Logo Krakowskiej Akademii

Aksiologičeskij diskurs v romane Lûdmily Ulickoj Zelenyj Šater / Zoja Kuca.

By: Language: Russian Summary language: English In: Slavia Orientalis T. LXX (2021) Nr 4, strony 753-768
No physical items for this record

Tytuł nagłówkowy.

Nota o autorce w języku polskim.

Bibliografia na stonach 767-768.

Streszczenie w języku angielskim.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny