Logo Krakowskiej Akademii

Historia prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska.

By: Contributor(s): Analytics: Show analyticsPublication details: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003.Edition: Wyd. 9 (dodr.)Description: 406 s. ; 24 cmContent type:
  • Tekst
Media type:
  • Bez urządzenia pośredniczącego
Carrier type:
  • Wolumin
ISBN:
  • 8373340408
Subject(s):
Holdings
Item type Current library Call number Status Date due Barcode Item holds
Książka Biblioteka KA Magazyn M-003110 Available 10017332
Książka Biblioteka KA Magazyn M-049387 Available 10010109
Książka Biblioteka KA Magazyn M-048132 Available 10010106
Książka Biblioteka KA Czytelnia Główna CZ 340.15 Dostępne na półce w Czytelni Głównej 10009543
Total holds: 0

Bibliogr. s. 384-394.

Podręcznik akademicki.

Akt konfederacji generalnej warszawskiej z dnia 28 stycznia 1573 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Akt Ludwika Pobożnego z 817 r., sankcjonujący niezależność Państwa Kościelnego.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Akt uni brzeskiej z 1596 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Akt unii florenckiej z dnia 6 lipca 1439 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Angeles Masarellus o otwarciu soboru trydenckiego w dniu 13 grudnia 1545 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Artykuły henrykowskie z 1573 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Artykuły praskie z 1417 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Austriacka Ustawa Zasadnicza o reprezentacji państwa ogłoszona jako allegat do patentu cesarskiego z dnia 26 lutego 1861 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Bulla Urbana V z dnia 3 września 1365 r. przeciwko begardom i beginkom we Francji.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Bułgarska ustawa o wyznaniach religijnych z dnia 26 lutego 1949 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Chrzest Litwy (1387).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Chrześcijańsko a kult cesarza.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Chrześcijaństwo religią dominującą : edykt Teodozjusza I z 380 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Czechosłowacka ustawa z dnia 14 października 1949 r. o powołaniu Państwowego Urzędu do Spraw Kościelnych.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
"Dagome Iudex" z ok. 990-992, czyli Mieszko I oddaje swoje państwo w opiekę Stolicy Apostolskiej.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Deklaracja praw człowieka i obywatela z dnia 26 sierpnia 1789 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Deklaracja Zgromadzenia Narodowego Romanii o stosunku do Stolicy Apostolskiej : Bolonia, dnia 6 września 1859 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret Komuny Paryskiej o rozdziale Kościoła od Państwa z dnia 2 kwietnia 1871 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret Księcia Warszawskiego dotyczący organizacji władz administracyjnych w departamentach i powiatach z dnia 7 lutego 1809 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret o aktach stanu cywilnego, małżeństwie i rozwodzie z dnia 20-25 września 1792 r. / oprac. Zdzisław Zarzycki.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret o przekazaniu dóbr kościelnych do dyspozycji Narodu z dnia 9 listopada 1789 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret o reformie duchowieństwa, uchwalony na soborze trydenckim w 1547 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret o rozdziale Państwa i Kościoła z dnia 3 ventôse roku III (21 lutego 1795 r.).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret o zniesieniu Patriarchatu Moskiewskiego przez cara Piotra I z 1721 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret o zniesieniu powinności feudalnych z dnia 4/5 sierpnia 1789 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret Rady Komisarzy Ludowych o oddzieleniu Kościoła od Państwa i szkoły od Kościoła z dnia 28 stycznia 1918 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret soboru w Konstancji z dnia 6 kwietnia 1415 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret synodu laterańskiego z 1059 r. o wyborze papieża.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret Władysława Jagiełły w sprawie obrony dóbr kościelnych przed wojskiem idącym na wojnę z 1433 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret z dnia 25 września 1945 r. : prawo małżeńskie.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret z dnia 25 września 1945 r. : prawo o aktach stanu cywilnego.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzeniu duchownych stanowisk kościelnych.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekret Zgromadzenia Ustawodawczego o konstytucji cywilnej kleru i ustaleniu jego uposażenia z dnia 12 lipca-24 sierpnia 1790 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekrety soboru laterańskiego IV z 1215 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekrety synodów rzymskich w sprawie symonii, celibatu, inwestytury, wyboru biskupów itd. : pismo papieża Grzegorza VII do biskupów Metzu, Magdeburga i Konstancji z marca 1074 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dekrety synodów rzymskich w sprawie symonii, celibatu, inwestytury, wyboru biskupów itd. : uchwały synodu rzymskiego z 1078 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Diego de Landa o składaniu krwawych ofiar bogom przez Majów.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Diego Duran o składaniu ludzkiej ofiary u Azteków.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dokumenty papieskie przeciwko Żydom w Polsce z 1267 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Dwugłos o śmierci św. Stanisława biskupa.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Działalność św. Konstantyna i św. Metodego w Państwie Wielkomorawskim.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Edykt mediolański z 313 r. o tolerancji.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Edykt nantejski króla Henryka IV z 1598 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
"Edykt wieluński" króla Władysława Jagiełły przeciw husytom z 1424 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Edykty przeciwko poganom z 392 i 435 r. : edykt z 392 r. Cesarze Teodozjusz, Arkadiusz, Honoriusz, Augustowie. Do Rufina, prefekta pretoriańskiego.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Edykty przeciwko poganom z 392 i 435 r. : edykt z 435 r. Cesarze Teodozjusz i Walentynian, Augustowie. Do Izydora, prefekta pretoriańskiego.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Encyklika papieża Leona XIII, "Rerum novarum" z dnia 15 maja 1891 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Encyklika Piusa IX w sprawie władzy świeckiej Papieży, Rzym, dnia 18 czerwca 1859 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Eneasz Sylwiusz o początkach husytyzmu.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Formuła gallikanizmu : "Deklaracja czterech artykułów".
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Gallikanizm.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Grzegorz Paweł z Brzezin przeciwko zdaniu Jakuba Paleologa o wojnie religijnej.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Grzegorz z Tours o przyjęciu chrześcijaństwa przez Chlodwiga, króla Franków, w 496 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ignacy Loyola o ćwiczeniach duchowych i misjach.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Instrukcja Fryderyka Wilhelma dla Generalnego Dyrektorium z 1722 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Jan Kalwin o korzystaniu z dóbr doczesnych.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Kanton Genewa : Ustawa Konstytucyjna o zniesieniu budżetu wyznań z dnia 15 czerwca 1907 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Kapitularz o krajach saskich z 772 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Karta Konstytucyjna z dnia 4 czerwca 1814 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Komunikat Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu z dnia 2 grudnia 1956 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konfederacja antyhusycka panów polskich świeckich i duchownych z 1438 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konkordat boloński z 1516 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konkordat między Stolicą Apostolską a Włochami z dnia 11 lutego 1929 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konkordat wormacki z 1122 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konkordat z dnia 10 lutego 1925 r. zawarty między Stolicą Apostolską a rządem Rzeczypospolitej Polskiej.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską a III Rzeszą Niemiecką w dniu 20 lipca 1933 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja 3 Maja, czyli tzw. Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Albanii z dnia 28 grudnia 1976 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Albańskiej Republiki Ludowej z dnia 9 lipca 1950 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Bułgarskiej Republiki Ludowej z dnia 4 grudnia 1947 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Etiopii (Cesarstwa) z dnia 4 listopada 1955 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 29 maja 1874 r. ze zm.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja francuska z dnia 3 września 1791 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Hiszpanii z dnia 19 marca 1812 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Norwegii z dnia 17 maja - 14 listopada 1814 r. ze zm.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Republiki Czechosłowackiej z dnia 9 maja 1948 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 29 września 1946 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Republiki Włoskiej uchwalona dnia 22 grudnia 1947 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Rumuńskiej Republiki Ludowej z dnia 13 kwietnia 1948 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Rzeszy Niemieckiej z dnia 11 sierpnia 1919 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z dnia 17 września 1787 r. (z poprawkami).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja uchylająca egzekucję wyroków sądów duchownych przez starostów w latach 1562-1563.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja (Ustawa Zasadnicza) Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęta przez V Ogólnorosyjski Zjazd Rad na posiedzeniu w dniu 10 lipca 1918 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Węgierskiej Republiki Ludowej z dnia 20 sierpnia 1949 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z dnia 15 lipca - 11 września 1818 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Związku Niemieckiego : Niemiecki Akt Związkowy z dnia 8 czerwca 1815 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 5 grudnia 1936 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 7 października 1977 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucje Niemieckiej Republiki Demokratycznej : z dnia 19 marca 1949 r. ; z dnia 4 kwietnia 1968 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucje stanowe : Konstytucja stanu Arkansas z 1874 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucje stanowe : Konstytucja stanu Maryland z 1867 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucje stanowe : Konstytucja stanu Missisipi z 1890 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucje stanowe : Konstytucja stanu Południowa Karolina z 1895 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Konstytucje stanowe : Konstytucja stanu Tennessee z 1870 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Kronika Jakuba Königshofen o biczownikach.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
List Papieża Grzegorza XVI do cara Mikołaja I, Rzym, dnia 4 stycznia 1834 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Liudprand o złożeniu papieża Jana XII i wyborze Leona VIII na papieża na synodzie rzymskim w 963 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Lolardzi, Szesnaście punktów Jana Purvey'a (1388-1389).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ludwik Saint Simon o odwołaniu edyktu nantejskiego.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Manifest cara Mikołaja II o zmianie organizacji Dumy Państwowej i Rady Państwa z dnia 20 lutego 1906 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Memoriał papieża Leona X o powszechnej krucjacie przeciw Turkom z 1517 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Mowa inkwizytora Piotra z zakonu celestynów z 1395 r. o doktrynie waldensów.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Mowa papieża Urbana II na soborze Clermont w 1095 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Mowa prokuratora w procesie o strajk dzieci polskich we Wrześni z listopada 1901 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Nestor o wprowadzeniu chrześcijaństwa na Rusi.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Niszczenie dzieł Wycliffe'a (1388).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Noc św. Bartłomieja 23/24 sierpnia 1572 r., relacja świadka.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
"Non possumus" - memoriał Episkopatu Polski do prezydenta Bolesława Bieruta z dnia 8 maja 1953 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Nowa sekta biczowników (1261).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Oddanie się księcia Leszka Białego pod opiekę papieską w roku 1207.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Odwołanie edyktu nantejskiego przez Ludwika XIV w 1685 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ordynacja wyborcza do rad powiatowych, miejskich i gubernialnych w Królestwie Polskim z dnia 5 czerwca 1861 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w kapłaństwie z dnia 18 listopada 1965 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Papież Grzegorz VII o zdjęciu klątwy z cesarza w Canossie w 1077 r. : relacja papieża Grzegorza VII przesłana biskupom i książętom niemieckim.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Papież Innocenty III o stosunku papiestwa do cesarstwa (1198).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Papież Leon Wielki (440-461) o roli biskupa Rzymu w Kościele Powszechnym.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Papież Pius IX o błędach współczesnego świata : syllabus, 1864 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Patent tolerancyjny Józefa II z 1781 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Paweł Włodkowic o wyższości władzy papieskiej nad Cesarzem z 1415 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w roku 1979 : fragment homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego podczas mszy świętej na placu Zwycięstwa w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Pismo duchowieństwa francuskiego do papieża Innocentego XI w obronie władzy królewskiej z 1682 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Plan Napoleona III rozwiązania kwestii rzymskiej : Paryż, dnia 20 maja 1862 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Początek prześladowań chrześcijan.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Poglądy Jana Ostroroga na temat organizacji kościelnej w XV w.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Poglądy religijne Fryderyka II : uwagi na marginesie z 1740 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Poglądy religijne Fryderyka II : testament polityczny z 1752 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Pokój religijny w Augsburgu z 1555 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Porozumienie między przedstawicielami rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Episkopatem Polski z dnia 14 kwietnia 1950 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Porozumienie zawarte pomiędzy Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej a Episkopatem Katolickim na Węgrzech (wrzesień 1950 r.).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Postanowienia dotyczące nauczania w szkołach ludowych w Poznańskiem z dnia 27 października 1873 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Postanowienia sądów duchownych przeciw albigensom.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Potwierdzenie praw o wyłączności szlachty w dostępie do kapituł przez Augusta II z 1550 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Prawa kardynalne z 1768 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Prześladowanie lolardów (1389 i 1398).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Przywilej Bolesława Pobożnego dla Żydów z 1264 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Przyznanie praw politycznych katolikom angielskim w 1829 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Raport carskiej policji o postawach religijnych Polaków demonstrowanych w płockiej katedrze w sierpniu 1905 r., o systematycznym śpiewaniu hymnu "Boże, coś Polskę".
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Roczniki fuldajskie o koronacji Karola Wielkiego na cesarza Zachodniorzymskiego dnia 25 grudnia 800 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Roztoczenie opieki papieskiej nad książętami polskimi w 1253 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Rumuński Dekret Nr 177 z dnia 3 sierpnia 1948 r. o ogólnym ustroju wyznań religijnych.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Sankcja królewska dla ekskomuniki kościelnej (1433, 1458).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Schizma wschodnia z 1054 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Społeczne i polityczne poglądy taborytów.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Sprawy wyznaniowe na sejmie niemym w 1717 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Stany Generalne we Francji w latach 1356-1357.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, ogloszony jako allegat do patentu cesarskiego z dnia 26 lutego 1861 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego z dnia 26 lutego 1832 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Statuty arcybiskupa Jakuba Świnki o upowszechnieniu języka polskiego z 1287 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Statuty synodu diecezjalnego płockiego z 1733 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Stosunek państwa włoskiego do Papieża (tzw. prawo gwarancyjne) : Rzym, dnia 9 marca 1871 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Stosunki wyznaniowe w Polsce i rola Zygmunta III w kontrreformacji : relacja nuncjusza Monsignore de Torres z 1622 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Synod wrocławski o Żydach z 1267 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Św. Augustyn, O państwie Bożym.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Św. Tomasz z Akwinu, o Władzy.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Taboryci według źródeł.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Tezy Grzegorza VII - Dictatus Papae (dyktat papieski) z 1075 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Tezy Marcina Lutra z dnia 31 października 1517 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Thietmar o kulcie pogańskim u Słowian.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Thietmar o przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Traktat o powstaniu Ligi Świętej podpisany w Linzu w dniu 5 marca 1684 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Traktat Pawła Włodkowica "O władzy papieskiej i cesarskiej wobec pogan" (ogłoszony w 1416).
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Traktat pomiędzy Stolicą Apostolską a Włochami : Rzym, dnia 11 lutego 1929 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Traktat westfalski z 1648 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Uchwała Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z dnia 12 września 1945 r. w sprawie konkordatu.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Uchwały synodu łęczyckiego z roku 1180 w sprawie zaprzestania "ius spolii" w stosunku do spuścizny biskupiej.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ugoda sandomierska z dnia 14 kwietnia 1570 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ukaz cesarsko-królewski o radach powiatowych w Królestwie Polskim z dnia 5 czerwca 1861 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Układ pomiędzy Rządem Francuskim a Jego Świątobliwością Piusem VII z dnia 15 lipca 1801 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ulryk z Richental o straceniu Jana Husa.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Uroczyste przymierze i konfederacja prezbiteriańskiego parlamentu z dnia 25 września 1643 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa Konstytucyjna Miasta Watykan, z dnia 7 czerwca 1929 roku.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa konstytucyjna o stosunkach między władzami publicznymi z dnia 16 lipca 1875 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa o głowie Kościoła z 1534 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa o prawach Wirginii z dnia 12 czerwca 1776 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa o prawach z dnia 13 lutego 1689 r. ("Bill of rights").
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa o rozdziale kościołów od państwa z dnia 9 grudnia 1905 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa o zjednoczeniu Anglii ze Szkocją i Irlandią z 1800 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa sejmu o wygnaniu arian z Polski z 1658 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Walka z ruchem reformacyjnym : mandat Zygmunta I do starostów z dnia 22 marca 1540 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Wawrzyniec z Březové, Kronika husycka : o złożeniu z [tronu] papieskiego Jana XXIII, który święcił krzyże [na wojnę] z królem neapolitańskim.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Wawrzyniec z Březové, Kronika husycka : o wybraniu przez sobór nowego papieża, Marcina V.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Wawrzyniec z Březové, Kronika husycka : o zakończeniu soboru w Konstancji.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Węgierska Ustawa Nr XXXIII z 1947 r. o zniesieniu nierówności między wyznaniami.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Węgierska Ustawa z dnia 16 czerwca 1949 r. o przejęciu przez Państwo szkół niepaństwowych.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Wielka Karta Wolności ("Magna Charta Libertatum") z dnia 15 czerwca 1215 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Wolter o tolerancji religijnej.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Wyrok trybunału Św. Inkwizycji na Giordano Bruno z dnia 8 lutego 1600 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Zapewnienie rozmaitych wolności i inmmunitetów Kościołowi polskiemu przez książąt: krakowskiego, mazowieckiego, kaliskiego i opolskiego w latach 1211-1215.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Zapiski więzienne księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego z Komańczy z dnia 13 marca 1956 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 r. w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Zastrzeżenie prawa koronacji królów polskich dla arybiskupa gnieźnieńskiego z 1451 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Zjazd gnieźnieński w 1000 r. według Galla Anonima.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Złota Bulla cesarza Karola IV z dnia 10 stycznia 1356 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Zwolnienie miast i miasteczek arcybiskupa gnieźnieńskiego od połowy cła, a samego arcybiskupa całkowicie od cła z 1406 r.
Source: Historia prawa wyznaniowego : wybór tekstów źródłowych
Availability:
No items available.
Logo Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny