Logo Krakowskiej Akademii

Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne.

Contributor(s): Analytics: Show analyticsPublication details: [Wrocław] : "Profil", [19]99-.Description: 21 cmISSN:
 • 1507-2738
Subject(s): Supersedes: Zeszyty Samorządowe
Holdings
Item type Current library Call number Vol info Status Date due Barcode Item holds
Czasopismo Biblioteka KA MagCA CA-73 2002: nr 1 (19) Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) 20020718
Czasopismo Biblioteka KA MagCA CA-73 2011: nr 1-6 (73-78) Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) 20020723
Czasopismo Biblioteka KA MagCA CA-73 2012: nr 1 -6 (79-84) Available (Zamówienia tylko do Czytelni Czasopism) 20020724
Total holds: 0

Absolutorium w sytuacji zmiany zarządu w czasie roku budżetowego / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Aktualizacja rozkładów jazdy / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
"Aromat etanolowy" jako napój alkoholowy w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Jerzy Strzebińczyk. by
 • Strzebinczyk, Jerzy, (1950- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Charakter prawny dodatku służbowego / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Charakter prawny jednorazowej opłaty z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym / Andrzej Huchla. by
 • Huchla, Andrzej, (1957- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Charakter prawny kary za zajęcie pasa drogowego / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Charakter prawny przedsięwzięcia promocji gminy połączonego z wygrywaniem nagród / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Charakter prawny regulaminu wynagradzania w gminnych zakładach budżetowych / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Charakter prawny wojewódzkiego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym i zasady umarzania jego należności / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Charakter zwolnienia podatkowego w podatku od nieruchomości w stosunku do zakładu pracy chronionej / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Charakterystyka zmian dokonanych ustawą z dnia 17 października 2003 r. zmieniającą ustawę o gospodarce komunalnej / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Częściowe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / Nina Baranowska, Maciej Błażewski, Tomasz Chłopecki. by
 • Baranowska, Nina [Autor]
 • Błażewski, Maciej, (1986- ) [Autor]
 • Chłopecki, Tomasz [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Czy radny rady gminy może być sołtysem? / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Definicja prawna pojęcia "wykształcenie wyższe" / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej / Beata Madej. by
 • Madej, Beata (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dieta przysługująca radnemu sejmiku województwa / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Diety radnych rad gmin za udział w pracach organów związków międzygminnych / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dochodzenie należności pieniężnych z tytułu mandatów, kar i grzywien nakładanych przez straż miejską / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dodatkowa opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dofinansowanie z budżetu gminy zakupu materiału siewnego / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dofinansowanie z budżetu gminy zawodowego klubu sportowego oraz działalności w zakresie sportu amatorskiego / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność dofinansowania postępu biologicznego w rolnictwie z budżetu gminy / Wiesława Miemec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność łączenia mandatu radnego województwa samorządowego z funkcją członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność podejmowania przez wykonawczy organ gminy decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej / Piotr Lisowski. by
 • Lisowski, Piotr, (1964- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność prowadzenia działalności oświatowej przez radnego gminy i jednocześnie członka zarządu gminy / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność rozwiązania umowy sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność tworzenia fundacji przez gminę / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność umownego nabycia praw i przejęcia zobowiązań za [!] stosunku dzierżaw, ze skutkami na gruncie podatkowym / Wiesława Miemiec, Józef Kremis. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
 • Kremis, Józef, (1952-2015) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność wprowadzenia zasad wynagradzania osób zarządzających gminnymi jednostkami organizacyjnymi w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego bez uchwały sejmiku województwa / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność zawarcia porozumienia pomiędzy gminą a zakładem pracy chronionej w sprawie zwrotu nienależnie pobranych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dopuszczalność zmiany zezwolenia (koncesji) w celu przedłużenia czasu ważności jego obowiązywania / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dostęp do wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Dotacja z budżetu gminy dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Egzekucja opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Finansowanie klubów sportowych z budżetu gminy / Rafał Kowalczyk, Paweł Borszowski. by
 • Kowalczyk, Rafał (prawo) [Autor]
 • Borszowski, Paweł, (1972- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Finansowanie z budżetu gminy szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prywatną / Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Forma finansowania komunalnych wydatków na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Forma prawna uchwał zgromadzenia wspólników jednoosobowej spółki gminy / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Forma prawna zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność / Józef Kremis. by
 • Kremis, Józef, (1952-2015) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Formy prawno-organizacyjne gminnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Glosa (aprobująca) do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 2014 r., II SA/Wr 361/14 / Elżbieta Klat-Górska, Stanisław Chajec. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
 • Chajec, Stanisław [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2010 r., (I SA/Gd 940/09) / Paweł Borszowski. by
 • Borszowski, Paweł, (1972- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2010 r., I SA/OI 722/09 / Paweł Borszowski. by
 • Borszowski, Paweł, (1972- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Wr 192/11, w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości / Mariola Kurach, Tomasz Sobel. by
 • Kurach, Mariola [Autor]
 • Sobel, Tomasz [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Gmina jako zamawiający w świetle nowego Prawa zamówień publicznych / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Gospodarowanie Parkiem Przemysłowym zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Instytucja prawa zatrzymania / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Interpretacja przepisów ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa do własności nieruchomości oraz przepisów wykonawczych do tejże ustawy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Inwestycja celu publicznego a prawo właściciela do gruntu, na którym ma być realizowana / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Inwestycje budowlane w gminach uzdrowiskowych w świetle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Karanie osób handlujących na chodnikach i w innych miejscach nie wyznaczonych do handlu / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" jako przesłanka przyznania świadczenia wychowawczego (500+) cudzoziemcowi / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Kilka uwag do rozszerzenia zakresu przedmiotowego referendum lokalnego / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Komercjalizacja i prywatyzacja bezpośrednia Instytucji Filmowej, posiadającej status samorządowej osoby prawnej, a wierzytelności z tytułu odpłatnego nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Kompetencja do zwołania sesji rady gminy po złożeniu rezygnacji przez jej przewodniczącego / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Kompetencja do zwołania sesji rady powiatu po przyjęciu przez radę rezygnacji jej przewodniczącego / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Kompetencje organów gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym / Józef Kremis. by
 • Kremis, Józef, (1952-2015) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Komunalizacja mienia dokonywana na podstawie przepisów ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych / Piotr Lisowski. by
 • Lisowski, Piotr, (1964- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Konsekwencje budżetowe zaciągania zobowiązań w gminie w związku z realizowaniem inwestycji / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Konsekwencje kontynuacji zatrudnienia dyrektora Samorządowej Przychodni Zdrowia na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Konsekwencje odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z dostępem do tajemnicy służbowej / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Konsekwencje prawne zmiany treści oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Kontrola aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego sprawowana przez sądy administracyjne / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Koordynacja rozkładów jazdy przez Zarząd Województwa / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Koszty przełożenia "niedrogowych" obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej, wywołane inwestycją drogową zarządcy drogi / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Kwalifikacja prawna gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy, stanowiących strefę ochronną oraz związane z tym następstwa podatkowe / Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk. by
 • Kopyściański, Marek [Autor]
 • Kowalczyk, Rafał (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Kwalifikacje wymagane od osób ubiegających się o stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych / Katarzyna Pruszyńska. by
 • Kopyściańska, Katarzyna [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Kwalifikowanie dostaw i usług, jako powtarzających się okresowo, w świetle Prawa zamówień publicznych / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Liczebność członków komisji rady gminy spoza rady / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń infrastruktury sieciowej / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Łączenie funkcji członka zarządu województwa z innymi funkcjami w organach jednostek samorządu terytorialnego / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Maksymalne miesięczne wynagrodzenie, a dodatek za wysługę lat w świetle ustawy o pracownikach samorządowych / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwości dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwości finansowania środkami Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadań związanych z obsługą techniczno-finansową Funduszu / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwości przekazywania przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego składników mienia na realizację przez inne podmioty zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego / Andrzej Huchla. by
 • Huchla, Andrzej, (1957- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwości stosowania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwości wynagradzania sekretarzy i skarbników gmin za udział w pracach rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwości zastosowania ulg w spłacie w odniesieniu do kwot wpłat pochodzących z opłat za wycięcie drzew na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska / Andrzej Huchla. by
 • Huchla, Andrzej, (1957- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość nieodpłatnego zbycia lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy - Związku Zawodowego / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość organizowania przetargów ograniczonych na nieruchomości stanowiące własność gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość rozwiązania umowy użytkowania / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość sprzedaży przez jednoosobową spółkę gminy sieci centralnego ogrzewania w trybie bezprzetargowym / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość udzielenia pomocy publicznej spółce prawa handlowego przez jednostkę samorządu terytorialnego / Tadeusz Haberka, Jacek Supeł. by
 • Haberka, Tadeusz [Autor]
 • Supeł, Jacek [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość wykonywania prac na rzecz gminy przez przewodniczącego rady gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość wzruszenia decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz zwrotu opłaty za wyłączenie po uregulowaniu należności / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość zakupu przez najemców lokali mieszkalnych typu hotelowego stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość zaliczenia działki budowlanej do gruntów stanowiących przedmiot podatku rolnego / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Możliwość zmiany umowy w świetle ustawy o zamówieniach publicznych / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nabycie dwuletniego stażu pracy, który może być zaliczony do stażu urzędniczego i odpowiada wymogom zatrudnienia na kierowniczym stanowisku urzędniczym / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nabycie pierwotne prawa użytkowania wieczystego a możliwość przekształcenia w prawo własności / Elżbieta Klat-Górska, Albert Lipnicki. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
 • Lipnicki, Albert [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nabycie prawa własności nieruchomości budynkowej przez następcę rolnika / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nagroda jubileuszowa jako składnik wynagrodzenia pracownika samorządowego / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego / Zygmunt Masternak. by
 • Masternak, Zygmunt, (1948-2009) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Najem lokali mieszkalnych w aktualnym stanie prawa / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Następstwa prawne odwołania zarządu gminy po stwierdzeniu przez regionalną izbę obrachunkową nieważności uchwały w sprawie nie udzielenia zarządowi absolutorium / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nazwa gminy oraz nazwy miejscowości znajdujących się w granicach gminy / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
"Nieetatowy" zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Niekonkurencyjność nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego : weryfikacja decyzji ostatecznej w trybie postępowania administracyjnego w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego i po wyroku tego sądu / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego : wybrane zagadnienia / Monika Lewandowicz-Machnikowska. by
 • Lewandowicz-Machnikowska, Monika, (1973- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nieustalenie należności jednostki samorządu terytorialnego jako znamię czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych / Michał Stawiński. by
 • Stawiński, Michał [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nieważność umowy o zamówienie publiczne / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nowe zasady wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz ich następstwa prawne : (wybrane zagadnienia) / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Nowy instrument gospodarki finansowej w sołectwie : fundusz sołecki / Maciej Baraniecki. by
 • Baraniecki, Maciej [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
O dopuszczalności prywatyzowania realizacji zadania publicznego prowadzenia szkoły publicznej / Piotr Lisowski. by
 • Lisowski, Piotr, (1964- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
O fakultatywności podziału pomocniczego gminy / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
O tym, dlaczego akt prawa miejscowego nie może wejść w życie z mocą wsteczną : (oraz o zasadach skracania i pomijania ustawowego okresu "vacatio legis" aktów prawa miejscowego) / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
O właściwości nadzorczej regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie podatków i opłat lokalnych / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Objęcie akcji spółki prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, działającej w miejsce zlikwidowanego zakładu publicznego / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Objęcie regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obliczanie opłaty za korzystanie z kończącego się w trakcie roku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / Rafał Kowalczyk. by
 • Kowalczyk, Rafał (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obligatoryjne zawieszenie postępowania w przypadku ustalenia warunków zabudowy i gospodarowania terenu / Józef Kremis. by
 • Kremis, Józef, (1952-2015) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek określenia w uchwale budżetowej wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę uprawnioną do zasiłku stałego z pomocy społecznej / Helena Pławucka. by
 • Pławucka, Helena [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek podatkowy w opłacie targowej osób prowadzących działalność handlową przy wykorzystaniu różnych obiektów na targowisku miejskim / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości dla domów letniskowych / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości gminnego zakładu budżetowego / Rafał Kowalczyk, Marek Kopyściański. by
 • Kowalczyk, Rafał (prawo) [Autor]
 • Kopyściański, Marek [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku działalności polegającej na prowadzeniu kina / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z realizowaniem działalności gospodarczej w budynku Domu Wczasów Dziecięcych / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z realizowaniem przez osoby fizyczne na terenie budynku szkoły działalności gospodarczej / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z wydobywaniem przez rolnika kruszywa naturalnego na terenie jego gospodarstwa rolnego / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek utrzymania czystości chodników na obszarze gminy / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązek zatrudnienia głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązywanie paktu gwarancji pracowniczych w spółce z o.o. powstałej na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego gminy / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Obowiązywanie zakładowego układu zbiorowego oraz regulaminów w sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Ocena działań gminy w zakresie gospodarki gruntami / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Ocena legalności uchwały rady miejskiej w sprawie absolutorium / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Odcisk pieczęci wierzyciela na tytule wykonawczym / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy w wypadku zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych osobowych / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Odpowiedzialność samorządu województwa za szkodę wyrządzoną na skutek realizacji zadań zleconych / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Odpowiedzialność samorządu województwa za zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Odstąpienie lub stwierdzenie nieważności umowy, zawartej w trybie i na zasadach ustawy "o zamówieniach publicznych" / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Odwołanie prawa użytkowania nieruchomości : odstąpienie od umowy dotyczącej rozliczania kosztów użytkowania instalacji wewnętrznej / Monika Drela. by
 • Drela, Monika [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Odwołanie sekretarza gminy z naruszeniem przepisów statutu / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
"Ogłoszenie" a "podanie do wiadomości" : problemy nie tylko semantyczne / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Określenie w regulaminie wynagradzania wysokości odprawy emerytalno-rentowej dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Określenie zakresów kompetencyjnych Marszałka i Geodety Województwa na tle przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Określenie zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród rocznych pracownikom samorządowym / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Określenie zasad udzielania pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Określenie zasad ustalania opłat za udostępnianie materiałów geodezyjno-kartograficznych i innych danych znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym / Jerzy Korczak, Marcin Miemec. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opinia o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / Józef Kremis. by
 • Kremis, Józef, (1952-2015) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opłata jednorazowa z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (renta planistyczna). Cz. 1 / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opłata jednorazowa z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (renta planistyczna). Cz. 2 / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych / Jerzy Strzebińczyk. by
 • Strzebinczyk, Jerzy, (1950- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opłata za wodę a podatek od towarów i usług / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele "pozadrogowe" / Katarzyna Pruszyńska. by
 • Kopyściańska, Katarzyna [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opłaty za koordynację rozkładów jazdy przez zarząd województwa / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opłaty za wstęp do parków narodowych / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych podatkiem od nieruchomości / Andrzej Huchla. by
 • Huchla, Andrzej, (1957- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opodatkowanie gruntów w strefie ochronnej, w tym wyłączonych z produkcji rolnej na mocy decyzji administracyjnych / Katarzyna Pruszyńska. by
 • Kopyściańska, Katarzyna [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków, budowli i gruntów, które ze względów technicznych nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynku, w którym znajduje się suszarnia cegieł ceramicznych i piec ceramiczny / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dzierżawców lub najemców nieruchomości / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości tzw. budowli energetycznych całkowicie zamortyzowanych przed 1 stycznia 1995 r. / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Organ właściwy do wypłaty odszkodowania w przypadku decyzji wydanej bez podstawy prawnej, która wywołała nieodwracalne skutki prawne / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Organizacyjno-prawny status wojewódzkiego urzędu pracy / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Otwarty i konkurencyjny naboru [!] na wolne stanowiska urzędnicze w sytuacjach zmian organizacyjnych / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Parkowanie na terenach zielonych / Dariusz Wasiak. by
 • Wasiak, Dariusz [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pełnomocnik do doręczeń w postępowaniu administracyjnym ogólnym / Łukasz Cieślak. by
 • Cieślak, Łukasz (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pierwszeństwo najemcy do nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego - jedynego w budynku z innymi pomieszczeniami / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Podatek od nieruchomości od budowli telekomunikacyjnych w postaci kanalizacji kablowych wraz z liniami kablowymi / Paweł Borszowski. by
 • Borszowski, Paweł, (1972- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Podmiot mienia gminnego / Józef Kremis. by
 • Kremis, Józef, (1952-2015) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Podmiot uprawniony do ustalania wynagrodzenia za pracę dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Podmiot właściwy do zakwalifikowania zaległości z tytułu należności oraz opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji do wyksięgowania, w związku z ich przedawnieniem / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Podpis jako element decyzji administracyjnej / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Podstawy prawne oraz zasady rozliczania inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Podział geodezyjny działek zajętych trwale w sposób naturalny przez wodę płynącą / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pojęcie budowli w podatku od nieruchomości / Katarzyna Pruszyńska. by
 • Kopyściańska, Katarzyna [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pojęcie budynku inwentarskiego oraz pojęcie "modernizacja budynku inwentarskiego" w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pojęcie stosunku bezpośredniej podległości służbowej / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pojęcie wojewódzkiej osoby prawnej / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pokrywanie kosztów badań jakości gazu w niezależnym laboratorium, zleconych przez odbiorcę gazu / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Połączenie ról procesowych przez gminę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / Maciej Błażewski. by
 • Błażewski, Maciej, (1986- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Ponoszenie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Józef Kremis. by
 • Kremis, Józef, (1952-2015) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Ponowne stosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia w związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Poręczenie kredytu przez gminę / Katarzyna Pruszyńska. by
 • Kopyściańska, Katarzyna [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Postępowania o udzielenie zamówienia na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Postępowanie podziałowe wszczęte z urzędu na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami : glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 listopada 2015 r., I OSK 450/14 / Elżbieta Klat-Górska, Albert Lipnicki. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
 • Lipnicki, Albert [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Powierzenie spółce prawa handlowego utworzonej przez gminę orzeczniczych i egzekucyjnych kompetencji wójta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Powierzenie spółce z wyłącznym udziałem gminy zarządzania zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną zakładowi budżetowemu gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pracodawca samorządowy jako administrator pracowniczych danych osobowych / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Pracodawca samorządowy wobec związków zawodowych : stanowienie unormowań zakładowych (regulaminów) w sytuacji wielości zakładowych organizacji związkowych / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawidłowe zwoływanie sesji rady powiatu / Norbert Banaszak. by
 • Banaszak, Norbert [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawne możliwości instytucjonalnej współpracy gminy z partnerem prywatnym przy realizacji projektu inwestycyjnego wykraczającego poza sferę użyteczności publicznej (hotelarstwo, gastronomia, budowa tras i wyciągów narciarskich) / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawne możliwości nieodpłatnego zbycia przez gminę pracownikom spółki udziałów (akcji) w prywatyzowanej jednoosobowej spółce utworzonej na bazie majątku po zlikwidowanym zakładzie budżetowym / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawne możliwości przekształcenia przez związek komunalny, jednostki budżetowej tego związku w spółkę kapitałową prawa handlowego / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawne możliwości reorganizacji muzeów samorządowych jako instytucji kultury / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawne pojęcie "drogi dojazdowe do gruntów rolnych" / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawne skutki uzyskania mandatów w wyborach władz jednostek samorządu terytorialnego przez urzędujących członków zarządu województwa / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawnokarne warunki stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego / Rajnhardt Kokot, Jerzy Korczak. by
 • Kokot, Rajnhardt [Autor]
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawo do odprawy emerytalnej osoby pobierającej świadczenie emerytalne w trakcie zatrudnienia / Helena Pławucka. by
 • Pławucka, Helena [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawo do wybranych świadczeń rodzinnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych : uwagi krytyczne / Renata Babińska-Górecka. by
 • Babińska-Górecka, Renata [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawo do wynagrodzenia rocznego za 2005 rok pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawo o zgromadzeniach : określenie miejsc, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawo pierwokupu nieruchomości / Józef Kremis. by
 • Kremis, Józef, (1952-2015) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prawo pierwokupu przy zbywaniu nieruchomości rolnych / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Procedura wyborów uzupełniających na ławników / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prowadzenie przez radnego zarządu nieruchomością wspólną, której udziały posiada gmina / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prywatyzacja bezpośrednia samorządowej instytucji filmowej a wygaszenie wierzytelności Skarbu Państwa / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Prywatyzacja wykonania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przedawnienie należności z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz parkowanie w strefie płatnego parkowania, ustawienie w pasie drogi publicznej parkometru, biletomatu komunikacji miejskiej, stacji rowerowej, wiaty przystankowej oraz kosza na śmieci na przystanku / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przedawnienie opłaty związanej z pobytem w izbie wytrzeźwień / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przejęcie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, stanowiących własność Spółdzielni Mleczarskiej, a obciążonych hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa / Monika Drela. by
 • Drela, Monika [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przejęcie państwowej instytucji filmowej przez samorząd województwa oraz zasady prowadzenia takiej instytucji / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przekazanie drogi gminnej podmiotowi gospodarczemu / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przekazanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości w użyczenie, gdy ta instytucja kultury uwłaszczyła się na tej nieruchomości z mocy ustawy / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przekazanie zespołu szkół prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przekazywanie przez gminę dotacji celowych na rzecz klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu kwalifikowanego / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przekształcenie zakładu budżetowego gminy w jednoosobową spółkę gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przełożenie sieci usytuowanych w pasie drogowym / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przeniesienie praw majątkowych nieruchomości zabezpieczonej hipoteką umowną łączną zwykłą na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej / Monika Drela. by
 • Drela, Monika [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przeniesienie własności nieruchomości na spółkę powstałą w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
"Przepisy odrębne" przy podziale nieruchomości gruntowej / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, : określenie dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki formalnoprawne udziału przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin w pracach rady gminy / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki odwołania komisarza rządowego / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki oraz zasady składania i poddawania głosowaniu wniosków w sprawie odwołania przewodniczącego rady gminy / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki uwłaszczenia przedsiębiorstwa państwowego na gruntach należących do gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego sejmiku województwa / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym sejmiku województwa / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki zwrotu bonifikaty udzielonej nabywcy lokalu mieszkalnego / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesłanki zwrotu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przesyłanie pism małżonkom będącym stronami postępowania administracyjnego / Elżbieta Klat-Górska, Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przetargi na nieruchomości zbywane przez gminę / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przetwarzanie danych osobowych radnych sejmiku województwa przez kancelarię sejmiku / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przeznaczenie terenu na potrzeby gminy w planie zagospodarowania przestrzennego a ochrona prawa własności / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Przywrócenie do pracy orzeczeniem sądowym w przypadku nabycia przez pracownika prawa do renty / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Realizacja prawa pierwokupu przez dzierżawców nieruchomości rolnej, stanowiącej własność gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Realizacja zadań z zakresu promocji zatrudnienia przez samorząd województwa / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Referendum lokalne w sprawach: likwidacji szkół publicznych oraz nadania gminie miejskiej miasta na prawach powiatu / Piotr Lisowski, Jakub Wilk. by
 • Lisowski, Piotr, (1964- ) [Autor]
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Regulamin organizacyjny urzędu gminy a obowiązek publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Regulowanie zobowiązań podatkowych w szczególny sposób / Andrzej Huchla. by
 • Huchla, Andrzej, (1957- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Reklama napojów alkoholowych / Julian Jezioro. by
 • Jezioro, Julian, (1959- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Reklamacja należnych opłat dodatkowych za parkowanie / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Renta planistyczna ustalana na wniosek / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Restrukturyzacja organizacyjna samorządowej instytucji filmowej / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rodzaj stawki podatku od nieruchomości jaką należy zastosować w stosunku do gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rola komisji skrutacyjnej w podejmowaniu uchwały wymagającej tajnego głosowania / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiatach, w których funkcjonują apteki 24-godzinne / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rozliczenie kosztów prywatnego telefonu komórkowego używanego do rozmów służbowych / Marcin Miemiec. by
 • Miemiec, Marcin [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rozmieszczenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych / Jacek Kaczor. by
 • Kaczor, Jacek, (1974- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności zarządu województwa / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego i jego skutki w postępowaniu administracyjnym / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem objętym szczególną ochroną / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rozwiązywanie i likwidacja związków międzygminnych / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Rozwiązywanie i likwidacja związków międzygminnych / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydanej bez podstawy prawnej decyzji o ulgach w regulowaniu opłat z tytułu szczególnego korzystania z wód / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne decyzji uwłaszczeniowych dotyczących gruntów zabudowanych studniami głębinowymi / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne dla zarządu powiatu stwierdzenia nieważności w okręgach wyborczych wyborów do rady powiatu / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne naruszenia zakazów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez radnych sejmików wojewódzkich / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez gminnych funkcjonariuszy publicznych / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych rad gmin z wykorzystaniem mienia gminnego / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych rad gmin z wykorzystaniem mienia gminnego / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne rezygnacji z funkcji członka zarządu województwa w wypadku braku uzupełnienia składu osobowego zarządu w terminie ustawowym / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały rady gminy w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne uczestnictwa w organach zarządzających podmiotów gospodarczych członków rodziny funkcjonariuszy gminnych w gminach będących właścicielami tych podmiotów / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej oraz zawieszenia postępowania administracyjnego dla postępowania egzekucyjnego / Lidia Klat-Wertelecka. by
 • Klat-Wertelecka, Lidia, (1967-2017) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne wygaśnięcia mandatu radnego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz tryb działania / Cezary Kociński, Jerzy Korczak. by
 • Kociński, Cezary [Autor]
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne zawarcia przez starostę umowy cywilnoprawnej z radnym rady powiatu / Jerzy Korczak. by
 • Korczak, Jerzy [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki prawne zawieszenia dzialalności gospodarczej / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki przekształceń podmiotowych zarządców gospodarujących zasobami lokalowymi gminy / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Skutki w sferze pracowniczej przejęcia zadań i majątku likwidowanego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przez inny podmiot / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Sporne problemy wynagradzania pracowników za pracę w dni ustawowo wolne od pracy / Jacek Borowicz. by
 • Borowicz, Jacek (prawo) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Sposób poboru opłaty (jednorazowej) za parkowanie w strefie płatnego parkowania : granice regulacji aktu prawa miejscowego / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Sposób ustalania odszkodowania w związku z podziałem nieruchomości / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Sposób ustalania składu osobowego rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (500+), w sytuacji pozostawania przez nią w związku małżeńskim / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Sprywatyzowanie komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podniesienie kapitału i objęcie udziałów przez inwestora wyłonionego w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia / Tadeusz Kocowski. by
 • Kocowski, Tadeusz, (1951- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Sprzedaż budynków użytkowych aktualnym dzierżawcom / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy w sytuacji potencjalnej możliwości wypowiedzenia najmu przez wynajmującego / Monika Drela. by
 • Drela, Monika [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Sprzedaż należności z tytułu podatku od nieruchomosci / Andrzej Huchla. by
 • Huchla, Andrzej, (1957- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stanowienie aktów prawa miejscowego jako forma ograniczenia praw i wolności w stanie klęski żywiołowej / Jakub Wilk. by
 • Wilk, Jakub [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Status wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stawka podatku od nieruchomości - budynku stanowiącego własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stawka podatku od nieruchomości stanowiących własność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej / Piotr Lisowski. by
 • Lisowski, Piotr, (1964- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stawka podatku od nieruchomości w stosunku do budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności leczniczo-sanatoryjnej / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stawka podatku od nieruchomości w stosunku do domów letniskowych / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stosowanie niektórych przepisów ustawy Prawo wodne / Elżbieta Klat-Górska. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych przez spółkę kapitałową, której jedynym udziałowcem jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez spółkę samorządową przy postępowaniu o udzielanie kredytu oraz emisji papierów dłużnych / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez spółkę samorządową przy postępowaniu o udzielanie kredytu oraz emisji papierów dłużnych / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stosowanie ulgi górskiej w podatku rolnym / Wiesława Miemiec. by
 • Miemiec, Wiesława, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przez gminę przy wyborze rzeczoznawcy wyceniającego komunalne lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży / Maciej Guziński. by
 • Guziński, Maciej, (1949- ) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stosunki własnościowe odnoszące się do wód śródlądowych / Andrzej Cisek. by
 • Cisek, Andrzej, (1952-2010) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Stowarzyszenie zwykłe w (ogólnym) postępowaniu administracyjnym / Elżbieta Klat-Górska, Albert Lipnicki. by
 • Klat-Górska, Elżbieta, (1965- ) [Autor]
 • Lipnicki, Albert [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.
Strona postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego / Krzysztof Sobieralski. by
 • Sobieralski, Krzysztof (prawnik) [Autor]
Source: Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne
Availability:
No items available.

Only 300 results are shown: show all component parts

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny