Logo Krakowskiej Akademii

Efektywność wspierania energetyki odnawialnej w regionalnych programach operacyjnych na lata 2007-2013 wybranych województw / Tomasz Kruszyński.

By: Language: Polish Summary language: English Other title:
  • Effectiveness of renewal energy support in the regional operational programs in period from 2007 to 2013 in selectes voivodeships [Other title]
Subject(s): Online resources: Dostępny również w formie elektronicznej. In: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Nr 1 (48) 2014, strony 111-123
No physical items for this record

Tytuł nagłówkowy.

Zawiera tabele i wykresy.

Artykuł zamieszczony w dziale : studia i materiały, kwartalnika.

Dostępny również w formie elektronicznej.

Streszczenie w języku angielskim.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny