Logo Krakowskiej Akademii

Opinie personelu pielęgniarskiego na temat wiedzy, umiejętności i postaw studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo = Opinion of nursing Staff about knowledge, skills and attitude students the State Higher School of Vocational Education, realize fieldworks and profession practices on nursing course / Katarzyna Zięba, Edyta Guty.

By: Contributor(s): Language: Polish Summary language: English Other title:
  • Opinion of nursing Staff about knowledge, skills and attitude students the State Higher School of Vocational Education, realize fieldworks and profession practices on nursing course
In: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 4 Strony 522-531
No physical items for this record

Tytuł nagłówkowy.

Bibliografia na stronach 530-531.

Streszczenie angielskie.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny