Logo Krakowskiej Akademii

Między nami : audycja poświęcona mniejszościom narodowym oraz etnicznym zamieszkującym Warmię i Mazury - jako egzemplifikacja aktywności misyjnej punlicznego nadawcy / Magdalena Szydłowska.

By: Language: Polish Summary language: English In: Media w glottodydaktyce : obcokrajowcy w mediach : publikacja jubileuszowa z okazji piętnastolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Strony 161-182
No physical items for this record

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia na stronach 179-181.

Streszczenie angielskie.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny