Logo Krakowskiej Akademii
Local cover image
Local cover image

Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej / wybór i oprac. Andrzej M. Świątkowski, Halina Wierzbińska.

Contributor(s): Analytics: Show analyticsPublication details: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 rDescription: 849, [2] s. ; 25 cmISBN:
  • 9788375711882
  • 9788323330318
Subject(s): Online resources:
List(s) this item appears in: #PUBLIKACJE OFICYNY WYDAWNICZEJ AFM
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Książka Biblioteka KA Czytelnia Główna CZ KA 349.2 Dostępne na półce w Czytelni Głównej 10110976
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066546 Available 10110971
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066545 Available 10110966
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066547 Available 10110973
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066548 Available 10110975
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066549 Available 10110974
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066550 Available 10110967
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066551 Available 10110969
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066552 Available 10110968
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066553 Available 10110970
Książka Biblioteka KA Magazyn M-066554 Available 10110972
Książka Biblioteka KA Magazyn M-114973 Available 10110978
Total holds: 0

Od autorów s. [13]: "Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej " to zaktualizowana edycja książki "Dokumenty źródłowe instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego", Kraków, 1999.

Deklaracja o Prawach Człowieka : (Luksemburg, 29 VI 1991 r.).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności : (fragmenty dotyczące prawa socjalnego).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (1999/95/WE) z dnia 13 grudnia 1999 r. : dotycząca egzekwowania przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów Wspólnoty.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/14/WE) z dnia 11 maja 2002 r. : ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/15/WE) z dnia 11 marca 2002 r. : w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2003/88/WE) z dnia 4 listopada 2003 r. : dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2004/37/WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. : w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy : (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2004/38/WE) z dnia 29 kwietnia 2004 r. : w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2005/36/WE) z dnia 7 września 2005 r. : w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/22/WE) z dnia 15 marca 2006 r. : w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/54/WE) z dnia 5 lipca 2006 r. : w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy : (wersja przeredagowana).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/104/WE) z dnia 19 listopada 2008 r. : w sprawie pracy tymczasowej.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/94/WE) z dnia 22 października 2008 r. : w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/104/WE) z dnia 16 września 2009 r. : dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy : (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dykretywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/38/WE) z dnia 6 maja 2009 r. : w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym : (wersja przekształcona).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/52/WE) z dnia 18 czerwca 2009 r. : przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (96/71/WE) z dnia 16 grudnia 1996 r. : dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. : w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. : dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. : zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (1999/63/WE) z dnia 21 czerwca 1999 r. : dotycząca Umowy w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy przyjętej przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Federację Związków Zawodowych Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (FST) : załącznik - Umowa Europejska w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2000/43/WE) z dnia 29 czerwca 2000 r. : wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2000/78/WE) z dnia 27 listopada 2000 r. : ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2000/79/WE) z dnia 27 listopada 2000 r. : dotycząca Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotnicznych (AEA), Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotnicznych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotnicznych (IACA).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2001/23/WE) z dnia 12 marca 2001 r. : w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów / oprac. Andrzej Świątkowski, Halina Wierzbińska. by
  • Świątkowski, Andrzej, (1944- )
  • Wierzbińska, Halina
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2001/86/WE) z dnia 8 października 2001 r. : uzupełniająca statut Spółki Europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2003/72/WE) z dnia 22 lipca 2003 r. : uzupełniająca Statut Spółdzielni Europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2003/86/WE) z dnia 22 września 2003 r. : w sprawie prawa do łączenia rodzin.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2004/113/WE) z dnia 13 grudnia 2004 r. : wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2005/47/WE) z dnia 18 lipca 2005 r. : dotycząca umowy między Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2006/109/WE) z dnia 20 listopada 2006 r. : dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2009/13/WE) z dnia 16 lutego 2009 r. : dotycząca wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2009/50/WE) z dnia 25 maja 2009 r. : w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (2010/18/UE) z dnia 8 marca 2010 r. : w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (79/7/EWG) z dnia 19 grudnia 1978 r. : w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego / oprac. Andrzej Świątkowski, Halina Wierzbińska. by
  • Świątkowski, Andrzej, (1944- )
  • Wierzbińska, Halina
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (86/613/EWG) z dnia 11 grudnia 1986 r. : w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własnych rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (89/391/EWG) z dnia 12 czerwca 1989 r. : w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (89/654/EWG) z dnia 30 listopada 1989 r. : dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy : (pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (89/656/EWG) z dnia 30 listopada 1989 r. : w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego : (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (90/270/EWG) z dnia 29 maja 1990 r. : w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe : (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (91/383/EWG) z dnia 25 czerwca 1991 r. : uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (91/533/EWG) z dnia 14 października 1991 r. : w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (92/58/EWG) z dnia 24 czerwca 1992 r. : w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (92/85/EWG) z dnia 19 października 1992 r. : w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią : (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (94/33/WE) z dnia 22 czerwca 1994 r. : w sprawie ochrony pracy osób młodych.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (94/45/WE) z dnia 22 września 1994 r. : w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (96/34/WE) z dnia 3 czerwca 1996 r. : w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (97/74/WE) z dnia 15 grudnia 1997 r. : rozszerzająca na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (97/75/WE) z dnia 15 grudnia 1997 r. : zmieniająca i rozszerzająca na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dyrektywę 96/34/WE w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracowników (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (97/81/WE) z dnia 15 grudnia 1997 r. : dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (98/23/WE) z dnia 7 kwietnia 1998 r. : w sprawie rozszerzenia dyrektywy 97/81/WE w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (98/24/WE) z dnia 7 kwietnia 1998 r. : w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy : (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (98/59/WE) z dnia 20 lipca 1998 r. : w prawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Dyrektywa Rady (99/70/WE) z dnia 28 czerwca 1999 r. : dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : (wersja skonsolidowana).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. : uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące prawa pracowników do pozostania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. : w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. : w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty (tekst ujednolicony).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej : (wersja skonsolidowana).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Traktat o Unii Europejskiej : (wersja skonsolidowana).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.
Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników : (z dnia 9 grudnia 1989 r.).
Source: Kodeks pracy i zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Availability:
No items available.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny