Logo Krakowskiej Akademii

O doświadczeniach korzystania ze Słownika gramatycznego języka polskiego on-line w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Renata Makarewicz.

By: Language: Polish Summary language: English In: Media w glottodydaktyce : obcokrajowcy w mediach : publikacja jubileuszowa z okazji piętnastolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Strony 67-83
No physical items for this record

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia na stronach 81-82.

Streszczenie angielskie.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny