Logo Krakowskiej Akademii

Polska : 1944-1991 : informator historyczny. T. 3, Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1971-1991). 2, (1983-1991) / Aleksander Kochański.

By: Contributor(s): Analytics: Show analyticsSet: Publication details: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005.Description: S. [4], 587-1093, [3] ; 24 cmISBN:
 • 8370592554
 • 8370597130
Subject(s):
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066648 Available (Zamówienia tylko do Czytelni Głównej) 10107928
Total holds: 0

Indeks.

Administrator bezpieczeństwa informacji - zagadnienia konstrukcyjne / Andrzej Lewiński. by
 • Lewiński, Andrzej, (1948- ) [Autor]
Source: Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych
Availability:
No items available.
Agresivita diet'at'a vo vzt'ahu k rodinnému prostrediu / Daniela Kolibová.
Source: Polska, Słowacja, świat : rodzina : wybrane problemy współczesności
Availability:
No items available.
Akceptacja choroby i postrzeganie czasu u osób leczonych immunomodulacyjnie z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego = Time perception and illness acceptance among remitting-relapsing multiple sclerosis patients under treatment / Joanna Król, Małgorzata Szcześniak, Dorota Koziarska, Teresa Rzepa. by
 • Król, Joanna (psycholog)
 • Szcześniak, Małgorzata (psycholog)
 • Koziarska, Dorota (neurolog)
 • Koziarska, Dorota (neurolog)
 • Rzepa, Teresa, (1952- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Time perception and illness acceptance among remitting-relapsing multiple sclerosis patients under treatment
Availability:
No items available.
Aktivìzacìâ ekonomìčnoï osvìti za umov ìntegracìï v êvropejs'kij osvìtnìj prostìr / Tetâna Lapìna. by
 • Lapìna, Tetâna
Source: Polska, Ukraina, świat
Language: Ukrainian Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Aktivìzacìâ ekonomìčnoï osvìti za umov ìntegracìï v êvropejsk'kij osvìtìj prostìr / Tetâna Lapìna. by
 • Lapìna, Tetâna
Source: Polska, Ukraina, świat
Language: Ukrainian Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Aktualne postulaty zmian w podziale administracyjnym kraju / Izabela Lewandowska-Malec. by
 • Lewandowska-Malec, Izabela, (1962- )
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : "państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia"
Availability:
No items available.
Aktualny poziom objawów stresu potraumatycznego w próbie osób, które w dzieciństwie przeżyły II wojnę światową = The present level of post-traumatic stress symptoms in a sample of child survivors of World War II / Maja Lis-Turlejska, Szymon Szumiał, Hanna Okuniewska. by
 • Lis-Turlejska, Maja, (1940- )
 • Szumiał, Szymon
 • Okuniewska, Hanna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Present level of post-traumatic stress symptoms in a sample of child survivors of World War II
Availability:
No items available.
Aktywizacja edukacji ekonomicznej w warunkach integracji z europejską przestrzenią edukacyjną / Tetiana Łapina.
Source: Polska, Ukraina, świat
Availability:
No items available.
Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie = Physical activity and childbirth classes during a pregnancy and the level of perceived stress and depressive symptoms in women after childbirt / Joanna Kowalska, Daria Olszowa, Dominika Markowska, Marzena Teplik, Joanna Rymaszewska. by
 • Kowalska, Joanna (psychologia)
 • Olszowa, Daria
 • Teplik, Marzena
 • Rymaszewska, Joanna
 • Markowska, Dominika
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Physical activity and childbirth classes during a pregnancy and the level of perceived stress and depressive symptoms in women after childbirt
Availability:
No items available.
Aktywność zawodowa w procesie zdrowienia - interpretacyjna analiza fenomenologiczna doświadczeń pacjentów ze spectrum schizofrenii = Work activity in the process of recovery - an interpretative phenomenological analysis of the experiences of people with a schizophrenia spectrum diagnosis / Anna Pańczak, Igor Pietkiewicz. by
 • Pańczak, Anna
 • Pietkiewicz, Igor
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Work activity in the process of recovery - an interpretative phenomenological analysis of the experiences of people with a schizophrenia spectrum diagnosis
Availability:
No items available.
Ambasadorowie i konsulowie / Radosław Sikorski. by
 • Sikorski, Radosław, (1963- ) [Autor]
Source: Polska może być lepsza
Availability:
No items available.
Amerykanizacja a globalizacja : procesy uniwersalizacji tożsamości kulturowej / Tadeusz Paleczny. by
 • Paleczny, Tadeusz, (1955- ) [Autor]
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
Analìz ìsnuûčogo dosvìdu doslìdžennâ gendenoï problematiki u socìal'no-ekonomìčnìj sferì / Larisa Koval'. by
 • Koval', Larisa Antonìvna
Source: Polska, Ukraina, świat
Language: Ukrainian Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Analìz ìsnuȗčogo dosvìdu doslìdžennâ gendernoï problematiki u socìalno-ekonomìčnìj sferì / Larisa Koval'. by
 • Koval', Larisa Antonìvna
Source: Polska, Ukraina, świat
Language: Ukrainian Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Analiza cech dwubiegunowości wśród studentów kierunków artystycznych oraz politechnicznych = The analysis of the bipolarity features in students of arts and the students of technology / Marcin Siwek, Dominika Dudek, Aleksandra Arciszewska, Dorota Filar, Monika Rybicka, Anna Cieciora, Maciej Wojciech Pilecki. by
 • Siwek, Marcin, (1975- )
 • Dudek, Dominika
 • Arciszewska-Leszczuk, Aleksandra
 • Filar, Dorota (nauki medyczne)
 • Rybicka, Monika (nauki medyczne)
 • Cieciora, Anna
 • Pilecki, Maciej W
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Analysis of the bipolarity features in students of arts and the students of technology
Availability:
No items available.
Analiza ciężkiego i potrójnie nietypowego przebiegu psychozy katatoniczno-paranoidalnej = Analysis of severe and threefold atypical and serious course of catatonic-paranoid psychosis / Tomasz Zyss, Paweł Franczuk, Anna Potoczek, Andrzej Zięba, Dominika Dudek, Zbigniew Ćwikliński, Maryna Rostworowska, Witold Pieniążek, Krzysztof Rewiuk, Tomasz Grodzicki, Magdalena Bosak, Krzysztof Banaszkiewicz, Grażyna Zwolińska, Andrzej Szczudlik. by
 • Zyss, Tomasz, (19..-2017)
 • Franczuk, Paweł
 • Potoczek, Anna
 • Zięba, Andrzej (psychiatria)
 • Dudek, Dominika
 • Ćwikliński, Zbigniew
 • Rostworowska, Maryna
 • Pieniążek, Wojciech (nauki medyczne)
 • Rewiuk, Krzysztof
 • Grodzicki, Tomasz, (1959- )
 • Bosak, Magdalena
 • Banaszkiewicz, Krzysztof
 • Zwolińska, Grażyna (neurologia)
 • Szczudlik, Andrzej
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Analysis of severe and threefold atypical and serious course of catatonic-paranoid psychosis
Availability:
No items available.
Analiza czynnikowa i ocena rzetelności polskiej wersji Skali Urojeń Peters i wsp. oraz częstotliwość występowania doświadczeń podobnych do urojeń w populacji polskiej = The Polish version of the Peters et al. Delusions Inventory : factor analysis, reliability and the prevalence of delusion-like experiences in the Polish population / Katarzyna Prochwicz, Łukasz Gawęda. by
 • Prochwicz, Katarzyna, (1975- )
 • Gawęda, Łukasz
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Polish version of the Peters et al. Delusions Inventory : factor analysis, reliability and the prevalence of delusion-like experiences in the Polish population
Availability:
No items available.
Analiza doświadczeń Programu LEADER+ - studium przypadku / Jacek Woźniak. by
 • Woźniak, Jacek, (1957- )
Source: Polska Wschodnia : determinanty rozwoju
Availability:
No items available.
Analiza genów kandydujących związanych z predyspozycją do schizofrenii i z efektem leczenia przeciwpsychotycznego = Associations between candidate genes with schizophrenia susceptibility and the treatment efficiency / Piotr Tybura, Anna Grzywacz, Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec. by
 • Tybura, Piotr
 • Grzywacz, Anna Maria
 • Samochowiec, Agnieszka
 • Samochowiec, Jerzy, (1966- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Associations between candidate genes with schizophrenia susceptibility and the treatment efficienc
Availability:
No items available.
Analiza istniejącego doświadczenia problematyki gender w dziedzinie socjalno-gospodarczej / Larysa A. Kowal. by
 • Koval', Larisa Antonìvna
Source: Polska, Ukraina, świat
Availability:
No items available.
Analiza kliniczna skuteczności i bezpieczeństwa leczenia elektrowstrząsowego = Clinical analysis of safety and effectiveness of electroconvulsive therapy / Marek Dąbrowski, Tadeusz Parnowski. by
 • Dąbrowski, Marek (psychiatria)
 • Parnowski, Tadeusz Jerzy
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Clinical analysis of safety and effectiveness of electroconvulsive therapy
Availability:
No items available.
Analiza konsultacji psychiatrycznych pacjentów szpitala wielospecjalistycznego = Analysis of psychiatric consultations in a multidisciplinary hospital patients / Piotr Ścisło, Karina Badura-Brzoza, Piotr Gorczyca, Michał Błachut, Robert Pudlo, Magdalena Piegza, Robert T. Hese. by
 • Ścisło, Piotr
 • Badura-Brzoza, Karina
 • Błachut, Michał (psychiatria)
 • Pudlo, Robert
 • Piegza, Magdalena
 • Hese, Robert Teodor
 • Gorczyca, Piotr Wacław
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Analysis of psychiatric consultations in a multidisciplinary hospital patients
Availability:
No items available.
Analiza polimorficznych wariantów genu transportera dopaminy DAT1 i transportera serotoniny 5-HTTLPR u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej z uwzględnieniem fenotypowej cechy preferencji smaku słodkiego = The analysis of the polymorphic variations of the dopamine gen transporter (DAT1) and the serotonin transporter (5-HTTLPR) in patients with Alcohol Dependence Syndrome with inclusion of the phenotypic feature of sweet liking preference / Andrzej Jasiewicz, Anna Grzywacz, Marcin Jabłoński, Przemysław Bieńkowski, Agnieszka Samochowiec, Jerzy Samochowiec. by
 • Jasiewicz, Andrzej
 • Grzywacz, Anna Maria
 • Jabłoński, Marcin (medycyna)
 • Bieńkowski, Przemysław
 • Samochowiec, Agnieszka
 • Samochowiec, Jerzy, (1966- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Analysis of the polymorphic variations of the dopamine gen transporter (DAT1) and the serotonin transporter (5-HTTLPR) in patients with Alcohol Dependence Syndrome with inclusion of the phenotypic feature of sweet liking preference
Availability:
No items available.
Analiza skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów elektrowstrząsowych w populacjach przed i po 60 roku życia = The efficacy and safety of ECT in population before and after 60 years of age / Anna Antosik-Wójcińska, Łukasz Święcicki. by
 • Antosik-Wójcińska, Anna Zofia
 • Święcicki, Łukasz, (1961- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Efficacy and safety of ECT in population before and after 60 years of age
Availability:
No items available.
Analiza zaburzeń polskich żołnierzy po stresie traumatycznym po powrocie z misji stabilizacyjnej w Iraku = Analysis of posttraumatic stress disorders in Polish soldiers who returned from stabilization mission in Iraq / Justyna Skotnicka. by
 • Skotnicka, Justyna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Analysis of posttraumatic stress disorders in Polish soldiers who returned from stabilization mission in Iraq
Availability:
No items available.
Androgeny - wspólny marker biologiczny zaburzeń snu oraz wybranych dysfunkcji seksualnych? = Androgens - a common biological marker of sleep disorders and selected sexual dysfunctions? / Justyna Holke-Pokorska, Marek Jarema, Adam Wichniak. by
 • Holka-Pokorska, Justyna
 • Jarema, Marek, (1946- )
 • Wichniak, Adam
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Androgens - a common biological marker of sleep disorders and selected sexual dysfunctions ?
Availability:
No items available.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozważania o przestepstwie i karze - z perspektywy XXI wieku / Jan Widacki. by
 • Widacki, Jan, (1948- )
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : "państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia"
Availability:
No items available.
Anoreksja psychiczna z perspektywy koncepcji Karla Jaspersa, Ericha Fromma oraz nurtu konstrukcjonizmu społecznego - hipotezy i refleksje = Anorexia nervosa in light of Karl Jaspers and Erich Fromm's ideas and social constructivism - hypotheses and thoughts / Małgorzata Talarczyk. by
 • Talarczyk, Małgorzata (medycyna)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Anorexia nervosa in light of Karl Jaspers and Erich Fromm's ideas and social constructivism - hypotheses and thoughts
Availability:
No items available.
Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams : experts' standpoint = Leczenie antyagregacyjne u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym - zalecenia dla zespołów ratownictwa medycznego : stanowisko ekspertów / Jacek Kubica, Piotr Adamski, Przemysław Paciorek, Jerzy R. Ładny, Zbigniew Kalarus, Waldemar Banasiak, Wacław Kochman, Jarosław Gorący, Beata Wożakowska-Kapłon, Eliano Pio Navarese, Andrzej Kleinrok, Robert Gil, Maciej Lesiak, Jarosław Dróżdż, Aldona Kubica, Krzysztof J. Filipiak, Jarosław Kaźmierczak, Aleksander Goch, Stefan Grajek, Andrzej Basiński, Łukasz Szarpak, Grzegorz Grześk, Piotr Hoffman, Wojciech Wojakowski, Zbigniew Gąsior, Sławomir Dobrzycki, Jolanta M. Siller-Matula, Adam Witkowski, Wiktor Kuliczkowski, Marcin Gruchała, Dariusz Timler, Grzegorz Opolski, Dariusz Dudek, Jacek Legutko, Marzenna Zielińska, Jarosław Wójcik. by
 • Kubica, Jacek, (1962- )
 • Adamski, Piotr (medycyna)
 • Paciorek, Przemysław
 • Ładny, Jerzy Robert
 • Kalarus, Zbigniew
 • Banasiak, Waldemar
 • Kochman, Wacław
 • Gorący, Jarosław
 • Wożakowska-Kapłon, Beata
 • Navarese, Eliano Pio, (1980- )
 • Kleinrok, Andrzej
 • Gil, Robert Julian, (1959- )
 • Lesiak, Maciej
 • Drożdż, Jarosław
 • Kubica, Aldona
 • Filipiak, Krzysztof J, (1972- )
 • Kaźmierczak, Jarosław, (1962- )
 • Goch, Aleksander
 • Grajek, Stefan, (1947- )
 • Basiński, Andrzej
 • Szarpak, Łukasz, (1984- )
 • Grześk, Grzegorz
 • Hoffman, Piotr (medycyna)
 • Wojakowski, Wojciech
 • Gąsior, Zbigniew
 • Dobrzycki, Sławomir
 • Siller-Matula, Jolanta
 • Witkowski, Adam, (1958- )
 • Kuliczkowski, Wiktor
 • Gruchała, Marcin
 • Timler, Dariusz
 • Opolski, Grzegorz
 • Dudek, Dariusz, (1969- )
 • Legutko, Jacek
 • Zielińska, Marzenna
 • Wójcik, Jarosław
Source: Kardiologia Polska : organ Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Other title:
 • Leczenie antyagregacyjne u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym - zalecenia dla zespołów ratownictwa medycznego : stanowisko ekspertów
Availability:
No items available.
Arystokraci wszystkich krajów - łączcie się! : szkic do antropologicznej opowieści o Łodzi Kaliskiej / Ewa Nowina-Sroczyńska. by
 • Nowina-Sroczyńska, Ewa [Autor]
Source: Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka
Availability:
No items available.
Asocjacyjne badania rodzinne polimorfizmów genów DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, DAT, COMT w schizofrenii = Family based association study of DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, DAT, COMT gene polymorphism in schizophrenia / Paweł Kapelski, Joanna Hauser, Maria Skibińska, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Karolina Gorzkowska, Joanna Pawlak, Piotr M. Czerski. by
 • Kapelski, Paweł
 • Hauser, Joanna
 • Skibińska, Maria (biologia medyczna)
 • Szczepankiewicz, Aleksandra
 • Dmitrzak-Węglarz, Monika
 • Gorzkowska, Karolina
 • Pawlak, Joanna (psychiatria)
 • Czerski, Piotr M
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Family based association study of DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, DAT, COMT gene polymorphism in schizophrenia
Availability:
No items available.
Asocjacyjne badania rodzinne polimorfizmu -1562C>T genu MMP-9 w schizofrenii = Family based association study of MMP-9 gene-1562C>T polymorphism in schizophrenia / Agata Groszewska, Paweł Kapelski, Maria Skibińska, Joanna Hauser. by
 • Groszewska, Agata
 • Kapelski, Paweł
 • Skibińska, Maria (biologia medyczna)
 • Hauser, Joanna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Family based association study of MMP-9 gene-1562C>T polymorphism in schizophrenia
Availability:
No items available.
Aspekty metodologiczne i merytoryczne w badaniu stosunków polsko-niemieckich po 1989 r. / Stanisłąw Sulowski. by
 • Sulowski, Stanisław, (1952- )
Source: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego
Availability:
No items available.
Aspekty techniczne i zakres możliwości zastosowania znieczulenia miejscowego z niedokrwieniem farmakologicznym (WALANT) w chirurgii ręki / Zbigniew Szlosser. by
 • Szlosser, Zbigniew
Source: Chirurgja Narządów Ruchu i Ortopedja Polska : organ Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
Availability:
No items available.
Audyt wewnętrzny - potrzeba czy wymóg jednoczącej się Europy? / Katarzyna Cisowska-Mleczek. by
 • Cisowska-Mleczek, Katarzyna
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : "państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia"
Availability:
No items available.
Augmentacja leczenia przeciwpsychotycznego glicyną może zmniejszać nasilenie objawów depresyjnych oraz pozapiramidowych u chorych na schizofrenię - wyniki wstępnego 10-tygodniowego badania otwartego = Augmentation of antipsychotics with glycine may ameliorate depressive and extrapyramidal symptoms in schizophrenic patients - a preliminary 10-week open-label study / Dominik Strzelecki, Paweł Kropiwnicki, Jolanta Rabe-Jabłońska. by
 • Strzelecki, Dominik Dragomir
 • Kropiwnicki, Paweł (psychiatria)
 • Rabe-Jabłońska, Jolanta
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Augmentation of antipsychotics with glycine may ameliorate depressive and extrapyramidal symptoms in schizophrenic patients - a preliminary 10-week open-label study
Availability:
No items available.
Autodestruktywność pośrednia a płeć psychologiczna = Indirect self-destructiveness and psychological gender / Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka. by
 • Tsirigotis, Konstantinos
 • Gruszczyński, Wojciech
 • Tsirigotis-Maniecka, Marta
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Indirect self-destructiveness and psychological gender
Availability:
No items available.
Autodestruktywność pośrednia u osób homoseksualnych = Indirect self-destructiveness in homosexual individuals / Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka. by
 • Tsirigotis, Konstantinos
 • Gruszczyński, Wojciech
 • Tsirigotis-Maniecka, Marta
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Indirect self-destructiveness in homosexual individuals
Availability:
No items available.
Autorska audycja radiowa jako forma rytuału = Author's radio broadcast as a form of ritual / Marek Jeziński. by
 • Jeziński, Marek
Source: Athenaeum : Polska w świecie
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Author's radio broadcast as a form of ritual
Availability:
No items available.
Badania asocjacyjne wybranych polimorfizmów genów DRD2, 5HTT, GRIK3, ADH4 u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej = Research on associations between selected polymorphisms of genes DRD2, 5HTT, GRIK3, ADH4 and alcohol dependence syndrome / Elżbieta Grochnas, Anna Grzywacz, Iwona Małecka, Agnieszka Samochowiec, Beata Karakiewicz, Jerzy Samochowiec. by
 • Grochans, Elżbieta, (1964- )
 • Grzywacz, Anna Maria
 • Małecka, Iwona (psychiatria)
 • Samochowiec, Agnieszka
 • Karakiewicz, Beata, (1965- )
 • Samochowiec, Jerzy, (1966- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Research on associations between selected polymorphisms of genes DRD2, 5HTT, GRIK3, ADH4 and alcohol dependence syndrome
Availability:
No items available.
Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej = Research and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before World War II in the context of psychiatry in Europe / Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska. by
 • Rutkowski, Krzysztof (medycyna)
 • Dembińska, Edyta (medycyna)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Research and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before World War II in the context of psychiatry in Europe
Availability:
No items available.
Badania nad komórkami macierzystymi i ich rosnący wpływ na współczesną psychiatrię = Stem cell research and its growing impact on contemporary psychiatry / Mariusz Z. Ratajczak, Jolanta Kucharska-Mazur, Jerzy Samochowiec. by
 • Ratajczak, Mariusz Zdzisław, (1955- )
 • Kucharska-Mazur, Jolanta, (1965- )
 • Samochowiec, Jerzy, (1966- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Stem cell research and its growing impact on contemporary psychiatry
Availability:
No items available.
Badania nad rolą wydarzeń życiowych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym = Research on the role of life events in bipolar disorder / Maja Kasprzak, Andrzej Kiejna. by
 • Kasprzak, Maja
 • Kiejna, Andrzej
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Research on the role of life events in bipolar disorder
Availability:
No items available.
Badania neuropsychologiczne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca = Neuropsychological tests in group of patients with ischaematic heart / Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Alina Borkowska. by
 • Stetkiewicz-Lewandowicz, Agnieszka
 • Borkowska, Alina
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Neuropsychological tests in a group of patients with ischaemic heart
Availability:
No items available.
Badania rodzinne polimorfizmów genu transformującego czynnika wzrostu beta1 (Transforming Growth Factor Beta1, TGFB1) w schizofrenii = Family association study of Transforming Growth Factor Beta1 gene polymorphisms in schizophrenia / Paweł Kapelski, Maria Skibińska, Małgorzata Maciukiewicz, Dorota Zaremba, Marta Jasiak, Joanna Hauser. by
 • Kapelski, Paweł
 • Skibińska, Maria (biologia medyczna)
 • Maciukiewicz, Małgorzata
 • Tomaszewska-Zaremba, Dorota
 • Jasiak, Maria
 • Hauser, Joanna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Family association study of Transforming Growth Factor Beta 1 gene polymorphisms in schizophrenia
Availability:
No items available.
Badania z randomizacją w psychiatrii = Randomized controlled trials in psychiatry / Rafał Jeaschke, Marcin Siwek, Jan Brożek, Paweł Brudkiewicz. by
 • Jaeschke, Rafał
 • Siwek, Marcin, (1975- )
 • Brożek, Jan
 • Brudkiewicz, Paweł
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Randomized controlled trials in psychiatry
Availability:
No items available.
Badanie neuropsychologiczne pacjentów z przejściową amnezją globalną = Neuropsychological examination among patients suffering from transient global amnesia / Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki. by
 • Talarowska, Monika
 • Florkowski, Antoni
 • Zboralski, Krzysztof
 • Gałecki, Piotr (psychiatria)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Neuropsychological examination among patients suffering from transient global amnesia
Availability:
No items available.
Badanie przebiegu terapii - prace nad polską wersją narzędzia SCORE-15 = Family therapy process - works on the Polish version of SCORE-15 tool / Barbara Józefik, Feliks Matusiak, Małgorzata Wolska, Romualda Ulasińska. by
 • Józefik, Barbara
 • Matusiak, Feliks
 • Wolska, Małgorzata
 • Ulasińska, Romualda
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Family therapy process - works on the Polish version of SCORE-15 tool
Availability:
No items available.
Badanie przesiewowe depresji poudarowej z użyciem Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) = Screening post-stroke depression using the Hospital Anxiety and Depression Scale / Hubert Wichowicz, Dariusz Wieczorek. by
 • Wichowicz, Hubert
 • Wieczorek, Dariusz (psycholog)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Screening post-stroke depression using the Hospital Anxiety and Depression Scale
Availability:
No items available.
Badanie schizotypii skalą O-LIFE (Oxfor-Liverpool Inventory for Feelings and Experiences) u chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne = The assessment of schizotypy by the O-LIFE (Oxford-Liverpool Investory for Feelings and Experiences) in patients with schizophrenia and affective disorders / Daria Dembińska-Krajewska, Janusz Rybakowski. by
 • Dembińska-Krajewska, Daria
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Assessment of schizotypy by the O-LIFE (Oxford-Liverpool Investory for Feelings and Experiences) in patients with schizophrenia and affective disorders
Availability:
No items available.
Badanie zdolności do mentalizowania w procesie diagnozy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej = Examing mentalizing ability in the process of psychiatric and psychotherapeutic diagnosis / Karolina Dejko. by
 • Dejko, Karolina
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Examing mentalizing ability in the process of psychiatric and psychotherapeutic diagnosis
Availability:
No items available.
Bateria testów MATRICS - standard oceny funkcji poznawczych w badaniach klinicznych w schizofrenii = MATRICS consensus cognitive battery - standard for the assessment of cognitive functions in clinical trials in schizophrenia / Małgorzata Jędrasik-Styła, Agnieszka Ciołkiewicz, Mirella Denisiuk, Magdalena Linke, Dorota Parnowska, Anna Gruszka, Marek Jarema, Adam Wichniak. by
 • Jędrasik-Styła, Małgorzata
 • Ciołkiewicz, Agnieszka
 • Denisiuk, Mirella
 • Parnowska, Dorota
 • Gruszka, Anna (psychologia)
 • Jarema, Marek, (1946- )
 • Wichniak, Adam
 • Linke, Magdalena
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • MATRICS consensus cognitive battery - standard for the assessment of cognitive functions in clinical trials in schizophrenia
Availability:
No items available.
BDNF jako biomarker w przebiegu i leczeniu schizofrenii = BDNF as a biomarker in the course and treatment of schizophrenia / Małgorzata Libman-Sokołowska, Ewa Drozdowicz, Tadeusz Nasierowski. by
 • Libman-Sokołowska, Małgorzata
 • Drozdowicz-Jarzębska, Ewa
 • Nasierowski, Tadeusz, (1953- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • BDNF as a biomarker in the course and treatment of schizophrenia
Availability:
No items available.
Behavioural problems and personality correlation in high school children / Agnieszka Jaros. by
 • Jaros, Agnieszka [Autor]
Source: Resocjalizacja Polska
Availability:
No items available.
Bezpieczeństwo energetyczne - rola podziemnych magazynów gazu ziemnego / Beata Wittmann, Paweł Wilkosz. by
 • Wittmann, Beata [Autor]
 • Wilkosz, Paweł [Autor]
Source: W służbie społeczeństwu : Polska w obronie praw człowieka na świecie i w kraju : praca zbiorowa
Availability:
No items available.
Bezpieczeństwo energetyczne w polityce zagranicznej Polski i Niemiec : wybrane aspekty / Aleksandra Trzcielińska-Polus. by
 • Trzcielińska-Polus, Aleksandra
Source: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego
Availability:
No items available.
Bezpieczeństwo we współczesnej Europie / Katarzyna Żukrowska. by
 • Żukrowska, Katarzyna, (1949- )
Source: Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego
Availability:
No items available.
Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w myśli politycznej Narodowej Demokracji / Jerzy Kornaś. by
 • Kornaś, Jerzy, (1949- )
Source: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego
Availability:
No items available.
Białko S100B jako potencjalny marker w zaburzeniach afektywnych = The role of S100B protein as a potential marker in affective disorder / Aleksandra Rajewska-Rager, Magdalena Pawlaczyk. by
 • Rajewska-Rager, Aleksandra
 • Pawlaczyk, Magdalena
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Role of S100B protein as a potential marker in affective disorder
Availability:
No items available.
Białoruska opozycja narodowa a problem "odrodzenia" polskości w BSSR-RB / Kazimierz Frąckiewicz. by
 • Frąckiewicz, Kazimierz [Autor]
Source: Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009 : ocena minionego dwudziestolecia
Availability:
No items available.
Bieda i wykluczenia społeczne. Prolegomena / Hieronim E. Kubiak. by
 • Kubiak, Hieronim, (1934- )
Source: Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
Availability:
No items available.
Biomarkery nadużywania alkoholu. Cz. 1, Biomarkery tradycyjne i ich interpretacja = Biomarkers of alcohol abuse. Pt. 1, Traditional biomarkers and their interpretation / Napoleon Waszkiewicz, Beata Konarzewska, Magdalena Waszkiewicz, Regina Popławska, Sławomir Dariusz Szajda, Anna Zalewska, Tomasz Markowski, Agata Szulc. by
 • Waszkiewicz, Napoleon
 • Konarzewska, Beata
 • Waszkiewicz, Magdalena
 • Popławska, Regina (psychiatria)
 • Szajda, Sławomir Dariusz
 • Zalewska, Anna, (1985- )
 • Markowski, Tomasz
 • Szulc, Agata (psychiatra)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Biomarkers of alcohol abuse.
Availability:
No items available.
Biomarkery nadużywania alkoholu. Cz. 2, Nowe biomarkery oraz ich interpretacja = Biomarkers of alcohol abuse. Pt. 2, New biomarkers and their interpretation / Napoleon Waszkiewicz, Regina Popławska, Beata Konarzewska, Sławomir Dariusz Szajda, Beata Galińska, Piotr Rutkowski, Radosław Leśniak, Agata Szulc. by
 • Waszkiewicz, Napoleon
 • Popławska, Regina (psychiatria)
 • Konarzewska, Beata
 • Szajda, Sławomir Dariusz
 • Galińska-Skok, Beata
 • Rutkowski, Piotr (psychiatria)
 • Leśniak, Radosław
 • Szulc, Agata (psychiatra)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Biomarkers of alcohol abuse.
Availability:
No items available.
Bliska zagranica / Radosław Sikorski. by
 • Sikorski, Radosław, (1963- ) [Autor]
Source: Polska może być lepsza
Availability:
No items available.
Bluzka haftowana ze Słupi Starej / Maria Żakowska. by
 • Żakowska, Maria (etnografia) [Autor]
Source: Polska Sztuka Ludowa : miesięcznik
Availability:
No items available.
Błędy popełniane w diagnostyce zaburzenia stresowego pourazowego - problem nakładania się objawów tego zaburzenia i depresji = Diagnostic mistakes in post-traumatic stress disorders : the problem of symptom overlap with depression / Letizia Bossini, Ilaria Casolaro, Claudia Caterini, Despoina Koukouna, Valentina Fortini, Federica Cechini, Andrea Fagiolini. by
 • Bossini, Letizia
 • Casolaro, Ilaria
 • Koukouna, Despoina
 • Fortini, Valentina
 • Cecchini, Federica, (1964- )
 • Fagiolini, Andrea
 • Caterini, Claudia
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Diagnostic mistakes in post-traumatic stress disorders : the problem of symptom overlap with depression
Availability:
No items available.
Ból neuropatyczny po urazie rdzenia kręgowego niepoddający się konwencjonalnej terapii - opis przypadku = Neuropathic pain after spinal cord injury resistant to conventional therapies - case report / Andrzej Daszkiewicz, Zbigniew Gierlotka, Wojciech Nierodziński, Aleksandra Misiołek, Hanna Misiołek. by
 • Daszkiewicz, Andrzej (anestezjolog)
 • Gierlotka, Zbigniew
 • Nierodziński, Wojciech
 • Misiołek, Hanna
 • Misiołek, Aleksandra
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Neuropathic pain after spinal cord injury resistant to conventional therapies - case report
Availability:
No items available.
Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem insercyjno-delecyjnym promotorowego odcinka genu transportera serotoniny oraz polimorfizmem T102C genu kodujacego receptor 5HT2A a schizofrenią - badania rodzinne = Lack of association between the insertion/deletion polymorphism in serotonin transporter gene, T102C polymorphism of the 5HT2A receptor gene and schizophrenia - family based study / Paweł Kapelski, Joanna Hauser, Maria Skibińska, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Bartłomiej Budziński, Karolina Gorzkowska, Piotr M. Czerski. by
 • Kapelski, Paweł
 • Hauser, Joanna
 • Skibińska, Maria (biologia medyczna)
 • Szczepankiewicz, Aleksandra
 • Dmitrzak-Węglarz, Monika
 • Budziński, Bartłomiej
 • Gorzkowska, Karolina
 • Czerski, Piotr M
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Lack of association between the insertion/deletion polymorphism in serotonin transporter gene, T102C polymorphism of the 5HT2A receptor gene and schizophrenia - family based study
Availability:
No items available.
Brak związku polimorfizmu (rs6190) genu receptora glikokortykoidowego z chorobą afektywną jedno- i dwubiegunową = No association of glucocorticoid receptor gene polymorphism (rs6190) with unipolar and bipolar disorder / Dominika Nemec, Aleksandra Szczepankiewicz, Anna Leszczyńska-Rodziewicz, Joanna Pawlak, Aleksandra Rajewska-Rager, Monika Dmitrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Joanna Hauser. by
 • Nemec, Dominika
 • Szczepankiewicz, Aleksandra
 • Leszczyńska-Rodziewicz, Anna
 • Pawlak, Joanna (psychiatria)
 • Rajewska-Rager, Aleksandra
 • Dmitrzak-Węglarz, Monika
 • Skibińska, Maria (biologia medyczna)
 • Hauser, Joanna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • No association of glucocorticoid receptor gene polymorphism (rs6190) with unipolar and bipolar disorder
Availability:
No items available.
Brzemię małżonków osób chorujących na depresję nawracającą lub chorobę afektywną dwubiegunową = Spousal burden in partners of patients with major depressive disorder and bipolar disorder / Joanna Borowiecka-Karpiuk, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Rafał Jaeschke. by
 • Borowiecka-Karpiuk, Joanna
 • Dudek, Dominika
 • Siwek, Marcin, (1975- )
 • Jaeschke, Rafał
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Spousal burden in partners of patients with major depressive disorder and bipolar disorde
Availability:
No items available.
Brzemię rodziny chorych z zaburzeniami afektywnymi - zarys problemu = The affective disorder-related burden imposed on the family environment - an overview / Joanna Edyta Borowiecka-Kluza, Magdalena Miernik-Jaeschke, Rafał Jaeschke, Marcin Siwek, Dominika Dudek. by
 • Borowiecka-Kluza, Joanna
 • Miernik-Jaeschke, Magdalena
 • Jaeschke, Rafał
 • Siwek, Marcin, (1975- )
 • Dudek, Dominika
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Affective disorder-related burden imposed on the family environment - an overview
Availability:
No items available.
Budowa efektywnego samorządu terytorialnego w Polsce Wschodniej na podstawie doświadczeń irlandzkich / Katarzyna Radzik. by
 • Radzik-Maruszak, Katarzyna
Source: Polska Wschodnia : determinanty rozwoju
Availability:
No items available.
Całkowita abstynencja czy redukcja szkód - różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń = Total abstinence or harm reduction - different strategies of alcohol treatment in research studies and international guidelines / Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar. by
 • Jakubczyk, Andrzej
 • Wojnar, Marcin
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Total abstinence or harm reduction - different strategies of alcohol treatment in research studies and international guidelines
Availability:
No items available.
Cechy dwubiegunowości u pacjentów z depresją lokooporną - wstępne wyniki badania TRES-DEP = Biopolarity in treatment-resistance depression-preliminary results from the TRES-DEP study / Tomasz Pawłowski, Andrzej Kiejna, Janusz K. Rybakowski, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Dorota Łojko, Robert Roczeń. by
 • Pawłowski, Tomasz Stanisław
 • Kiejna, Andrzej
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
 • Dudek, Dominika
 • Siwek, Marcin, (1975- )
 • Łojko, Dorota
 • Roczeń, Robert
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Biopolarity in treatment-resistance depression-preliminary results from the TRES-DEP study
Availability:
No items available.
Cechy osobowości kierowców skazanych na karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości = Personality traits of drivers serving a custodial sentence for drink driving / Beata Pawłowska, Ewa Rzeszutko. by
 • Pawłowska, Beata, (1969- )
 • Rzeszutko, Ewa
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Personality traits of drivers serving a custodial sentence for drink driving
Availability:
No items available.
Cechy osobowości, poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem u osób chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc = Personality traits, level of anxiety and styles of coping with stress in people with asthma and chronic obstructive pulmonary disease - a comparative analysis / Klaudia Tabała, Magdalena Wrzesińska, Patryk Stecz, Józef Kocur. by
 • Tabała, Klaudia
 • Wrzesińska, Magdalena Agnieszka
 • Stecz, Patryk
 • Kocur, Józef, (1941- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Personality traits, level of anxiety and styles of coping with stress in people with asthma and chronic obstructive pulmonary disease - a comparative analysis
Availability:
No items available.
Cechy osobowości u osób uzależnionych w kontekście doświadczeń przemocy w dzieciństwie = Personality traits in alcohol-dependent individuals in the context of childhood abuse / Aneta Gerhant, Marcin Olajossy. by
 • Gerhant, Aneta
 • Olajossy, Marcin
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Personality traits in alcohol-dependent individuals in the context of childhood abuse
Availability:
No items available.
Cechy spektrum zaburzeń dwubiegunowych u osób otyłych = Bipolar spectrum features in obese individuals / Marcin Siwek, Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Aldona Dembińska-Kieć, Leszek Witkowski, Aleksandra Arciszewska, Ferdynand Hebal, Maciej Matłok, Małgorzata Malczewska-Malec, Dominika Wnęk, Maciej W. Pilecki, Piotr Major, Roksana Epa, Janusz Rybakowski. by
 • Siwek, Marcin, (1975- )
 • Dudek, Dominika
 • Jaeschke, Rafał
 • Dembińska-Kieć, Aldona, (1944- )
 • Witkowski, Leszek (psychiatria)
 • Arciszewska-Leszczuk, Aleksandra
 • Hebal, Ferdynand, (1954- )
 • Matłok, Maciej
 • Malczewska-Malec, Małgorzata Zofia
 • Wnęk, Dominika
 • Pilecki, Maciej W
 • Major, Piotr Jakub
 • Epa, Roksana
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Bipolar spectrum features in obese individuals
Availability:
No items available.
Charakterystyka grup osób po próbach samobójczych - analiza skupień danych z National Comorbidity Survey (NCS) 1990-1992 = Charakteristic of groups after attempt : cluster analysis af National Comorbidity Survey (NCS) 1990-1992 / Tymoteusz Wołodźko, Andrzej Kokoszka. by
 • Wołodźko, Tymoteusz
 • Kokoszka, Andrzej, (1957- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Charakteristic of groups after attempt : cluster analysis of National Comorbidity Survey (NCS) 1990-1992
Availability:
No items available.
Charakterystyka wzorców mentalizacyjnych u rodziców dzieci z trudnościami w realizowaniu zadań rozwojowych okresu latencji - wyniki analizy jakościowej = Characteristics of mentalization patterns in parents of children with difficulies in realizing developmental objectives of the latency stage - qualitative analysis results / Karolina Dejko, Bernadetta Janusz, Bartosz Treger. by
 • Dejko, Karolina
 • Janusz, Bernadetta
 • Treger, Bartosz
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Characteristics of mentalization patterns in parents of children with difficulies in realizing developmental objectives of the latency stage - qualitative analysis results
Availability:
No items available.
Choroba afektywna dwubiegunowa - etapy przebiegu i neuroprogresja choroby = Bipolar disorder : staging and neuroprogression / Aline André Rodrigues, Adriana R. Rosa, Maurício Kunz, Bruna Ascoli, Flávio Kapczinski. by
 • Rodrigues, Aline André
 • Kunz, Maurício
 • Kapczinski, Flávio
 • Rosa, Adriana R
 • Ascoli, Bruna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Bipolar disorder : staging and neuroprogression
Availability:
No items available.
Choroba Creutzfeldta-Jakoba w praktyce psychiatrycznej - opis przypadków postaci ataktycznej i Heidenhaina = Creutzfeldt-Jakob disease in the psychiatric practice - case reports of the ataxic and Heidenhain variant / Dominika Berent, Iwona Bączek, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki. by
 • Berent, Dominika
 • Bączek, Iwona
 • Florkowski, Antoni
 • Gałecki, Piotr (psychiatria)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Creutzfeldt-Jakob disease in the psychiatric practice - case reports of the ataxic and Heidenhain variant
Availability:
No items available.
Choroba Huntingtona zaburzeniem neurologicznym czy psychiatrycznym? : opis przypadku = Is Huntington's disease a neurological or psychiatric disorder? : case report / Halina Dubas-Ślemp, Anna Tylec, Halina Michałowska-Marmurowska, Katarzyna Spychalska. by
 • Dubas-Ślemp, Halina
 • Tylec, Aneta
 • Marmurowska-Michałowska, Halina
 • Spychalska, Katarzyna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Is Huntington's disease a neurological or psychiatric disorder? : case report
Availability:
No items available.
Choroba wrzodowa żołądka a terapia ziołami leczniczymi = Gastric ulcer and therapy of medicinal herbs / Katarzyna Pawlak, Sandra Majcher, Melchior Szydłowski, Bolesław Banach, Małgorzata Mazurek-Mochol. by
 • Pawlak, Katarzyna (medycyna) [Autor]
 • Majcher, Sandra [Autor]
 • Szydłowski, Melchior [Autor]
 • Banach, Bolesław [Autor]
 • Mazurek-Mochol, Małgorzata [Autor]
Source: Farmacja Polska : organ oficjalny Naczelnej Izby Aptekarskiej
Other title:
 • Gastric ulcer and therapy of medicinal herbs
Availability:
No items available.
Civil society in Sweden as a factor of Swedens imagea Attractiveness = Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik atrakcyjności wizerunkowej Szwecji / Anna Kobierecka. by
 • Kobierecka, Anna (politologia) [Autor]
Source: Athenaeum : Polska w świecie
Language: English Summary language: Polish
Other title:
 • Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik atrakcyjności wizerunkowej Szwecji
Availability:
No items available.
Co dalej z Ukrainą? / redakcja Barbara Stoczewska, Jan Widacki. by
 • Stoczewska, Barbara, (1952- ) [Redaktor]
 • Widacki, Jan, (1948- ) [Redaktor]
Source: Polska i jej wschodni sąsiedzi :
Language: Polish, Russian, Ukrainian
Availability:
No items available.
Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) / Teresa Starzyńska, Magdalena Londzin-Olesik, Agata Bałdys-Waligórska, Tomasz Bednarczuk, Jolanta Blicharz-Dorniak, Marek Bolanowski, Agnieszka Boratyn-Nowicka, Małgorzata Borowska, Andrzej Cichocki, Jarosław B. Ćwikła, Andrzej Deptała, Massimo Falconi, Wanda Foltyn, Daria Handkiewicz-Junak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Barbara Jarząb, Roman Junik, Dariusz Kajdaniuk, Grzegorz Kamiński, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Aldona Kowalska, Robert Król, Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Lampe, Dariusz Lange, Anna Lewczuk-Myślicka, Andrzej Lewiński, Michał Lipiński, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Joanna Pilch-Kowalczyk, Piotr Remiszewski, Violetta Rosiek, Marek Ruchała, Lucyna Siemińska, Anna Sowa-Staszczak, Katarzyna Steinhof-Radwańska, Janusz Strzelczyk, Krzysztof Sworczak, Anhelli Syrenicz, Andrzej Szawłowski, Marek Szczepkowski, Ewa Wachuła, Wojciech Zajęcki, Anna Zemczak, Wojciech Zgliczyński, Beata Kos-Kudła. by
 • Starzyńska, Teresa, (1952-2022)
 • Bałdys-Waligórska, Agata
 • Blicharz-Dorniak, Jolanta
 • Bolanowski, Marek
 • Boratyn-Nowicka, Agnieszka
 • Cichocki, Andrzej (lekarz)
 • Ćwikła, Jarosław B
 • Falconi, Massimo
 • Foltyn, Wanda
 • Handkiewicz-Junak, Daria
 • Hubalewska-Dydejczyk, Alicja Bronisława
 • Jarząb, Barbara, (1952- )
 • Rosiek, Violetta
 • Borowska, Małgorzata (medycyna)
 • Junik, Roman
 • Kajdaniuk, Dariusz
 • Kamiński, Grzegorz (medycyna)
 • Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka
 • Kowalska, Aldona (medycyna)
 • Król, Robert (medycyna)
 • Królicki, Leszek
 • Kunikowska, Jolanta
 • Kuśnierz, Katarzyna
 • Lampe, Paweł, (1947- )
 • Lange, Dariusz
 • Lewczuk, Anna (endokrynolog)
 • Lewiński, Andrzej, (1953- )
 • Lipiński, Michał (medycyna)
 • Londzin-Olesik, Magdalena
 • Marek, Bogdan
 • Nasierowska-Guttmejer, Anna
 • Nowakowska-Duława, Ewa
 • Pilch-Kowalczyk, Joanna
 • Ruchała, Marek
 • Siemińska, Lucyna
 • Sowa-Staszczak, Anna
 • Starzyńska, Teresa, (1952-2022)
 • Steinhof-Radwańska, Katarzyna
 • Strzelczyk, Janusz (medycyna)
 • Sworczak, Krzysztof
 • Syrenicz, Anhelli, (1959- )
 • Szawłowski, Andrzej Wiktor, (1949- )
 • Szczepkowski, Marek
 • Wachuła, Ewa
 • Zajęcki, Wojciech
 • Zemczak, Anna
 • Zgliczyński, Wojciech (medycyna)
 • Kos-Kudła, Beata
 • Deptała, Andrzej
 • Remiszewski, Piotr
Source: Endokrynologia Polska
Language: English Summary language: English
Availability:
No items available.
Comminuted distal radius fracture managed by osteosynthesis with xenogenic bone graft - case report = Zespolenie wieloodłamkowego złamania dalszego końca kości promieniowej z wykorzystaniem ksenogenicznego bloczka kostnego - opis przypadku / Adam Zaręba. by
 • Zaręba, Adam
Source: Chirurgja Narządów Ruchu i Ortopedja Polska : organ Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
Language: English Summary language: English, Polish
Other title:
 • Zespolenie wieloodłamkowego złamania dalszego końca kości promieniowej z wykorzystaniem ksenogenicznego bloczka kostnego - opis przypadku
Availability:
No items available.
Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej / Barbara Oliwkiewicz. by
 • Oliwkiewicz, Barbara
Source: Polska, Ukraina, świat
Availability:
No items available.
Cukrzyca a choroby psychiczne = Diabetes mellitus and psychiatric diseases / Anna Duda-Sobczak, Bogna Wierusz-Wysocka. by
 • Duda-Sobczak, Anna
 • Wierusz-Wysocka, Bogna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Diabetes mellitus and psychiatric diseases
Availability:
No items available.
Cyberbezpieczeństwo w życiu społecznym / Robert Janczewski. by
 • Janczewski, Robert Adam [Autor]
Source: W służbie społeczeństwu : Polska w obronie praw człowieka na świecie i w kraju : praca zbiorowa
Availability:
No items available.
Częste problemy w leczeniu zespołu niespokojnych nóg - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa = Frequent difficulties in the treatment of restless legs syndrome - case report and literature review / Dominika Narowska, Milena Bożek, Katarzyna Krysiak, Jakub Antczak, Justyna Holka-Pokorska, Wojciech Jernajczyk, Adam Wichniak. by
 • Narowska, Dominika
 • Bożek, Milena
 • Krysiak-Rogala, Katarzyna
 • Antczak, Jakub
 • Holka-Pokorska, Justyna
 • Jernajczyk, Wojciech
 • Wichniak, Adam
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Frequent difficulties in the treatment of restless legs syndrome - case report and literature review
Availability:
No items available.
Częstość zamierzonych samookaleczeń bez intencji samobójczych - Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do wieku i płci = The prevalence of Nonsuisidal Self-Injury (NSSI) among high school students in relation to age and sex / Halina Kądziela-Olech, Gabriel Żak, Barbara Kalinowska, Anna Wągrocka, Grzegorz Perestret, Michał Bielawski. by
 • Kądziela-Olech, Halina
 • Żak, Gabriel
 • Kalinowska, Barbara
 • Wągrocka, Anna
 • Perestret, Grzegorz
 • Bielawski, Michał (nauki medyczne)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Prevalence of Nonsuisidal Self-Injury (NSSI) among high school students in relation to age and sex
Availability:
No items available.
Cztery miary przestrzegania zaleceń u chorych po przebytym epizodzie psychotycznym = Four measures of treatment compliance among patients recovering from psychotic episodes - a comparative study / Karolina Friemann, Jacek Wciórka. by
 • Friemann, Karolina
 • Wciórka, Jacek
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Four measures of treatment compliance among patients recovering from psychotic episodes - a comparative study
Availability:
No items available.
Czy bieda generuje przestępczość? / Jan Widacki. by
 • Widacki, Jan, (1948- )
Source: Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
Availability:
No items available.
Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych? = Are neurotic personality traits and neurotic symptoms intensity associated with suicidal thoughts reported by patients of day hospital for neurotic disorders? / Jerzy A. Sobański, Katarzyna Cyranka, Paweł Rodziński, Katarzyna Klasa, Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Łukasz Müldner-Nieckowski. by
 • Sobański, Jerzy A
 • Cyranka, Katarzyna
 • Rodziński, Paweł
 • Klasa, Katarzyna
 • Rutkowski, Krzysztof (medycyna)
 • Dembińska, Edyta (medycyna)
 • Mielimąka, Michał
 • Müldner-Nieckowski, Łukasz, (1975- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian Original language: English
Other title:
 • Are neurotic personality traits and neurotic symptoms intensity associated with suicidal thoughts reported by patients of day hospital for neurotic disorders?
Availability:
No items available.
Czy iluzja wklęsłej maski rzeczywiście jest testem na schizofrenię? = Hollow mask illusion - is it really a test for schizophrenia? / Hubert M. Wichowicz, Sławomir Ciszewski, Krzysztof Żuk, Anna Rybak-Korneluk. by
 • Wichowicz, Hubert
 • Ciszewski, Sławomir
 • Żuk, Krzysztof (medycyna)
 • Rybak-Korneluk, Anna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Hollow mask illusion - is it really a test for schizophrenia?
Availability:
No items available.
Czy jest nadzieja na seks przy nadziei? : seksualność a ciąża w opinii kobiet = Can you expect sex being expecting? : sexuality and pregnancy in women’s opinion / Marta Kucharska, Karolina Kossakowska, Karolina Janicka. by
 • Kucharska-Hauk, Marta [Autor]
 • Kossakowska-Petrycka, Karolina [Autor]
 • Jarecka, Karolina [Autor]
Source: Seksuologia Polska : pismo Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego = [Polish Sexology] : journal of the Polish Sexological Society
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Can you expect sex being expecting? : sexuality and pregnancy in women’s opinion
Availability:
No items available.
Czy osoczowe stężenia glicyny mogą być czynnikiem rokowniczym skuteczności jej stosowania u chorych na schizofrenię? = Could we use a serum level of glycine as a prognostic factor of its efficacy in schiophrenic patients? / Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska. by
 • Strzelecki, Dominik Dragomir
 • Rabe-Jabłońska, Jolanta
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Could we use a serum level of glycine as a prognostic factor of its efficacy in schizophrenic patients?
Availability:
No items available.
Czy Polska ma strategię działań w misjach zagranicznych? Uwagi na temat udziału Polski w misjach w Iraku i Afganistanie / Michał Chorośnicki. by
 • Chorośnicki, Michał, (1948-2019)
Source: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego
Availability:
No items available.
Czy prawo nadąża za zmianami w społeczeństwie? / Jan Kozak.
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : "państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia"
Availability:
No items available.
Czy test Montreal Cognitive Assessment (MoCa) może być skuteczniejszy od powszechnie stosowanego Mini-Mental State Examination (MMSE) w wykrywaniu łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych u osób po 60. roku życia? : metaanaliza = Is the Montreal Cognitive Assessment (MoCa) test better suited than the Mini-Mental State Examination (MMSE) in mild cognitive impairment (MCI) detection among people aged over 60? : meta-analysis / Natalia Ciesielska, Remigiusz Sokołowski, Ewelina Mazur, Marta Podhorecka, Anna Polak-Szabela, Kornelia Kędziora-Kornatowska. by
 • Ciesielska, Natalia
 • Sokołowski, Remigiusz
 • Mazur, Ewelina
 • Podhorecka, Marta
 • Polak-Szabela, Anna
 • Kędziora-Kornatowska, Kornelia
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Is the Montreal Cognitive Assessment (MoCa) test better suited than the Mini-Mental State Examination (MMSE) in mild cognitive impairment (MCI) detection among people aged over 60? : meta-analysis
Availability:
No items available.
Czy zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u adolescentów chorych na schizofrenię są bardziej nasilone niż u dorosłych chorych na schizofrenię? = Are deficits of working memory and executive functions more severe in adolescent schizophrenic patients than in adult schizophrenic patients? / Beata Hintze. by
 • Hintze, Beata
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Are deficits of working memory and executive functions more severe in adolescent schizophrenic patients than in adult schizophrenic patients
Availability:
No items available.
Czy zmiana kryteriów diagnostycznych ułatwi rozpoznanie ADHD u dorosłych? = Will new diagnostic criteria facilitate the diagnostic process of ADHD in adults? / Monika Szewczuk-Bogusławska, Halina Flisiak-Antonijczuk. by
 • Szewczuk-Bogusławska, Monika Magdalena
 • Flisiak-Antonijczuk, Halina
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Will new diagnostic criteria facilitate the diagnostic process of ADHD in adults?
Availability:
No items available.
Czy zwyczajowy sposób żywienia pacjentów z depresją wymaga suplemaentacji witaminami i składnikami mineralnymi? = Does the usual dietary intake of patients with depression require vitamin - mineral supplementation / Ewa Stefańska, Agnieszka Wendołowicz, Urszula Kowzan, Beata Konarzewska, Agata Szulc, Lucyna Ostrowska. by
 • Stefańska, Ewa (nauki medyczne)
 • Wendołowicz, Agnieszka
 • Kowzan, Urszula
 • Konarzewska, Beata
 • Szulc, Agata (psychiatra)
 • Ostrowska, Lucyna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Does the usual dietary intake of patients with depression require vitamin - mineral supplementation
Availability:
No items available.
Czynniki generujące wartość dodaną w regionalnych projektach rozwoju zasobów ludzkich / Michał Skarzyński. by
 • Skarzyński, Michał
Source: Polska Wschodnia : determinanty rozwoju
Availability:
No items available.
Czynniki psychologiczne i psychopatologiczne w łysieniu plackowatym = Psychological and psychopatological factors in alopecia areata / Marta Kuty-Pachecka. by
 • Kuty-Pachecka, Marta
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Psychological and psychopatological factors in alopecia areata
Availability:
No items available.
Czynniki ryzyka rozwoju schizofrenii u pacjentów uzależnionych od amfetaminy i jej pochodnych z psychozą (pointoksykacyjną lub schizofrenią) oraz bez psychozy = Risk factors of schizophrenia development in patients with amphetamines dependence and psychosis (amphetamine-induced psychosis and schizophrenia) and without psychosis / Jolanta Rabe-Jabłońska, Marta Mirek, Tomasz Pawełczyk. by
 • Rabe-Jabłońska, Jolanta
 • Mirek, Marta
 • Pawełczyk, Tomasz Paweł
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Risk factors of schizophrenia development in patients with amphetamines dependence and psychosis (amphetamine-induced psychosis and schizophrenia) and without psychosis
Availability:
No items available.
Czynniki ryzyka samobójstw u dzieci i młodzieży ze spektrum choroby i chorobą afektywną dwubiegunową o wczesnym początku = Risk factors for suicide among children and youths with bipolar spectrum and early bipolar disorder / Aleksandra Rajewska-Rager, Natalia Lepczyńska, Piotr Sibilski. by
 • Rajewska-Rager, Aleksandra
 • Lepczyńska, Natalia
 • Sibilski, Piotr
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Risk factors for suicide among children and youths with bipolar spectrum and early bipolar disorder
Availability:
No items available.
Czynniki skuteczności jednorazowego wlewu ketaminy w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej = Factors connected with efficacy of single ketamine infusion in bipolar depression / Agnieszka Permoda-Osip, Maria Skibińska, Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Sebastian Kliwicki, Maria Chłopocka-Woźniak, Janusz K. Rybakowski. by
 • Permoda-Osip, Agnieszka
 • Skibińska, Maria (biologia medyczna)
 • Bartkowska-Śniatkowska, Alicja
 • Kliwicki, Sebastian
 • Chłopocka-Woźniak, Maria
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Factors connected with efficacy of single ketamine infusion in bipolar depression
Availability:
No items available.
Czynniki wpływające na sprawność funkcjonalną pacjentów z endoprotezą stawu biodrowego = „Factors influencing functional performance of patients after hip joint arthroplasty / Małgorzata Kilon, Agnieszka Przedborska, Joanna Kostka, Agnieszka Leszczyńska, Jan W. Raczkowski. by
 • Kilon, Małgorzata [Autor]
 • Przedborska, Agnieszka [Autor]
 • Kostka, Joanna (fizjoterapia) [Autor]
 • Leszczyńska, Agnieszka (fizjologia) [Autor]
 • Raczkowski, Jan W [Autor]
Source: Fizjoterapia Polska
Language: Polish, English Summary language: English
Other title:
 • Factors influencing functional performance of patients after hip joint arthroplasty
Availability:
No items available.
Czynniki wpływu na bezpieczeństwo techniczno-ekologiczne państwa / Tetiana Hryniuk, Denys Hryniuk.
Source: Polska, Ukraina, świat
Availability:
No items available.
Deficyty neuropoznawcze i społecznego poznania u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym = Neurocognitive and social cognition deficits in patients with anorexia nervosa / Dorota Kułakowska, Katarzyna Biernacka, Ewelina Wilkos, Filip Rybakowski, Katarzyna Kucharska-Pietura. by
 • Kułakowska, Dorota
 • Biernacka, Katarzyna (psycholog)
 • Wilkos, Ewelina
 • Rybakowski, Filip, (1973- )
 • Kucharska-Pietura, Katarzyna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Neurocognitive and social cognition deficits in patients with anorexia nervosa
Availability:
No items available.
Deinstytucjonalizacja psychiatrii włoskiej - przebieg i skutki. Cz. 1, Przebieg deinstytucjonalizacji - działalność grupy Basaglii = Deinstitutionalization in Italian psychiatry - the course and consequences. Pt. 1, The course of deinstitutionalization - the activity of Basaglia's group / Maria Morzycka-Markowska, Ewa Drozdowicz, Tadeusz Nasierowski. by
 • Morzycka-Markowska, Maria
 • Drozdowicz-Jarzębska, Ewa
 • Nasierowski, Tadeusz, (1953- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Deinstitutionalization in Italian psychiatry - the course and consequences.
Availability:
No items available.
Deinstytucjonalizacja psychiatrii włoskiej - przebieg i skutki. Cz. 2, Skutki deinstytucjonalizacji = Deinstitutionalization in Italian psychiatry - the course and consequences. Pt. 2, The consequences of deinstitutionalization / Maria Morzycka-Markowska, Ewa Drozdowicz, Tadeusz Nasierowski. by
 • Morzycka-Markowska, Maria
 • Drozdowicz-Jarzębska, Ewa
 • Nasierowski, Tadeusz, (1953- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Deinstitutionalization in Italian psychiatry - the course and consequences.
Availability:
No items available.
Dekalog trzeźwego Europejczyka / Leopold Unger. by
 • Unger, Leopold, (1922-2011) [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
Deklarowane przez polskich psychiatrów sposoby postępowania wobec osób z grupy wysokiego ryzyka rozwoju psychozy : wyniki ogólnopolskiego badania sondażowego = Declared menagement methods used by the Polish psychiatrists among a group of people with a high risk syndome of psychosis development : results of the national Polish questionnaire / Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska. by
 • Pawełczyk, Tomasz Paweł
 • Pawełczyk, Agnieszka
 • Rabe-Jabłońska, Jolanta
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Declared menagement methods used by the Polish psychiatrists among a group of people with a high risk syndome of psychosis development : results of the national Polish questionnaire
Availability:
No items available.
Demograficzne, kliniczne i psychologiczne czynniki wpływające na zaprzestanie aktywności seksualnej przez pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową = Demographic, clinical, and psychological factors influencing sexual activity cessation in patients with angiographically-confirmed ischaemic heart disease / Maria A. Sobczak, Haval D. Qawoq, Magdalena Krawczyk, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak. by
 • Sobczak, Maria A
 • Qawoq, Haval D
 • Wierzbowska-Drabik, Karina Alicja
 • Kasprzak, Jarosław D, (1966- )
 • Pisarska-Krawczyk, Magdalena
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Demographic, clinical, and psychological factors influencing sexual activity cessation in patients with angiographically-confirmed ischaemic heart disease
Availability:
No items available.
Depresja a ból : ogólnopolskie badanie epidemiologiczne = Depression and pain : polish epidemiologic study / Dariusz Wasilewski, Marcin Wojnar, Joanna Chatizow. by
 • Wasilewski, Dariusz, (19..-2021)
 • Wojnar, Marcin
 • Chatizow, Joanna, (1964- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Depression and pain : polish epidemiologic study
Availability:
No items available.
Depresja czy apatia? : pułapki diagnostyczne : olbrzymi oponiak prawego płata czołowego rozpoznany i leczony jako epizod depresji umiarkowanej atypowej - opis przypadku = Depression or apathy ? : a diagnostic trap : a huge right frontal lobe meningioma diagnosed and treated as mild atypical depression episode - a case study / Agnieszka Pawełczyk, Emilia Łojek, Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Bartosz Godlewski, Maciej Radek. by
 • Pawełczyk, Agnieszka
 • Łojek, Emilia
 • Rabe-Jabłońska, Jolanta
 • Pawełczyk, Tomasz Paweł
 • Godlewski, Bartosz
 • Radek, Maciej, (1973- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Depression or apathy? : a diagnostic trap : a huge right frontal lobe meningioma diagnosed and treated as mild atypical depression episode - a case study
Availability:
No items available.
Depresja u chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym = Depression in patients after coronary artery bypass grafting / Edward Pietrzyk, Iwona Gorczyca-Michta, Kamila Michta, Magdalena Nowakowska, Beata Wożakowska-Kapłon. by
 • Pietrzyk, Edward (medycyna)
 • Gorczyca-Michta, Iwona
 • Michta, Kamil
 • Nowakowska, Magdalena (biologia molekularna)
 • Wożakowska-Kapłon, Beata
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Depression in patients after coronary artery bypass grafting
Availability:
No items available.
Depresja u chorych z padaczką = Depression in patients with epilepsy / Magdalena Bosak, Dominika Dudek, Marcin Siwek. by
 • Bosak, Magdalena
 • Dudek, Dominika
 • Siwek, Marcin, (1975- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Depression in patients with epilepsy
Availability:
No items available.
Depresja z cechami atypowymi w różnych rodzajach zaburzeń afektywnych = Depression with atypical features in various types of affective disorders / Grzegorz Buzuk, Dorota Łojko, Maciej Owecki, Marek Ruchała, Janusz Rybakowski. by
 • Buzuk, Grzegorz
 • Łojko, Dorota
 • Owecki, Maciej
 • Ruchała, Marek
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Depression with atypical features in various types of affective disorders
Availability:
No items available.
Deprywacja snu jako metoda chronoterapii w leczeniu depresji = Sleep deprivation as a method of chronotherapy in the treatment of depression / Ewa Dopierała, Janusz Rybakowski. by
 • Dopierała, Ewa
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Sleep deprivation as a method of chronotherapy in the treatment of depression
Availability:
No items available.
"Deregulacyjna" nowelizacja i unijna reforma zasad ochrony danych osobowych z perspektywy administratora danych osobowych / Magdalena Piech. by
 • Piech, Magdalena (prawnik) [Autor]
Source: Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych
Availability:
No items available.
Determinanty rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Jolanta Walas-Trębacz. by
 • Walas-Trębacz, Jolanta
Source: Polska, Ukraina, świat
Availability:
No items available.
Development of relations between NATO and Central European countries / James Sherr. by
 • Sherr, James, (1951- ) [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: English Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Dezintegracja procesów poznania społecznego w schizofrenii = Disintegration of social cognitive processes in schizophrenia / Hanna Karakuła, Paweł Krukow, Joanna Kalinowska, Anna Urbańska, Ewa Stelmach, Agnieszka Kowal. by
 • Karakuła-Juchnowicz, Hanna
 • Krukow, Paweł
 • Kalinowska, Joanna (nauki medyczne)
 • Urbańska, Anna (psychiatria)
 • Stelmach, Ewa
 • Kowal-Popczak, Agnieszka
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Disintegration of social cognitive processes in schizophrenia
Availability:
No items available.
Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) / Beata Kos-Kudła, Jolanta Blicharz-Dorniak, Janusz Strzelczyk, Agata Bałdys-Waligórska, Tomasz Bednarczuk, Marek Bolanowski, Agnieszka Boratyn-Nowicka, Małgorzata Borowska, Andrzej Cichocki, Jarosław B. Ćwikła, Massimo Falconi, Wanda Foltyn, Daria Handkiewicz-Junak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Barbara Jarząb, Roman Junik, Dariusz Kajdaniuk, Grzegorz Kamiński, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Aldona Kowalska, Robert Król, Leszek Królicki, Maciej Krzakowski, Jolanta Kunikowska, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Lampe, Dariusz Lange, Anna Lewczuk-Myślicka, Andrzej Lewiński, Michał Lipiński, Magdalena Londzin-Olesik, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Sergiusz Nawrocki, Ewa Nowakowska-Duława, Joanna Pilch-Kowalczyk, Violetta Rosiek, Marek Ruchała, Lucyna Siemińska, Anna Sowa-Staszczak, Teresa Starzyńska, Katarzyna Steinhof-Radwańska, Krzysztof Sworczak, Anhelli Syrenicz, Andrzej Szawłowski, Marek Szczepkowski, Ewa Wachuła, Wojciech Zajęcki, Anna Zemczak, Wojciech Zgliczyński, Krzysztof Zieniewicz. by
 • Kos-Kudła, Beata
 • Blicharz-Dorniak, Jolanta
 • Strzelczyk, Janusz (medycyna)
 • Bałdys-Waligórska, Agata
 • Bednarczuk, Tomasz
 • Bolanowski, Marek
 • Boratyn-Nowicka, Agnieszka
 • Borowska, Małgorzata (medycyna)
 • Cichocki, Andrzej (lekarz)
 • Ćwikła, Jarosław B
 • Falconi, Massimo
 • Foltyn, Wanda
 • Handkiewicz-Junak, Daria
 • Hubalewska-Dydejczyk, Alicja Bronisława
 • Jarząb, Barbara, (1952- )
 • Junik, Roman
 • Kajdaniuk, Dariusz
 • Kamiński, Grzegorz (medycyna)
 • Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka
 • Kowalska, Aldona (medycyna)
 • Król, Robert (medycyna)
 • Królicki, Leszek
 • Krzakowski, Maciej
 • Kunikowska, Jolanta
 • Kuśnierz, Katarzyna
 • Lampe, Paweł, (1947- )
 • Lange, Dariusz
 • Lewczuk, Anna (endokrynolog)
 • Lewiński, Andrzej, (1953- )
 • Lipiński, Michał (medycyna)
 • Londzin-Olesik, Magdalena
 • Marek, Bogdan
 • Nasierowska-Guttmejer, Anna
 • Nawrocki, Sergiusz
 • Nowakowska-Duława, Ewa
 • Pilch-Kowalczyk, Joanna
 • Rosiek, Violetta
 • Ruchała, Marek
 • Siemińska, Lucyna
 • Sowa-Staszczak, Anna
 • Starzyńska, Teresa, (1952-2022)
 • Steinhof-Radwańska, Katarzyna
 • Sworczak, Krzysztof
 • Syrenicz, Anhelli, (1959- )
 • Szawłowski, Andrzej Wiktor, (1949- )
 • Szczepkowski, Marek
 • Wachuła, Ewa
 • Zajęcki, Wojciech
 • Zemczak, Anna
 • Zgliczyński, Wojciech (medycyna)
 • Zieniewicz, Krzysztof
Source: Endokrynologia Polska
Language: English Summary language: English
Availability:
No items available.
Diagnostyczna wartość testów neuropsychologicznych w łagodnych zaburzeniach poznawczych towarzyszących chorobie Parkinsona = Diagnostic value of neuropsychological tests in mild cognitive impairment comorbid with Parkinson's disease / Ilona Laskowska, Andrzej Kaczorowski, Dariusz Koziorowski, Ludwika Gawryś. by
 • Laskowska, Ilona
 • Kaczorowski, Andrzej
 • Koziorowski, Dariusz
 • Gawryś, Ludwika
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Diagnostic value of neuropsychological tests in mild cognitive impairment comorbid with Parkinson's disease
Availability:
No items available.
Diagnostyka genetycznych przyczyn chorób spektrum autystycznego z perspektywy lekarza specjalisty genetyki klinicznej = Diagnostics of the genetic causes of autism spectrum disorders - a clinical geneticist's view / Krzysztof Szczałuba. by
 • Szczałuba, Krzysztof
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Diagnostics of the genetic causes of autism spectrum disorders - a clinical geneticist's view
Availability:
No items available.
Diagnoza i ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskigo = Diagnosis and assessment of social capital of Świętokrzyskie Region / Sławomir Pastuszka. by
 • Pastuszka, Sławomir [Autor]
Source: Athenaeum : Polska w świecie
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Diagnosis and assessment of social capital of Świętokrzyskie Region
Availability:
No items available.
Diagnoza pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) za pomocą ustrukturalizowanego wywiadu klinicznego SCID-I = Diagnosis of Posttraumatic Stress Disorders (PTSD) by the Structured Clinical Interview SCID-I / Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel, Maria Cyniak-Cieciura, Barbara Jakubowska, Ewa Pragłowska. by
 • Zawadzki, Bogdan, (1957- )
 • Popiel, Agnieszka
 • Cyniak-Cieciura, Maria
 • Jakubowska, Barbara (pedagogika)
 • Habrat-Pragłowska, Ewa
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Diagnosis of Posttraumatic Stress Disorders (PTSD) by the Structured Clinical Interview SCID-I
Availability:
No items available.
Diagnoza różnicująca "problemy religijne bądź duchowe" - możliwości i ograniczenia kodu V 62.89 w DSM-5 = Differential diagnosis of "Religious or Spiritual Problem" - possibilities and limitations implied by the V-code 62.89 in DSM-5 / Jacek Prusak. by
 • Prusak, Jacek, (1971- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Differential diagnosis of "Religious or Spiritual Problem" - possibilities and limitations implied by the V-code 62.89 in DSM-5
Availability:
No items available.
Diplomatic Subjectivity of FIFA in the Context of Selecting World Cup Host = Dyplomatyczna podmiotowość FIFA w kontekście wybierania gospodarza mistrzostw świata w piłce nożnej / Michał Marcin Kobierecki. by
 • Kobierecki, Michał Marcin [Autor]
Source: Athenaeum : Polska w świecie
Language: English Summary language: Polish
Other title:
 • Dyplomatyczna podmiotowość FIFA w kontekście wybierania gospodarza mistrzostw świata w piłce nożnej
Availability:
No items available.
Długoterminowa ocena nastroju w chorobie afektywnej dwubiegunowej = Long-term mood assessment in bipolar affective disorder / Aleksandra Suwalska, Maria Abramowicz, Janusz Rybakowski. by
 • Suwalska, Aleksandra
 • Abramowicz, Maria (psychiatria)
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Long-term mood assessment in bipolar affective disorder
Availability:
No items available.
Do uczestników Międzynarodowej Konferencji "Polska w Europie / Lech Wałęsa. by
 • Wałęsa, Lech, (1943- ) [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Availability:
No items available.
Dobrowolna migracja chłopska z Królestwa Polskego na Syberię 1877-1914 / Władysław Masiarz. by
 • Masiarz, Władysław, (1939- ) [Autor]
Source: Wierszyna : polska wieś na Syberii Wschodniej 1910-2010 : z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku = Veršina : Pol'skaâ derevnâ v Vostočnoj Sibiri 1910-2010 : z istorii krest'ânskoj kolonizacii Sibiri konca 19-go - načala 20 vekov
Availability:
No items available.
Dokument bez ludzi : filmowa bajka zwierzęca o wilku stepowym / Sebastian Latocha. by
 • Latocha, Sebastian [Autor]
Source: Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka
Availability:
No items available.
Dokument kreacyjny : przeciw bierności poznawczej i minimalizmowi formy / Ewa Nowina-Sroczyńska. by
 • Nowina-Sroczyńska, Ewa [Autor]
Source: Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka
Availability:
No items available.
Doświadczenia opiekunów rodzinnych z systemem opieki medycznej - przypadek choroby Huntingtona = Family caregivers' experiences with healthcare services - a case of Huntington's disease / Jan Domaradzki. by
 • Domaradzki, Jan (socjolog)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Family caregivers' experiences with healthcare services - a case of Huntington's disease
Availability:
No items available.
Doświadczenia seksualne w dzieciństwie a funkcjonowanie w dorosłym związku partnerskim = The early childhood sexual experiences and functioning in adult partner relationship / Agnieszka Izdebska, Maria Beisert, Anna Roszyk. by
 • Izdebska, Agnieszka (psycholog)
 • Beisert, Maria, (1951- )
 • Roszyk, Anna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Early childhood sexual experiences and functioning in adult partner relationship
Availability:
No items available.
Dotacje inwestycyjne z Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - praktyczne problemy w pozyskiwaniu środków / Tomasz Perkowski. by
 • Perkowski, Tomasz, (1977- )
Source: Polska Wschodnia : determinanty rozwoju
Availability:
No items available.
Doznania psychotyczne w przebiegu alkoholowych zespołów abstynencyjnych : porównanie lokalizacji poczucia kontroli u osób z majaczeniem i bez majaczenia oraz analiza doznań w zespołach majaczeniowych = Psychotic experiences in the course of alcohol withdrawal symptoms : locus of control among patients with and without delirium and analysis of subjective experiences in delirium and analysis of subjective experiences in delirium / Andrzej Kokoszka, Marta Laskowska, Joanna Mikuła. by
 • Kokoszka, Andrzej, (1957- )
 • Laskowska, Marta
 • Majchrzyk-Mikuła, Joanna, (1967- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Psychotic experiences in the course of alcohol withdrawal symptoms : locus of control among patients with and without delirium and analysis of subjective experiences in delirium and analysis of subjective experiences in delirium
Availability:
No items available.
Drażliwe jelito : co powinniśmy wiedzieć? / Wojciech Marlicz. by
 • Marlicz, Wojciech
Source: Nouvelles Esthétiques : edycja polska
Availability:
No items available.
Droga Polski do pełnego członkostwa w pakcie Północnoatlantyckim / Jerzy Milewski. by
 • Milewski, Jerzy, (1935-1997) [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-5 = Bipolar and related disorders and depressive disorders in DSM-5 / Dorota Łojko, Aleksandra Suwalska, Janusz Rybakowski. by
 • Łojko, Dorota
 • Suwalska, Aleksandra
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Bipolar and related disorders and depressive disorders in DSM-5
Availability:
No items available.
Dwudziesta piąta rocznica wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa / Tomasz Orłowski. by
 • Orłowski, Tomasz Hubert, (1956- ) [Autor]
Source: Dziedzictwo: Kraków-Polska-Europa : międzynarodowa sesja z okazji 25. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 24 maja 2003, Kraków
Availability:
No items available.
Dwupoziomowy ortagonalno-ukośny model Kwestionariusza Oceny Skuteczności Psychoterapii (Outcome Questionnaire, OQ-45.2) - polska adaptacja przy użyciu analizy czynnikowej = The orthogonal-oblique bi-level model of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2) - The case of the Polish factorial normalization / Witold Simon, Piotr Śliwka, Jerzy A. Sobanski, Katarzyna Klasa, Paweł Sala, Wojciech Żak, Gregory Busath, Michael J. Lambert. by
 • Simon, Witold
 • Śliwka, Piotr (ekonomia)
 • Sobański, Jerzy A
 • Klasa, Katarzyna
 • Sala, Paweł (psychiatria)
 • Żak, Wojciech (nauki medyczne)
 • Lambert, Michael J, (1944- )
 • Busath, Gregory Lynn
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Orthogonal-oblique bi-level model of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2) - The case of the Polish factorial normalization
Availability:
No items available.
Dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorych psychicznie - badania porównawcze po 10 latach = Semantic differential in the study on the stereotype of mentally ill people - comparative study 10 years later / Barbara Mróz. by
 • Mróz, Barbara
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Semantic differential in the study on the stereotype of mentally ill people - comparative study 10 years later
Availability:
No items available.
Dynamiczne procesy w obrębie cywilizacji zachodniej. Analiza pozycji Stanów Zjednoczonych na scenie międzynarodowej w kontekście wydarzeń lat dziewięćdziesiątych XX wieku i początku XXI / Magdalena Gołębiowska-Śmiałek. by
 • Gołębiowska-Śmiałek, Magdalena, (1974- ) [Autor]
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
Dynamika objawów depresji po zawale serca - znaczenie zmian w poziomie nadziei = Dynamics of depression symptoms after myocardial infarction - the importance of changes in hope / Aleksandra Kroemeke. by
 • Kroemeke, Aleksandra
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Dynamics of depression symptoms after myocardial infarction - the importance of changes in hope
Availability:
No items available.
Dyplomacja sportowa jako kategoria nauk o polityce = Sports diplomacy as a category of political science / Michał Marcin Kobierecki. by
 • Kobierecki, Michał Marcin [Autor]
Source: Athenaeum : Polska w świecie
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Sports diplomacy as a category of political science
Online access:
Availability:
No items available.
Dyplomacja wietnamska wobec Stanów Zjednoczonych na przełomie lat 70. i 80. XX w. = Vietnamese diplomacy towards the United States at the turn of the 1970s and 1980s / Małgorzata Pietrasiak. by
 • Pietrasiak, Małgorzata [Autor]
Source: Athenaeum : Polska w świecie
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Vietnamese diplomacy towards the United States at the turn of the 1970s and 1980s
Availability:
No items available.
Dysfunkcje poznawcze w depresji - niedoszacowany objaw czy nowy wymiar? = Cognitive dysfunctions in depression - underestimated symptom or new dimension? / Marek Jarema, Dominika Dudek, Andrzej Czernikiewicz. by
 • Jarema, Marek, (1946- )
 • Dudek, Dominika
 • Czernikiewicz, Andrzej
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Cognitive dysfunctions in depression - underestimated symptom or new dimension?
Availability:
No items available.
Dysfunkcje seksualne, choroby psychiczne a jakość życia - praca przeglądowa = Sexual dysfunctions, psychiatric diseases and quality of life : a review / Letizia Bossini, Valentina Fortini, Ilaria Casolaro, Claudia Caterini, Despoina Koukouna, Federica Cecchini, Jim Benbow, Andrea Fagiolini. by
 • Bossini, Letizia
 • Fortini, Valentina
 • Casolaro, Ilaria
 • Caterini, Claudia
 • Koukouna, Despoina
 • Cecchini, Federica, (1964- )
 • Benbow, Jim
 • Fagiolini, Andrea
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Sexual dysfunctions, psychiatric diseases and quality of life : a review
Availability:
No items available.
Dysfunkcje seksualne u mężczyzn w ciągu pierwszych 9 miesięcy po przebytym zawale serca = Sexual dysfunction in men in the first 9 months after myocardial infarction / Bartosz Puchalski, Filip Szymański, Robert Kowalik, Krzysztof Jerzy Filipiak. by
 • Puchalski, Bartosz
 • Szymański, Filip M
 • Kowalik, Robert
 • Filipiak, Krzysztof J, (1972- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Sexual dysfunction in men in the first 9 months after myocardial infarction
Availability:
No items available.
Dysfunkcjonalne przekonania metapoznawcze oraz lęk, depresja i samoocena u osób zdrowych psychicznie mających doświadczenia podobne do omamów = Dysfunctional meta-cognitive beliefs and anxiety, depression and self-esteem among healthy subjects with hallucinatory-like experiences / Łukasz Gawęda, Paweł Holas, Andrzej Kokoszka. by
 • Gawęda, Łukasz
 • Holas, Paweł
 • Kokoszka, Andrzej, (1957- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Dysfunctional meta-cognitive beliefs and anxiety, depression and self-esteem among healthy subjects with hallucinatory-like experiences
Availability:
No items available.
Dyskusja I = Discussion I / Gunnard Bennert, Jerzy Marek Nowakowski, Lubomir Zyblikiewicz, Richard Cohen, Longin Pastusiak, Janusz Onyszkiewicz, Boris Szardakow, Michael Hindley, Hans Jochen Peters. by
 • Nowakowski, Jerzy Marek [Autor]
 • Zyblikiewicz, Lubomir, (1943- ) [Autor]
 • Cohen, Richard [Autor]
 • Pastusiak, Longin, (1935- ) [Autor]
 • Onyszkiewicz, Janusz, (1937- ) [Autor]
 • Peters, Hans Jochen, (1944-2008) [Autor]
 • Bennert, Gunnard [Autor]
 • Šardakov, Boris Arkadʹevič [Autor]
 • Hindley, Michael, (1947- ) [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: English, Polish Summary language: English, Polish
Other title:
 • Dyskusja pierwsza
 • Discussion I
 • Discussion the first
Availability:
No items available.
Dyskusja II = Discussion II / Renato Risaliti, Giampaolo Boccacini, Beatrice Chelli, Andrzej Kupich, C. W. A. Marijnissen, Danuta Jachniak-Morrison, B. Jasiński, Irena Pietrzyk, K. F. M. Bástiaensen. by
 • Kupich, Andrzej [Autor]
 • Jasiński, Bogusław, (1931-2009) [Autor]
 • Pietrzyk, Irena [Autor]
 • Boccacini, Giampaolo, (1946-2011) [Autor]
 • Chelli, Beatrice [Autor]
 • Marijnissen, C. W. A [Autor]
 • Bástiaensen, K. F. M [Autor]
 • Risaliti, Renato [Autor]
 • Jachniak-Morrison, Danuta [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: English, Polish Summary language: English, Polish
Other title:
 • Dyskusja druga
 • Discussion II
 • Discussion the second
Availability:
No items available.
Dyskusja III = Discussion III / Kazimierz Dadak, Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Francoise de le Serre, Stanisław Stebelski, Michael Hindley, Jo Carby-Hall, Renata Stawarska, Ivan Vejvoda, Lubomir Zyblikiewicz, Michael McLay. by
 • Dadak, Kazimierz [Autor]
 • Skotnicka-Illasiewicz, Elżbieta, (1940- ) [Autor]
 • La Serre, Françoise de [Autor]
 • Stebelski, Stanisław, (1950- ) [Autor]
 • Carby-Hall, Joseph Roger, (1933- ) [Autor]
 • Stawarska, Renata [Autor]
 • Zyblikiewicz, Lubomir, (1943- ) [Autor]
 • Hindley, Michael, (1947- ) [Autor]
 • Vejvoda, Ivan, (1949- ) [Autor]
 • McLay, Michael [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: English, Polish Summary language: English, Polish
Other title:
 • Dyskusja trzecia
 • Discussion III
 • Discussion the third
Availability:
No items available.
Dyskusja nad klasyfikacją zaburzeń seksualnych w DSM-5 a trendy badawcze w obszarze seksuologii w Polsce = Discussion regarding classification of sexual disorders in DSM-5 and research trends within the area of sexual disorders in Poland / Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rutkowski. by
 • Klasa, Katarzyna
 • Müldner-Nieckowski, Łukasz, (1975- )
 • Sobański, Jerzy A
 • Rutkowski, Krzysztof (medycyna)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Discussion regarding classification of sexual disorders in DSM-5 and research trends within the area of sexual disorders in Poland
Availability:
No items available.
Działalność ZBD pod kierownictwem Andżeliki Borys 2005-2009 / Mikołaj Iwanow. by
 • Ivanov, Nikolaj, (1948- ) [Autor]
Source: Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009 : ocena minionego dwudziestolecia
Availability:
No items available.
Działalność Związku polaków na Białorusi pod kierownictwem Józefa Łucznika 2005-2009 / Józef Maroszek. by
 • Maroszek, Józef, (1950- ) [Autor]
Source: Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009 : ocena minionego dwudziestolecia
Availability:
No items available.
Działania samorządu na rzecz dziedzictwa / Jacek Majchrowski. by
 • Majchrowski, Jacek Maria, (1947- ) [Autor]
Source: Dziedzictwo: Kraków-Polska-Europa : międzynarodowa sesja z okazji 25. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 24 maja 2003, Kraków
Availability:
No items available.
Dzieciobójstwo czy zabójstwo? : studium przypadku 5-krotnego zabójstwa własnych dzieci - poszukiwanie psychopatologii = Infanticide or murder in a forensic psychiatric assessment : a case study 5-fold infanticide - the search of psychopatology / Janusz Heitzman, Alfreda Ruzikowska, Krystyna Tarczyńska, Ewa Waszkiewicz, Anna Pilszyk. by
 • Heitzman, Janusz
 • Ruzikowska, Alfreda
 • Tarczyńska, Krystyna
 • Waszkiewicz, Jadwiga
 • Pilszyk, Anna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Infanticide or murder in a forensic psychiatric assessment : a case study 5-fold infanticide - the search of psychopatology
Availability:
No items available.
Dziedzictwo, Kraków - Polska - Europa / Jacek Purchla. by
 • Purchla, Jacek, (1954- ) [Autor]
Source: Dziedzictwo: Kraków-Polska-Europa : międzynarodowa sesja z okazji 25. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, 24 maja 2003, Kraków
Availability:
No items available.
Dzieje Wierszyny - polskiej wsi w guberni irkuckiej 1919-2010 / Władysław Masiarz. by
 • Masiarz, Władysław, (1939- ) [Autor]
Source: Wierszyna : polska wieś na Syberii Wschodniej 1910-2010 : z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku = Veršina : Pol'skaâ derevnâ v Vostočnoj Sibiri 1910-2010 : z istorii krest'ânskoj kolonizacii Sibiri konca 19-go - načala 20 vekov
Availability:
No items available.
Dzisiejsze męczeństwo chrześcijan na Bliskim Wschodzie na przykładzie Syrii i Iraku / Waldemar Cisło. by
 • Cisło, Waldemar, (1967- ) [Autor]
Source: W służbie społeczeństwu : Polska w obronie praw człowieka na świecie i w kraju : praca zbiorowa
Availability:
No items available.
Edukacja prawnicza wobec wyzwań XXI wieku / Arkadiusz Radwan. by
 • Radwan, Arkadiusz
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : "państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia"
Availability:
No items available.
The effect of atrial pacing site on electrophysiological properties of the atrioventricular junction and induction of atrioventricular nodal reentry in patients with typical atrioventricular nodal reentrant tachycardia = Wpływ miejsca stymulacji przedsionka na właściwości elektrofizjologiczne łącza przedsionkowo-komorowego i powstawanie węzłowych pobudzeń nawrotnych u pacjentów z typowym częstoskurczem węzłowym nawrotnym / Radosław M. Kiedrowicz, Jarosław Kaźmierczak, Maciej Wielusiński. by
 • Kiedrowicz, Radosław Marek
 • Kaźmierczak, Jarosław, (1962- )
 • Wielusiński, Maciej
Source: Kardiologia Polska : organ Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Language: English Summary language: English, Polish
Other title:
 • Wpływ miejsca stymulacji przedsionka na właściwości elektrofizjologiczne łącza przedsionkowo-komorowego i powstawanie węzłowych pobudzeń nawrotnych u pacjentów z typowym częstoskurczem węzłowym nawrotnym
Availability:
No items available.
Efficiency of the EU soft instruments in the transformation of eastern neighbours : the case of the Ukrainian crisis / Beata Piskorska. by
 • Piskorska, Beata, (1978- ) [Autor]
Source: Athenaeum : Polska w świecie
Availability:
No items available.
Ekonomia i racjonalne wybory / Eugeniusz M. Pluciński. by
 • Pluciński, Eugeniusz Maciej, (1950- )
Source: Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych
Availability:
No items available.
Elektrowstrząsy oraz inne nowe techniki stymulacji elektrycznej i magnetycznej w terapii depresji - zagadnienia placebo i zapewnienie warunków ślepej próby, oraz inne problemy metodologiczne = Electroconvulsive treatment and new techniques of electrical and magnetic stimulation in treatment of depression - question of placebo and warranting of blind conditions, as well as other methodological problems / Tomasz Zyss. by
 • Zyss, Tomasz, (19..-2017)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Electroconvulsive treatment and new techniques of electrical and magnetic stimulation in treatment of depression - question of placebo and warranting of blind conditions, as well as other methodological problem
Availability:
No items available.
Elektywne cięcie cesarskie ze wskazań psychiatrycznych - analiza zjawiska, opis dwóch przypadków oraz rekomendacje kliniczne = Elective cesarean section on psychiatric indications - the phenomenon analysis, report of two cases and psychiatric clinical recommendations / Justyna Holka-Pokorska, Marek Jarema, Artur Stefanowicz, Agnieszka Piróg-Balcerzak, Adam Wichniak. by
 • Holka-Pokorska, Justyna
 • Jarema, Marek, (1946- )
 • Stefanowicz, Artur (ginekologia)
 • Piróg-Balcerzak, Agnieszka
 • Wichniak, Adam
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Elective cesarean section on psychiatric indications - the phenomenon analysis, report of two cases and psychiatric clinical recommendations
Availability:
No items available.
Enancjomery : nowy problem w farmakoterapii depresji? = Enantiomers : a new problem in pharmacotherapy of depression? / Błażej Grodner, Dariusz Sitkiewicz. by
 • Grodner, Błażej
 • Sitkiewicz, Dariusz
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Enantiomers : a new problem in pharmacotherapy of depression?
Availability:
No items available.
Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej : EZOP - Polska - metodologia badania = Epidemiology of mental disorders and access to mental health care : EZOP - Poland - research metodology / Andrzej Kiejna, Tomasz Adamowski, Patryk Piotrowski, Jacek Moskalewicz, Bogdan Wojtyniak, Grażyna Świątkiewicz, Jakub Stokwiszewski, Monika Kantorska-Janiec, Marta Zagdańska, Ronald C. Kessler. by
 • Kiejna, Andrzej
 • Adamowski, Tomasz
 • Piotrowski, Patryk
 • Moskalewicz, Jacek
 • Wojtyniak, Bogdan
 • Świątkiewicz, Grażyna
 • Stokwiszewski, Jakub
 • Kantorska-Janiec, Monika
 • Zagdańska, Marta
 • Kessler, Ronald C, (1947- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Epidemiology of mental disorders and access to mental health care : EZOP - Poland - research metodology
Availability:
No items available.
Estetyka PRL - teksty wizualne i znaki w propagandzie / Krystyna Piątkowska. by
 • Piątkowska, Krystyna [Autor]
Source: Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka
Availability:
No items available.
Etapy przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej = Staging of bipolar affective illness / Ewa Ferenszatjn, Janusz Rybakowski. by
 • Ferensztajn-Rochowiak, Ewa
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Staging of bipolar affective illness
Availability:
No items available.
Etapy przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej = Staging of unipolar affective illness / Ewa Ferensztajn, Agnieszka Remlinger-Molenda, Janusz Rybakowski. by
 • Ferensztajn-Rochowiak, Ewa
 • Remlinger-Molenda, Agnieszka
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Staging of unipolar affective illness
Availability:
No items available.
Etapy przebiegu schizofrenii - koncepcja stagingu = Stages of the clinical course of schizophrenia - staging concept / Paweł Wójciak, Agnieszka Remlinger-Molenda, Janusz Rybakowski. by
 • Wójciak, Paweł (psychiatra)
 • Remlinger-Molenda, Agnieszka
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Stages of the clinical course of schizophrenia - staging concept
Availability:
No items available.
Etiologia i epidemiologia botulizmu niemowląt = The etiology and epidemiology of infant botulizm / Karolina Rudnicka, Michał Tenderenda, Magdalena Chmiela. by
 • Rudnicka, Karolina (biologia) [Autor]
 • Tenderenda, Michał [Autor]
 • Mikołajczyk-Chmiela, Magdalena [Autor]
Source: Pedjatrja Polska : organ Polskiego Towarzystwa Pedjatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Etiology and epidemiology of infant botulizm
Availability:
No items available.
Europejska reforma ochrony danych osobowych - nowe obowiązki administratorów w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych / Dominik Lubasz. by
 • Lubasz, Dominik [Autor]
Source: Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych
Availability:
No items available.
Europejskie ramy kompetencji w psychiatrii / Jacek Bomba. by
 • Bomba, Jacek, (1941- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Availability:
No items available.
Europejskie standardy ochrony przed ubóstwem, marginalizacją społeczną i bezdomnością (art. 30 i art 31 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej) / Andrzej Marian Świątkowski. by
 • Świątkowski, Andrzej, (1944- )
Source: Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
Availability:
No items available.
Eurośródziemnomorska strefa wolnego handlu / Rachela Tonta. by
 • Tonta, Rachela [Autor]
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
Evaluation of therapeutic effectiveness of diathermy in patients with degenerative disease of the lumbar spine = ocena skuteczności terapeutycznej diaterii u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową okolicy lędźwiowej kręgosłupa / Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, W. Raczkowski. by
 • Przedborska, Agnieszka [Autor]
 • Raczkowski, Jan W [Autor]
 • Misztal, Małgorzata [Autor]
Source: Fizjoterapia Polska
Language: English, Polish
Other title:
 • Ocena skuteczności terapeutycznej diaterii u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową okolicy lędźwiowej kręgosłupa
Availability:
No items available.
Ewolucja tytułów kodeksowych i przyczyn natury psychicznej niezdolności do zawarcia małżeństwa w okresie minionych 25 lat = The evolution of the canons law code and the mental nature reasons of marital incapacity during the last 25 years / Marian Drogowski. by
 • Drogowski, Marian, (1930- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Evolution of the canons law code and the mental nature reasons of marital incapacity during the last 25 years
Availability:
No items available.
Faktori vplivu na tehnogenno-ekologìčnu bezpeku deržavi / Tetâna Grinûk, Denis Grinûk. by
 • Grinûk, Tetâna Ûrìïvna
 • Grinûk, Denis Volodimirovič
Source: Polska, Ukraina, świat
Language: Ukrainian Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Faktori vplivu na tehnogenno-ekologìčnu bezpeku deržavi / Tetâna Grinûk, Denis Grinûk. by
 • Grinûk, Tetâna Ûrìïvna
 • Grinûk, Denis Volodimirovič
Source: Polska, Ukraina, świat
Language: Ukrainian Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Fibromialgia - multidyscyplinarne podejście = Fibromyalgia Syndrome - a multidisciplinary approach / Anna Binkiewicz-Glińska, Stanisław Bakuła, Hanna Tomczak, Jerzy Landowski, Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska, Katarzyna Zaborowska-Sapeta, Ireneusz Kowalski, Wojciech Kiebzak. by
 • Binkiewicz-Glińska, Anna
 • Bakuła, Stanisław
 • Tomczak, Hanna
 • Landowski, Jerzy
 • Ruckemann-Dziurdzińska, Katarzyna
 • Zaborowska-Sapeta, Katarzyna
 • Kowalski, Ireneusz M
 • Kiebzak, Wojciech
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Fibromyalgia Syndrome - a multidisciplinary approach
Availability:
No items available.
Fìlosofi starodavn'oï Grecìï pro ìnvesticìï ta ìnvestuvannâ / Vìktorìâ Rejns'ka. by
 • Rejns'ka, Vìktorìâ Borisìvna
Source: Polska, Ukraina, świat
Language: Ukrainian Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Fìlosofi starodavn'oï Grecìï pro ìnvesticìï ta ìnvestuvannâ / Vìktorìâ Rejns'ka. by
 • Rejns'ka, Vìktorìâ Borisìvna
Source: Polska, Ukraina, świat
Language: Ukrainian Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Filozofowie starożytnej Grecji o inwestycjach i inwestowaniu / Wiktoria Rejnška.
Source: Polska, Ukraina, świat
Availability:
No items available.
Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej = Physioprophylaxis of civilization diseases in the consciousness and health behaviours of students of medical faculties at PSW in Biała Podlaska / Zofia Kubińska, Kamil Zaworski. by
 • Kubińska, Zofia [Autor]
 • Zaworski, Kamil [Autor]
Source: Fizjoterapia Polska
Language: Polish, English Summary language: English
Other title:
 • Physioprophylaxis of civilization diseases in the consciousness and health behaviours of students of medical faculties at PSW in Biała Podlaska
Availability:
No items available.
Fizykodiagnostyczna analiza skuteczności ozonoterapii na niezmienionej chorobowo skórze części twarzowej czaszki = Physicodiagnostic amalysis of the ozonotherapy effectiveness on not afficted craniofacial skin / Danuta Lietz-Kijak, Paulina Strzelecka, Elżbieta Kubala, Kamil Kosko, Aleksandra Simińska, Barbara Stępniak, Artur Perz, Łukasz Kopacz, Marta Grzegocka, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński. by
 • Lietz-Kijak, Danuta [Autor]
 • Strzelecka, Paulina [Autor]
 • Kubala, Elżbieta [Autor]
 • Kosko, Kamil [Autor]
 • Simińska, Aleksandra [Autor]
 • Stępniak, Barbara (stomatologia) [Autor]
 • Perz, Artur [Autor]
 • Kopacz, Łukasz [Autor]
 • Grzegocka, Marta [Autor]
 • Kiljański, Marek [Autor]
 • Śliwiński, Zbigniew (rehabilitacja) [Autor]
Source: Fizjoterapia Polska : organ Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Language: Polish, English Summary language: Polish, English
Other title:
 • Physicodiagnostic amalysis of the ozonotherapy effectiveness on not afficted craniofacial skin
Availability:
No items available.
Fluencja słowna neutralna i afektywna u chorych z uszkodzeniem prawej, lewej lub obu półkul mózgu = The neutral and affective verbal fluency in people with right, left or both hemisphere brain pathology / Ewa Małgorzata Szepietowska, Joanna Lipian. by
 • Szepietowska, Ewa Małgorzata
 • Lipian, Joanna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Neutral and affective verbal fluency in people with right, left or both hemisphere brain pathology
Availability:
No items available.
Fobia specyficzna we wczesnym okresie połogu : opis przypadku oraz wątpliwości prawne = Specific phobia in early period of puerperium : case report and its legal aspects / Andrzej Kokoszka, Monika Jerominiak-Kobrzyńska, Adriana Kalicka-Owerska, Karol Wypych, Marian Filar. by
 • Kokoszka, Andrzej, (1957- )
 • Jerominiak-Kobrzyńska, Monika
 • Kalicka-Owerska, Adriana
 • Wypych, Karol
 • Filar, Marian, (1942-2020)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Specific phobia in early period of puerperium : case report and its legal aspects
Availability:
No items available.
Football spectatorship and selected acute cardiovascular events : lack of a population-scale association in Poland / Jenny E.Simon, Łukasz A. Małek, Andrzej Śliwczyński, Witold Śmigielski, Karol Korczak, Wojciech Drygas. by
 • Simon, Jenny E [Autor]
 • Małek, Łukasz [Autor]
 • Śliwczyński, Andrzej [Autor]
 • Śmigielski, Witold [Autor]
 • Korczak, Karol [Autor]
 • Drygas, Wojciech (medycyna) [Autor]
Source: Kardiologia Polska : organ Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Availability:
No items available.
Fuga dysocjacyjna u pacjentki oddziału położniczego : studium przypadku = Dissociative fugue in a maternity ward patient - a case report / Maria Załuska, Renata Żurko, Michał Kuroń, Grzegorz Jakiel, Aneta Dudel. by
 • Załuska, Maria
 • Żurko, Renata
 • Kuroń, Michał
 • Dudel, Aneta
 • Jakiel, Grzegorz, (1955- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Dissociative fugue in a maternity ward patient : a case repor
Availability:
No items available.
Funkcje wzrokowo-przestrzenne i organizacja czynności grafomotorycznych u dzieci z ADHD = Visual-spatial functions and organisation of grapho-motor actions in ADHD children / Aneta R. Borkowska, Agnieszka Słopień, Natalia Pytlińska, Andrzej Rajewski, Monika Dmitrzak-Węglarz, Aleksandra Szczepankiewicz, Tomasz Wolańczyk. by
 • Borkowska, Aneta R
 • Słopień, Agnieszka
 • Pytlińska, Natalia
 • Rajewski, Andrzej (psychiatra)
 • Dmitrzak-Węglarz, Monika
 • Szczepankiewicz, Aleksandra
 • Wolańczyk, Tomasz
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Visual-spatial functions and organisation of grapho-motor actions in ADHD children
Availability:
No items available.
Funkcjonalność narządu żucia a poczucie depresji u pacjentów po 55 roku życia zamieszkałych w środowisku rodzinnym i w domach pomocy społecznej = The functionality of masticatory apparatus and the sense of depression in patients over 55 years of age living in family environment and social care centres / Katarzyna Barczak, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska. by
 • Barczak, Katarzyna
 • Szmidt-Kądys, Monika
 • Buczkowska-Radlińska, Jadwiga, (1951- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Functionality of masticatory apparatus and the sense of depression in patients over 55 years of age living in family environment and social care centres
Availability:
No items available.
Funkcjonalny polimorfizm genów enzymów inaktywujących aminy biogenne a deficyty procesów poznawczych w schizofrenii paranoidalnej = Functional polymorphism of genes inactivating biogenic amines and cognitive deficits in paranoid schizophrenia / Aneta Tylec, Katarzyna Kucharska-Pietura, Witold Jeleniewicz, Marek Cybulski, Andrzej Czernikiewicz. by
 • Tylec, Aneta
 • Kucharska-Pietura, Katarzyna
 • Jeleniewicz, Witold
 • Cybulski, Marcin, (1978- )
 • Czernikiewicz, Andrzej
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Functional polymorphism of genes inactivating biogenic amines and cognitive deficits in paranoid schizophrenia
Availability:
No items available.
Funkcjonalny polimorizm genów enzymów inaktywujących katecholaminy a deficyty procesów emocjonalnych w schizofrenii paranoidalnej = Functional polymorphism of genes inactivating catecholamines and emotional deficits in paranoid schizophrenia / Aneta Tylec, Katarzyna Kucharska-Pietura, Witold Jeleniewicz, Andrzej Czernikiewicz, Marta Stryjecka-Zimmer. by
 • Tylec, Aneta
 • Kucharska-Pietura, Katarzyna
 • Jeleniewicz, Witold
 • Czernikiewicz, Andrzej
 • Stryjecka-Zimmer, Marta
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Functional polymorphism of genes inactivating catecholamines and emotional deficits in paranoid schizophrenia
Availability:
No items available.
Funkcjonowanie małżeństw zgłaszających się do terapii małżeńskiej = Functioning of the marriages applying for marital therapy / Aleksandra Małus, Beata Konarzewska, Agata Szulc, Beata Galińska-Skok. by
 • Małus, Aleksandra
 • Konarzewska, Beata
 • Szulc, Agata (psychiatra)
 • Galińska-Skok, Beata
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Functioning of the marriages applying for marital therapy
Availability:
No items available.
Funkcjonowanie poznawcze a przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów w okresie depresji = Cognitive functioning in depression and the course of bipolar affective disorder / Julita Świtalska. by
 • Świtalska, Julita
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Cognitive functioning in depression and the course of bipolar affective disorder
Availability:
No items available.
Funkcjonowanie poznawcze osób z chorobą niedokrwienną serca leczonych kardiochirurgicznie - ocena przed i po zabiegu : badania pilotażowe = The cognitive functioning of patients with heart disease treated cardiosurgically - assessment before and after surgery : preliminary study / Janusz Stążka, Ewa Małgorzata Szepietowska, Ewelina Barańska, Piotr Dudka. by
 • Stążka, Janusz
 • Szepietowska, Ewa Małgorzata
 • Barańska, Ewelina
 • Dudka, Piotr
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Cognitive functioning of patients with heart disease treated cardiosurgically - assessment before and after surgery : preliminary study
Availability:
No items available.
Funkcjonowanie poznawcze osób z chorobą niedokrwienną serca leczonych kardiochirurgicznie - ocena przed i po zabiegu : badania pilotażowe = The cognity functioning of patients with heart disease treated cardiosurgically - assessment before and aftre surgery : preliminary study / Janusz Stążka, Ewa Małgorzata Szepietowska, Ewelina Barańska, Piotr Dudka. by
 • Stążka, Janusz
 • Szepietowska, Ewa Małgorzata
 • Barańska, Ewelina
 • Dudka, Piotr
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Cognity functioning of patients with heart disease treated cardiosurgically - assessment before and aftre surgery : preliminary study
Availability:
No items available.
Funkcjonowanie psychoseksualne kobiet po leczeniu raka sutka = Psychosexual functioning of women after breast cancer therapy / Bożena Mroczek, Donata Kurpas, Elżbieta Grochans, Grażyna Kuszmar, Iwona Rotter, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Beata Karakiewicz. by
 • Mroczek, Bożena
 • Kurpas, Donata
 • Grochans, Elżbieta, (1964- )
 • Kuszmar, Grażyna
 • Rotter, Iwona
 • Żułtak-Bączkowska, Katarzyna
 • Karakiewicz, Beata, (1965- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Psychosexual functioning of women after breast cancer therapy
Availability:
No items available.
Funkcjonowanie społeczne i jakość życia u chorych na schizofrenię - zależność z remisją objawową i czasem trwania choroby = Social functioning and quality of life in schizophrenia patients - relationship with symptomatic remission and duration of illness / Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Jan Jaracz, Justyna Kiejda, Barbara Grabowska-Fudala, Janusz Rybakowski. by
 • Górna, Krystyna (medycyna)
 • Jaracz, Krystyna
 • Jaracz, Jan
 • Kiejda, Justyna
 • Grabowska-Fudala, Barbara
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Social functioning and quality of life in schizophrenia patients - relationship with symptomatic remission and duration of illness
Availability:
No items available.
Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms, including gastrinoma - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) / Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska, Wanda Foltyn, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Agata Bałdys-Waligórska, Tomasz Bednarczuk, Jolanta Blicharz-Dorniak, Marek Bolanowski, Agnieszka Boratyn-Nowicka, Małgorzata Borowska, Andrzej Cichocki, Jarosław B. Ćwikła, Massimo Falconi, Daria Handkiewicz-Junak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Barbara Jarząb, Roman Junik, Dariusz Kajdaniuk, Grzegorz Kamiński, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Aldona Kowalska, Robert Król, Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Lampe, Dariusz Lange, Anna Lewczuk-Myślicka, Andrzej Lewiński, Magdalena Londzin-Olesik, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Joanna Pilch-Kowalczyk, Karolina Poczkaj, Violetta Rosiek, Marek Ruchała, Lucyna Siemińska, Anna Sowa-Staszczak, Teresa Starzyńska, Katarzyna Steinhof-Radwańska, Janusz Strzelczyk, Krzysztof Sworczak, Anhelli Syrenicz, Andrzej Szawłowski, Marek Szczepkowski, Ewa Wachuła, Wojciech Zajęcki, Anna Zemczak, Wojciech Zgliczyński, Beata Kos-Kudła. by
 • Lipiński, Michał (medycyna)
 • Rydzewska-Wyszkowska, Grażyna, (1958- )
 • Foltyn, Wanda
 • Andrysiak-Mamos, Elżbieta
 • Bałdys-Waligórska, Agata
 • Bednarczuk, Tomasz
 • Blicharz-Dorniak, Jolanta
 • Bolanowski, Marek
 • Boratyn-Nowicka, Agnieszka
 • Borowska, Małgorzata (medycyna)
 • Cichocki, Andrzej (lekarz)
 • Ćwikła, Jarosław B
 • Falconi, Massimo
 • Handkiewicz-Junak, Daria
 • Hubalewska-Dydejczyk, Alicja Bronisława
 • Jarząb, Barbara, (1952- )
 • Junik, Roman
 • Kajdaniuk, Dariusz
 • Kamiński, Grzegorz (medycyna)
 • Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka
 • Kowalska, Aldona (medycyna)
 • Król, Robert (medycyna)
 • Królicki, Leszek
 • Kunikowska, Jolanta
 • Kuśnierz, Katarzyna
 • Lampe, Paweł, (1947- )
 • Lange, Dariusz
 • Lewczuk, Anna (endokrynolog)
 • Lewiński, Andrzej, (1953- )
 • Londzin-Olesik, Magdalena
 • Marek, Bogdan
 • Nasierowska-Guttmejer, Anna
 • Nowakowska-Duława, Ewa
 • Pilch-Kowalczyk, Joanna
 • Poczkaj, Karolina
 • Rosiek, Violetta
 • Ruchała, Marek
 • Siemińska, Lucyna
 • Sowa-Staszczak, Anna
 • Starzyńska, Teresa, (1952-2022)
 • Steinhof-Radwańska, Katarzyna
 • Strzelczyk, Janusz (medycyna)
 • Sworczak, Krzysztof
 • Syrenicz, Anhelli, (1959- )
 • Szawłowski, Andrzej Wiktor, (1949- )
 • Szczepkowski, Marek
 • Wachuła, Ewa
 • Zajęcki, Wojciech
 • Zemczak, Anna
 • Zgliczyński, Wojciech (medycyna)
 • Kos-Kudła, Beata
Source: Endokrynologia Polska
Language: English Summary language: English
Availability:
No items available.
Gen ANKK1 w psychiatrii = ANKK1 gene in psychiatry / Aleksandra Suchanecka, Anna Grzywacz, Jerzy Samochowiec. by
 • Suchanecka, Aleksandra
 • Grzywacz, Anna Maria
 • Samochowiec, Jerzy, (1966- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • ANKK1 gene in psychiatry
Availability:
No items available.
"Gender differences" w programie wsparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie = Gender-related differences in social support program for mentally ill persons / Maryla Sawicka, Paweł Bronowski, Katarzyna Charzyńska. by
 • Sawicka, Maryla
 • Bronowski, Paweł
 • Charzyńska, Katarzyna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian, German, French
Other title:
 • Gender-related differences in social support program for mentally ill persons
Availability:
No items available.
Genealogie rodzin mieszkających w Wierszynie w latach 1910-2010 / Władysław Masiarz. by
 • Masiarz, Władysław, (1939- ) [Autor]
Source: Wierszyna : polska wieś na Syberii Wschodniej 1910-2010 : z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku = Veršina : Pol'skaâ derevnâ v Vostočnoj Sibiri 1910-2010 : z istorii krest'ânskoj kolonizacii Sibiri konca 19-go - načala 20 vekov
Availability:
No items available.
Genetyka behavioralna w polskim czasopiśmiennictwie w latach 2000-2014 = Behavioral genetics in polish print news media between 2000 and 2014 / Jan Domaradzki. by
 • Domaradzki, Jan (socjolog)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Behavioral genetics in polish print news media between 2000 and 2014
Availability:
No items available.
Geriatryczna Skala Depresji (GDS) : trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia - przegląd badań = Geriatric Depression Scale (GDS) : validity and reliability of different version of the scale - review / Rafał Albiński, Angelika Kleszczewska-Albińska, Sylwia Bedyńska. by
 • Albiński, Rafał
 • Kleszczewska-Albińska, Angelika
 • Bedyńska, Sylwia
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Geriatric Depression Scale (GDS) : validity and reliability of different version of the scale - review
Availability:
No items available.
Gilgamesz i jego gwiazda / Jadwiga Wais. by
 • Wais, Jadwiga [Autor]
Source: Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka
Availability:
No items available.
Głęboka stymulacja mózgu - najnowszą fizykalną metodą leczenia depresji = Deep brain stimulation - the newest physical method of treatment of depression / Tomasz Zyss, Andrzej Zięba, Robert T. Hese, Dominik Dudek, Bartosz Grabski. by
 • Zyss, Tomasz, (19..-2017)
 • Zięba, Andrzej (psychiatria)
 • Hese, Robert Teodor
 • Dudek, Dominika
 • Grabski, Bartosz, (1975- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Deep brain stimulation - the newest physical method of treatment of depression
Availability:
No items available.
"Gorączka syberyjska" w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1908-1910 / Władysław Masiarz. by
 • Masiarz, Władysław, (1939- ) [Autor]
Source: Wierszyna : polska wieś na Syberii Wschodniej 1910-2010 : z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku = Veršina : Pol'skaâ derevnâ v Vostočnoj Sibiri 1910-2010 : z istorii krest'ânskoj kolonizacii Sibiri konca 19-go - načala 20 vekov
Availability:
No items available.
Gra o Rosję / Radosław Sikorski. by
 • Sikorski, Radosław, (1963- ) [Autor]
Source: Polska może być lepsza
Availability:
No items available.
Grodzieńska Filologia Polska : geneza powstania, dorobek katedry w latach 1989-2009 / Swietłana Musijenko. by
 • Musìenka, Svâtlana Pìlìpaŭna, (1939- ) [Autor]
Source: Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009 : ocena minionego dwudziestolecia
Availability:
No items available.
Grupowa psychoedukacja w dwubiegunowych zaburzeniach nastroju - wpływ na poznawczą reprezentację choroby : wyniki programu "Oswajanie choroby afektywnej dwubiegunowej" = Group psychoeducation in bipolar mood disorders - the influence on the cognitive representation of the illness : the results of the program "Taming the bipolar affective disorder" / Grzegorz Mączka, Bartosz Grabski, Dominika Dudek, Józef. K. Gierowski. by
 • Mączka, Grzegorz
 • Grabski, Bartosz, (1975- )
 • Dudek, Dominika
 • Gierowski, Józef Krzysztof, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Group psychoeducation in bipolar mood disorders - the influence on the cognitive representation of the illness : the results of the program "Taming the bipolar affective disorder"
Availability:
No items available.
Historia traumy i zaburzeń potraumatycznych w literaturze = History of trauma and posttraumatic disorders in literature / Tomasz Kucmin, Adriana Kucmin, Adam Nogalski, Sebastian Sojczuk, Mariusz Jojczuk. by
 • Kucmin, Tomasz
 • Kucmin, Adriana
 • Nogalski, Adam
 • Sojczuk, Sebastian
 • Jojczuk, Mariusz
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • History of trauma and posttraumatic disorders in literature
Availability:
No items available.
Historyczne uwarunkowania współczesnych stosunków polsko-ukraińskich (refleksje historyka) / Władysłąw A. Serczyk. by
 • Serczyk, Władysław Andrzej, (1935-2014)
Source: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego
Availability:
No items available.
Homocysteina a funkcje poznawcze w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej = Homocysteine and cognitive functions in bipolar depression / Agnieszka Permoda-Osip, Jacek Kisielewski, Jolanta Dorszewska, Janusz Rybakowski. by
 • Permoda-Osip, Agnieszka
 • Kisielewski, Jacek
 • Dorszewska, Jolanta
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Homocysteine and cognitive functions in bipolar depression
Availability:
No items available.
How to attract European capital? : the importance of foreign investment for Poland's economy / Eva Bednarska. by
 • Bednarska, Eva [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: English Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Hypertension, dyslipidaemia, and cardiovascular risk in HIV-infected adults in Poland = Nadciśnienie, dyslipidemia i ryzyko sercowo-naczyniowe u dorosłych osób z HIV w Polsce / Magdalena Rogalska-Płońska, Paweł Rogalski, Magdalena Leszczyszyn-Pynka, Justyna Stempkowska, Piotr Kocbach, Aldona Kowalczuk-Kot, Małgorzata Janczarek, Anna Grzeszczuk. by
 • Rogalska-Płońska, Magdalena [Autor]
 • Rogalski, Paweł (medycyna) [Autor]
 • Leszczyszyn-Pynka, Magdalena [Autor]
 • Stempkowska, Justyna [Autor]
 • Kocbach, Piotr Paweł [Autor]
 • Kowalczuk-Kot, Aldona [Autor]
 • Janczarek, Małgorzata (medycyna) [Autor]
 • Grzeszczuk, Anna [Autor]
Source: Kardiologia Polska : organ Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Language: English Summary language: English, Polish
Other title:
 • Nadciśnienie, dyslipidemia i ryzyko sercowo-naczyniowe u dorosłych osób z HIV w Polsce
Availability:
No items available.
Hypomania Check List (HCL-32) - kwestionariusz objawów hipomanii : charakterystyka i zastosowanie = Hypomania Check List (HCL-32) - hypomania symptoms questionnaire : description and application / Dorota Łojko, Janusz Rybakowski, Dominika Dudek, Tomasz Pawłowski, Marcin Siwek, Andrzej Kiejna. by
 • Łojko, Dorota
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
 • Dudek, Dominika
 • Pawłowski, Tomasz Stanisław
 • Siwek, Marcin, (1975- )
 • Kiejna, Andrzej
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Hypomania Check List (HCL-32) - hypomania symptoms questionnaire : description and application
Availability:
No items available.
Identyfikacja ryzyka w gospodarce otwartej na poziomie integracji gospodarczej UE / Eugeniusz M. Pluciński. by
 • Pluciński, Eugeniusz Maciej, (1950- )
Source: Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych
Availability:
No items available.
Imigracyjny charakter społeczeństwa hiszpańskiego / Maja Biernacka. by
 • Biernacka, Maja
Source: Studia Socjologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Availability:
No items available.
Impulswyność a podejmowanie decyzji u osób uzależnionych od alkoholu = Impulsivity and decision making in alcohol-addicted individuals / Agnieszka Kałwa. by
 • Kałwa, Agnieszka
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Impulsivity and decision making in alcohol-addicted individuals
Availability:
No items available.
Impulsywność sprawców przestępstw seksualnych - nowe koncepcje czy powrót do źródeł? = Impulsivity in sexual offenders - new ideas or back to basics? / Aleksandra Krasowska, Andrzej Jakubczyk, Wiesław Marek Czernikiewicz, Marcin Wojnar, Tadeusz Nasierowski. by
 • Krasowska, Aleksandra (psychiatria)
 • Jakubczyk, Andrzej
 • Czernikiewicz, Wiesław
 • Wojnar, Marcin
 • Nasierowski, Tadeusz, (1953- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Impulsivity in sexual offenders - new ideas or back to basics?
Availability:
No items available.
The influence of educational style in family on the development of children's prosociability / Jablonský, Tomáš. by
 • Jablonský, Tomáš, (1976- )
Source: Polska, Słowacja, świat : rodzina : wybrane problemy współczesności
Availability:
No items available.
Instrumenty pobudzania procesów innowacyjnych w woj. świętokrzyskim / Andrzej Pawlik. by
 • Pawlik, Andrzej [Autor]
Source: Studia - Polska Akademia Nauk
Source: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges)
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Instruments to stimulate innovation in the development of Świętokrzyskie voivodeship
 • Instrumenty pobudzania procesów innowacyjnych w województwie świętokrzyskim
Availability:
No items available.
Instytucje prywatne w służbie praw człowieka - ich współpraca i koordynacja obronności Polski / Michał Leski, Lech Skowron. by
 • Leski, Michał (prawo) [Autor]
 • Skowron, Lech [Autor]
Source: W służbie społeczeństwu : Polska w obronie praw człowieka na świecie i w kraju : praca zbiorowa
Availability:
No items available.
Interakcje pomiędzy syntetycznymi lekami stosowanymi w wybranych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego a suplementami diety i lekami ziołowymi = Interactions between synthetic drugs used in treatment of selected central nervous system disorders and dietary supplements and herbal drugs / Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Katarzyna Jawna, Jadwiga Biernat. by
 • Zabłocka-Słowińska, Katarzyna
 • Jawna, Katarzyna
 • Biernat, Jadwiga, (1944- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Interactions between synthetic drugs used in treatment of selected central nervous system disorders and dietary supplements and herbal drugs
Availability:
No items available.
Interferon alpha and rapamycin inhibit the growth of pheochromocytoma PC12 line in vitro / Ewelina Motylewska, Hanna Lawnicka, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Paulina Sicinska, Agata Niedziela, Gabriela Melen-Mucha, Henryk Stepien. by
 • Motylewska, Ewelina [Autor]
 • Ławnicka, Hanna [Autor]
 • Kowalewicz-Kulbat, Magdalena [Autor]
 • Sicińska, Paulina [Autor]
 • Niedziela, Agata [Autor]
 • Mełeń-Mucha, Gabriela [Autor]
 • Stępień, Henryk [Autor]
Source: Endokrynologia Polska
Language: English Summary language: Polish
Availability:
No items available.
Internet a pomoc społeczna (na przykładzie małopolskich ośrodków pomocy społecznej) / Lucjan Miś, Marek Szepski. by
 • Miś, Lucjan
 • Szepski, Marek
Source: Polska w mediach, media w Polsce
Availability:
No items available.
Internet jako narzędzie badawcze w socjoligii współczesnej / Agnieszka Konik. by
 • Ostafińska-Konik, Agnieszka
Source: Polska w mediach, media w Polsce
Availability:
No items available.
Internet - niewykorzystana szansa promocji polskiej nauki / Aneta januszko-Szakiel, Marek Szepski. by
 • Januszko-Szakiel, Aneta
 • Szepski, Marek
Source: Polska w mediach, media w Polsce
Availability:
No items available.
Interwencja humanitarna : między ideą suwerenności państw a uniwersalnym wymiarem praw człowieka = Humanitarian intervention : between the idea of state sovereignty and the universal dimension of human rights / Marta Turkot. by
 • Turkot, Marta
Source: Athenaeum : Polska w świecie
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Humanitarian intervention : between the idea of state sovereignty and the universal dimension of human rights
Availability:
No items available.
Inwentarz objawów odstawienia DESS - polska wersja językowa = Discontinuation - Emergent Signs and Symptoms Inventory - Polish translation of the discontinuation signs and symptoms checlist / Wiesław Jerzy Cubała, Jerzy Landowski, Janusz Springer. by
 • Cubała, Wiesław J
 • Landowski, Jerzy
 • Springer, Janusz
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Discontinuation - Emergent Signs and Symptoms Inventory - Polish translation of the discontinuation signs and symptoms checlist
Availability:
No items available.
Inwestycje jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego gminy / Joanna Wiśniewska. by
 • Wiśniewska, Joanna (zarządzanie)
Source: Polska Wschodnia : determinanty rozwoju
Availability:
No items available.
Iowa Gambling Task - narzędzie do oceny podejmowania decyzji = Iowa Gambling Task - tool for assessment of decision making / Marcin Jaracz, Alina Borkowska. by
 • Jaracz, Marcin
 • Borkowska, Alina
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Iowa Gambling Task - tool for assessment of decision making
Availability:
No items available.
Izolowane urazy kompleksu chrząstki trójkątnej u dzieci i młodzieży - analiza 11 przypadków / Karolina Rosołowicz, Ireneusz Walaszek, Kaja Giżewska-Kacprzak. by
 • Rosołowicz, Karolina
 • Giżewska-Kacprzak, Kaja
 • Walaszek, Ireneusz (medycyna)
Source: Chirurgja Narządów Ruchu i Ortopedja Polska : organ Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
Availability:
No items available.
Ja realne i ja idealne u kobiet ciężarnych i położnic z objawami depresji okołoporodowej = Real self and ideal self of pregnant and postpartum women with symptoms of perinatal depression / Magdalena Zofia Podolska, Mikołaj Majkowicz, Mariola Bidzan, Urszula Kozłowska, Jerzy Smutek, Jacek Podolski. by
 • Podolska, Magdalena Zofia
 • Majkowicz, Mikołaj
 • Bidzan, Mariola
 • Kozłowska, Urszula
 • Smutek, Jerzy
 • Podolski, Jacek
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Real self and ideal self of pregnant and postpartum women with symptoms of perinatal depression
Availability:
No items available.
Jak przyciągać europejski kapitał? : znaczenie inwestycji zagranicznych / Eva Bednarska. by
 • Bednarska, Eva [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Availability:
No items available.
Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane - związek z cechami klinicznymi choroby, zespołem zmęczenia i objawami depresyjnymi = Quality of life in multiple sclerosis - association with clinical features, fatigue and depressive syndrome / Beata Łabuz-Roszak, Katarzyna Kubicka-Bączyk, Krystyna Pierzchała, Maciej Horyniecki, Agnieszka Machowska-Majchrzak, Daria Augustyńska-Mutryn, Konrad Kosałka, Krzysztof Michalski, Dominika Pyszak, Joanna Wach. by
 • Łabuz-Roszak, Beata
 • Kubicka-Bączyk, Katarzyna
 • Pierzchała, Krystyna
 • Horyniecki, Maciej
 • Machowska-Majchrzak, Agnieszka
 • Augustyńska-Mutryn, Daria
 • Kosałka, Konrad
 • Michalski, Krzysztof (neurologia)
 • Pyszak, Dominika
 • Wach, Joanna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian, German, French
Other title:
 • Quality of life in multiple sclerosis - association with clinical features, fatigue and depressive syndrome
Availability:
No items available.
Jakość życia pacjentów z zespołem jelita drażliwego przed i po edukacji = Quality of life of patients with irritable bowel syndrome before and after education / Ewa B. Joć, Agnieszka Mądro, Krzysztof Celiński, Maria Słomka, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Anna Pacian, Teresa Kulik. by
 • Dudzińska, Ewa
 • Mądro, Agnieszka
 • Celiński, Krzysztof (lekarz)
 • Słomka, Maria
 • Kasztelan-Szczerbińska, Beata Zofia
 • Pacian, Anna
 • Kulik, Teresa Bernadetta, (1951- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Quality of life of patients with irritable bowel syndrome before and after education
Availability:
No items available.
Jatrogenne skutki suplementacji testosteronu u osób z Zespołem Klinefeltera = Iatrogenic influence of testosterone therapy among persons with Klinefelter Syndrome / Magdalena Radko, Izabela Łucka, Jacek Ziółkowski. by
 • Radko, Magdalena
 • Łucka, Izabela
 • Ziółkowski, Jacek (psychiatria)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • atrogenic influence of testosterone therapy among persons with Klinefelter Syndrome
Availability:
No items available.
Jąkanie w wieku przedszkolnym : przegląd badań = Stuttering in preschool age : a survey of studies / Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj. by
 • Tarkowski, Zbigniew, (1953- )
 • Humeniuk, Ewa
 • Dunaj, Jolanta
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Stuttering in preschool age : a survey of studies
Availability:
No items available.
Jednostronne preferencje celne w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski / Elżbieta Zębala. by
 • Majchrowska, Elżbieta [Autor]
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
"Jesień narodów" w Europie Środkowo-Wschodniej i jej konsekwencje / Leszek Podhorodecki. by
 • Podhorodecki, Leszek, (1934-2000) [Autor]
Source: Historia najnowsza : świat i Polska : 1939-1999
Availability:
No items available.
Kampania wrześniowa 1939 r. / Leszek Podhorodecki. by
 • Podhorodecki, Leszek, (1934-2000) [Autor]
Source: Historia najnowsza : świat i Polska : 1939-1999
Availability:
No items available.
Kapelan wojskowy w służbie miłości Boga i Ojczyzny / Ireneusz Stolarczyk. by
 • Stolarczyk, Ireneusz, (1963- ) [Autor]
Source: W służbie społeczeństwu : Polska w obronie praw człowieka na świecie i w kraju : praca zbiorowa
Availability:
No items available.
Kapitał ludzki a rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich : przykład woj. świętokrzyskiego / Dawid Kamiński. by
 • Kamiński, Dawid (politologia) [Autor]
Source: Studia - Polska Akademia Nauk
Source: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich
Availability:
No items available.
Kapitał społeczny a teoria kontaktów na przykładzie wybranych wiejskich gmin woj. świętokrzyskiego / Mirosław Mularczyk. by
 • Mularczyk, Mirosław [Autor]
Source: Studia - Polska Akademia Nauk
Source: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Social Capital and a Theory of Contacts on Example of Selected Rural Gminy of Świętokrzyskie Voivodship
Availability:
No items available.
Kierunki działalnosci przedsiebiorstw oraz ich aktywizacja / Wiktoria Kozakewycz.
Source: Polska, Ukraina, świat
Availability:
No items available.
Kierunki formowania konkurencyjnego środowiska w handlu artykułami tekstylnymi / Olga Szymko.
Source: Polska, Ukraina, świat
Availability:
No items available.
Kilka uwag na temat hamującego wpływu etatystyczno-egalitarnego typu świadomości społecznej na rozwój wschodnich regionów Polski / Jacek Breczko. by
 • Breczko, Jacek, (1963- )
Source: Polska Wschodnia : determinanty rozwoju
Availability:
No items available.
Kilka uwag o stanowisku głowy państwa w Polsce lat 1944-1989 / Jacek M. Majchrowski. by
 • Majchrowski, Jacek Maria, (1947- )
Source: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego
Availability:
No items available.
Kilka uwag odnośnie do bieżącej sytuacji mniejszości polskiej w Republice Białoruś : posłowie / Zdzisław J. Winnicki. by
 • Winnicki, Zdzisław Julian, (1949- ) [Autor]
Source: Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009 : ocena minionego dwudziestolecia
Availability:
No items available.
Klasyfikacja zaburzeń nastroju = Classification of mood disorders / Jules Angst, Vladeta Ajdacic-Gross, Wulf Rössler ; tł. Katarzyna Cyranka. by
 • Angst, Jules, (1926- )
 • Ajdacic-Gross, Vladeta
 • Rössler, Wulf
 • Cyranka, Katarzyna [Tł.]
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian Original language: English
Other title:
 • Classification of mood disorders
Availability:
No items available.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych - koncepcyjne założenia ICD-11 = Classification of mental disorders - a conceptual framework for the ICD-11 / Janusz Heitzman, Bartosz Łoza, Wojciech Kosmowski. by
 • Heitzman, Janusz
 • Łoza, Bartosz
 • Kosmowski, Wojciech
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Classification of mental disorders - a conceptual framework for the ICD-11
Availability:
No items available.
Kliniczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu terapii niepłodności = Clinical determinants of mental disorders occurring during the infertility treatment / Justyna Holka-Pokorska, Marek Jarema, Adam Wichniak. by
 • Holka-Pokorska, Justyna
 • Jarema, Marek, (1946- )
 • Wichniak, Adam
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Differentiation of indirect self-destructiveness due to sex (gender) in individuals after suicide attempts
Availability:
No items available.
Kompleksowa terapia udrażniająca w leczeniu obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii = comprehensive draining therapy in the treatment of lymphoedema in women after mastectomy / Marek Woszczak, Katarzyna Syrewicz, Iga Woźniak, Łukasz Goździewicz, Katarzyna Bogacz, Karolina Kossakowska. by
 • Woszczak, Marek [Autor]
 • Syrewicz, Katarzyna [Autor]
 • Woźniak, Iga [Autor]
 • Goździewicz, Łukasz, (1976- ) [Autor]
 • Bogacz, Katarzyna [Autor]
 • Kossakowska-Petrycka, Karolina [Autor]
Source: Fizjoterapia Polska
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Comprehensive draining therapy in the treatment of lymphoedema in women after mastectomy
Availability:
No items available.
Komputerowe modelowanie zabiegów elektrowstrząsowych i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej - wyjaśnienie słabej skuteczności metody magnetycznej = Computer modelling of electroconvulsive treatment and transcrinial magnetic stimulation - an explanation of poor efficacy of the magnetic method / Tomasz Zyss, Andrzej Krawczyk, Andrzej Zięba, Dominik Dudek, Robert T. Hese, Paweł Drzymała, Sławomir Wiak, Bartosz Sawicki, Jacek Starzyński, Robert Szmurło, Stanisław Wincenciak. by
 • Zyss, Tomasz, (19..-2017)
 • Krawczyk, Andrzej (elektrotechnika)
 • Zięba, Andrzej (psychiatria)
 • Dudek, Dominika
 • Hese, Robert Teodor
 • Drzymała, Paweł
 • Wiak, Sławomir, (1948- )
 • Starzyński, Jacek (elektrotechnika)
 • Szmurło, Robert
 • Wincenciak, Stanisław
 • Sawicki, Bartosz
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Computer modelling of electroconvulsive treatment and transcrinial magnetic stimulation - an explanation of poor efficacy of the magnetic method
Availability:
No items available.
Koncepcja dialogowego Ja w psychoterapii - założenia teoretyczne = The concept of the "dialogical self" in psychotherapy - theoretical assumptions / Barbara Józefik, Bernadetta Janusz, Bogdan de Barbaro. by
 • Józefik, Barbara
 • Janusz, Bernadetta
 • Barbaro, Bogdan, (1949- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Concept of the "dialogical self" in psychotherapy - theoretical assumptions
Availability:
No items available.
Koncepcja glutaminergiczna chorób afektywnych = Glutamatergic conception of mood disorders / Agnieszka Permoda-Osip, Janusz Rybakowski. by
 • Permoda-Osip, Agnieszka
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Glutamatergic conception of mood disorders
Availability:
No items available.
Koncepcje tzw. głodu alkoholu = The Concept of alcohol craving / Katarzyna A. Iwanicka, Marcin Olajossy. by
 • Iwanicka, Katarzyna (psycholog)
 • Olajossy, Marcin
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Concept of alcohol craving
Availability:
No items available.
Koncepcje urządzenia administracji nowego modelu państwa na Sejmie Czteroletnim / Jerzy Malec. by
 • Malec, Jerzy, (1950- )
Source: Polska myśl administracyjna XVIII wieku
Availability:
No items available.
Konflikty na Bliskim Wschodzie / Leszek Podhorodecki. by
 • Podhorodecki, Leszek, (1934-2000) [Autor]
Source: Historia najnowsza : świat i Polska : 1939-1999
Availability:
No items available.
Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1925 roku.
Source: Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1925 i 1993 roku : katalog dokumentów
Availability:
No items available.
Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1993 roku.
Source: Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1925 i 1993 roku : katalog dokumentów
Availability:
No items available.
Konkurencyjnośc polskiej gospodarki na rynku Niemiec przed i po akcesji z Unią Europejską / Eugeniusz M. Plusiński. by
 • Pluciński, Eugeniusz Maciej, (1950- )
Source: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego
Availability:
No items available.
Konkurencyjność wymiany polsko-greckiej / Ewa Szymanik. by
 • Szymanik, Ewa [Autor]
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
Konkurs w Opocznie na regionalne zdobnictwo ludowe / Kazimierz Pietkiewicz. by
 • Pietkiewicz, Kazimierz [Autor]
Source: Polska Sztuka Ludowa : miesięcznik
Availability:
No items available.
Konsekwencje opieki nad pacjentem z zaburzeniem psychicznym - definicje i narzędzia oceny = Caregiving consequences in mental disorders - definitions and instruments of assessment / Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska, Andrzej Kiejna. by
 • Ciałkowska-Kuźmińska, Magdalena
 • Kiejna, Andrzej
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Caregiving consequences in mental disorders - definitions and instruments of assessment
Availability:
No items available.
Kontekst kulturowy zaburzeń odżywiania się - badania własne = The cultural context of eating disorders - own research / Maciej W. Pilecki, Barbara Józefik, Kinga Sałapa. by
 • Pilecki, Maciej W
 • Józefik, Barbara
 • Sałapa, Kinga
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Cultural context of eating disorders - own research
Availability:
No items available.
Kontrowersje wokół roku MFW w zapobieganiu i rozwiązywaniu kryzysów finansowych / Lidia Mesjasz. by
 • Mesjasz, Lidia [Autor]
Source: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
"Kriza" rodiny v reflexii Katolickiej cirkvi / Stanislav Košč. by
 • Košč, Stanislav, (1964- )
Source: Polska, Słowacja, świat : rodzina : wybrane problemy współczesności
Availability:
No items available.
Krótki zarys historii i problematyki francuskiej etnologii symbolicznej / Inga Kuźma. by
 • Kuźma, Inga [Autor]
Source: Etnografia Polska
Language: Polish Summary language: English
Availability:
No items available.
Kryzys lat 1968-1970 w Polsce / Leszek Podhorodecki. by
 • Podhorodecki, Leszek, (1934-2000) [Autor]
Source: Historia najnowsza : świat i Polska : 1939-1999
Availability:
No items available.
Kształtowanie perspektywy temporalnej jako aspekt adaptacji do choroby i leczenia : analiza oparta na badaniach chorych leczonych nerkozastępczo = The formation of a temporal perspective as an aspect of adaptation to disease and treatment : analysis based on studies of renal replacement therapy patients / Barbara Zawadzka, Magdalena Byrczek. by
 • Zawadzka, Barbara (psycholog)
 • Byrczek, Magdalena
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Formation of a temporal perspective as an aspect of adaptation to disease and treatment : analysis based on studies of renal replacement therapy patients
Availability:
No items available.
Ku zwycięstwu Koalicji / Leszek Podhorodecki. by
 • Podhorodecki, Leszek, (1934-2000) [Autor]
Source: Historia najnowsza : świat i Polska : 1939-1999
Availability:
No items available.
Kwasy tłuszczowe w leczeniu i zapobieganiu depresji = Fatty acids in treatment and prevention of depression / Agnieszka Wilczyńska. by
 • Wilczyńska, Agnieszka (psycholog)
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Fatty acids in treatment and prevention of depression
Availability:
No items available.
Kwestionariusz Hypomania Checklist (HCL-33) u polskich pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową - badania zgodności między oceną własną a oceną przez osobę z zewnątrz = The 33-item Hypomania Checklist (HCL-33) - a study of the consistency between self - and external assessments in Polish bipolar patients / Dorota Łojko, Dominika Dudek, Jules Angst, Marcin Siwek, Michał Michalak, Janusz K. Rybakowski. by
 • Łojko, Dorota
 • Dudek, Dominika
 • Angst, Jules, (1926- )
 • Siwek, Marcin, (1975- )
 • Michalak, Michał (biologia medyczna)
 • Rybakowski, Janusz, (1946- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • 33-item Hypomania Checklist (HCL-33) - a study of the consistency between self - and external assessments in Polish bipolar patients
Availability:
No items available.
Kwestionariusz Jakości Życia w Depresji (QLDS) - powstanie narzędzia oraz adaptacja do warunków polskich = Quality of Life in Depression Scale (QLDS) - development of the scale and Polish adaptation / Mikołaj Majkowcz, Agata Zdun-Ryżewska, Jerzy Landowski, Krystyne de Walden-Gałuszko, Magdalena Podolska. by
 • Majkowicz, Mikołaj
 • Landowski, Jerzy
 • Walden-Gałuszko, Krystyna de, (1935- )
 • Podolska, Magdalena Zofia
 • Zdun-Ryżewska, Agata
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Quality of Life in Depression Scale (QLDS) - development of the scale and Polish adaptation
Availability:
No items available.
Kwestionariusz objawowy S-III = Symptom checklist S-III / Jerzy W. Aleksandrowicz, Jerzy A. Sobański. by
 • Aleksandrowicz, Jerzy W, (1936-2018)
 • Sobański, Jerzy A
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Symptom checklist S-III
Availability:
No items available.
Kwestionariusz Seksuologiczny - narzędzie do badań przesiewowych : założenia i trafność = Sexuological questionnaire for screening resarch : theory and validity / Andrzej Kokoszka, Wiesław Czernikiewicz, Rafał Radzio, Aleksandra Jodko. by
 • Kokoszka, Andrzej, (1957- )
 • Czernikiewicz, Wiesław
 • Jodko, Aleksandra
 • Radzio, Rafał
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Sexuological questionnaire for screening resarch : theory and validity
Availability:
No items available.
"La huella árabe en el Perú", pod redakcją Leyli Barret i Farida Kahhata, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima 2011 / Jędrzej Kotarski. by
 • Kotarski, Jędrzej [Autor]
 • Bartet, Leyla, (1950- ) [Redaktor]
 • Kahhat, Farid [Redaktor]
Source: Etnografia Polska
Availability:
No items available.
Ladies and Gentlemen / Zygmunt Skórzyński. by
 • Skórzyński, Zygmunt [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: English Original language: Polish
Availability:
No items available.
Ladies and Gentlemen! / Bogdan Klich. by
 • Klich, Bogdan, (1960- ) [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: English Original language: Polish
Availability:
No items available.
Ladies and Gentlemen / Józef Lassota. by
 • Lassota, Józef, (1943- ) [Autor]
Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow
Language: English Original language: Polish
Availability:
No items available.
Leczenie behawioralnych zaburzeń snu u dzieci i młodzieży - przegląd literatury = Treatment of behavioral sleep problems in children and adolescents - literature review / Magda Kaczor, Michał Skalski. by
 • Kaczor, Magda
 • Skalski, Michał
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English
Other title:
 • Treatment of behavioral sleep problems in children and adolescents - literature review
Availability:
No items available.
Leczenie operacyjne etapowe idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z niedojrzałym układem kostnym / Maciej Kołban, Aleksander Szwed. by
 • Kołban, Maciej, (1955- )
 • Szwed, Aleksander (medycyna)
Source: Chirurgja Narządów Ruchu i Ortopedja Polska : organ Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
Availability:
No items available.
Legioniści polscy w Zambrowie w 1917 roku. Miasteczko i jego mieszkańcy w oczach przybyszów / Jan Snopko. by
 • Snopko, Jan [Autor]
Source: Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku : studia i materiały ofiarowane prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin
Availability:
No items available.
Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia osób chorych na schizofrenię = The role of a psychiatrist in treatment and recovery process of perfons suffering from schizophrenia / Maryla Sawicka, Katarzyna Charzyńska. by
 • Sawicka, Maryla
 • Charzyńska, Katarzyna
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Role of a psychiatrist in treatment and recovery process of perfons suffering from schizophrenia
Availability:
No items available.
Leki normotymiczne a ciąża - przegląd = Mood stabilisers and pregnancy outcomes - a review / Giulia Costoloni, Elisa Pierantozzi, Arianna Goracci, Simone Bolognesi, Andrea Fagiolini ; tłum. Katarzyna Cyranka. by
 • Costoloni, Giulia
 • Pierantozzi, Elisa
 • Goracci, Arianna
 • Bolognesi, Simone
 • Fagiolini, Andrea
 • Cyranka, Katarzyna [Tł.]
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian Original language: English
Other title:
 • Mood stabilisers and pregnancy outcomes - a review
Availability:
No items available.
Leki ziołowe w leczeniu depresji - aktualny stan wiedzy = Herbal remedies in depression - state of the art / Tomasz Szafrański. by
 • Szafrański, Tomasz Krzysztof, (1967- )
Source: Psychiatria Polska : organ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Language: Polish Summary language: English, Russian
Other title:
 • Herbal remedies in depression - state of the art
Availability:
No items available.

Only 300 results are shown: show all component parts

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny