Logo Krakowskiej Akademii

Efekty wsparcia zadań gmin w zakresie ochrony środowiska w ramach programu rowoju obszarów wiejskich 2007-2013 w województwie podlaskim = Effects of support of communes in environmental protection under the rural development programme for 2007-2013 in Podlaskie voivodeship / Sławomir Jerzy Snarski, Marek Martyniuk.

By: Contributor(s): Language: Polish Summary language: English Other title:
  • Effects of support of communes in environmental protection under the rural development programme for 2007-2013 in Podlaskie voivodeship
Subject(s): In: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Nr 4 (55) 2015, strony 188-198
No physical items for this record

Tytuł nagłówkowy.

Streszczenie angielskie.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny