autor]
 • Izdebski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
 • Wiewiórowski, Wojciech Rafał [Autor]
 • Adamowicz, Paweł, (1965-2019). Gdańsk jako wspólnota
Source: Samorząd Terytorialny
Other title:
 • Gdańsk jako wspólnota : [recenzja]
Availability:
No items available.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej / Dorota Fleszer. by
 • Fleszer, Dorota [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Specific criteria and procedures of the assessment of applications for the fulfilment of a public task within a local initiative
Availability:
No items available.
Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny : XII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 11-12 października 2018 r. : [sprawozdanie] / Katarzyna Małysa-Sulińska. by
 • Małysa, Katarzyna [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
W sprawie używania języka pomocniczego w gminie / Aleksandra Racka. by
 • Racka, Aleksandra [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Use of auxiliary language in the municipality
Availability:
No items available.
Władze samorządowe / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Wpływ aktów prawa miejscowego na wolność działalności gospodarczej na przykładzie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie / Bartosz Rakoczy. by
 • Rakoczy, Bartosz, (1973- )
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Wprowadzanie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym - uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych / Justyna Przedańska, Robert Suwaj. by
 • Przedańska, Justyna [Autor]
 • Suwaj, Robert [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Closer to the reformer model in the general administrative procedure? Comments in the light of the judgments of self-government appeal boards
Availability:
No items available.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2017 r. (II OSK 1753/15) : przepisy przejściowe ustawy - Prawo budowlane a wymóg posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy budowie bez wymaganego pozwolenia : glosa (krytyczna) / Paweł Zaborniak. by
 • Zaborniak, Paweł [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Transitional provisions of the Construction Law and the requirement to have the right to use real property for construction purposes for construction without the required permission Ruling of the Supreme Administrative Court of 10 March 2017 (II OSK 1753/15)
Availability:
No items available.
Wyrok Sądu Najwyższego z 1 lutego 2017 r. (I PK 41/16) : możliwość udzielenia urlopu bezpłatnego sekretarzowi gminy w celu objęcia funkcji wójta gminy (burmistrza) : glosa (aprobująca) / Aneta Giedrewicz-Niewińska. by
 • Giedrewicz-Niewińska, Aneta [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Ruling of the Supreme Court of 1 February 2017 (I PK 41/16) : approving commentary : (possibility of granting unpaid leave to a municipal secretary to assume the post of mayor of the municipality)
Availability:
No items available.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 kwietnia 2017 r. (II SA/Gd 7/17) : dane dotyczące obecności w pracy pracownika jednostki samorządu terytorialnego pełniącego funkcję doradcy burmistrza jako informacja publiczne : glosa (krytyczna) / Renata Cybulska. by
 • Cybulska, Renata [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Gdańsk of 5 April 2017 (II SA/Gd 7/17) : critical commentary : (data on the presence of a territorial self-government employee holding the post of adviser to the mayor at work as public information)
Availability:
No items available.
Wysłuchanie publiczne w procesie stanowienia prawa / Emilia Gulińska. by
 • Gulińska, Emilia [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Public listening in the law-making process
Availability:
No items available.
Wyzwania dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 2020 r. / Leszek Patrzałek. by
 • Patrzałek, Leszek, (1955- ) [Autor]
Source: Samorząd Terytorialny
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Challenges for territorial self-government unit finance in Poland after 2020
Availability:
No items available.
Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego) / Michał Kulesza. by
 • Kulesza, Michał, (1948-2013)
Source: Samorząd Terytorialny
Availability:
No items available.
Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Źródła ustrojowego prawa samorządowego / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł
Availability:
No items available.
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny