Logo Krakowskiej Akademii

Diagnoza sytuacji w zakresie zasobów wód podziemnych w Polsce w ujęciu projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody = Diagnosis of the situation in terms of groundwater resources from the perspective of the project Water Scarcity Countracting Program / Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Contributor(s): Language: Polish Summary language: English Other title:
  • Diagnosis of the situation in terms of groundwater resources from the perspective of the project Water Scarcity Countracting Program
Subject(s): In: Gospodarka Wodna : kwartalnik poświęcony sprawom budownictwa wodnego, dróg wodnych, portów, sił wodnych, mel[j]oracji oraz zagadnieniom ekonomicznym i prawnym z dziedziny gospodarki wodnej R. 82, nr 3 (2022), strony 4-10
No physical items for this record

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia strona 10.

Streszczenie angielskie.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny