Logo Krakowskiej Akademii

Rozszerzenie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania i przedłużania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne : opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo w PMWSZ w Opolu = Extending the powers of professional nurses and midwives to independently ordain certain drugs, Issuance and renewal of prescriptions and targeting selected diagnostic tests - the opinions of first - year students the Nursing and Midwifery in PMWSZ in Opole / Lucyna Sochocka, Edyta Kędra, Piotr Gurowiec, Elżbieta Szlenk-Czyczerska.

By: Contributor(s): Language: Polish Summary language: English Other title:
  • Extending the powers of professional nurses and midwives to independently ordain certain drugs, Issuance and renewal of prescriptions and targeting selected diagnostic tests : the opinions of first - year students the Nursing and Midwifery in PMWSZ in Opole
In: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T. 4 Strony 433-446
No physical items for this record

Tytuł nagłówkowy.

Zawiera ilustracje.

Tytuł równoległy : Extending the powers of professional nurses and midwives to independently ordain certain drugs, Issuance and renewal of prescriptions and targeting selected diagnostic tests - the opinions of first - year students the Nursing and Midwifery in PMWSZ in Opole.

Bibliografia na stronach 444-446.

Streszczenie angielskie i polskie.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny